Tenses – Kohërat gramatikore

Mësoni gj. angleze në shkollën e gjuhëve të huaja englishforlife.mk/apliko Ju lutemi shtypeni SHARE dhe LIKE që të tjerët të mund të mësojnë më shumë. Investoni...

12 fraza që përdoren me “DO”

Mësoni gj. angleze në shkollën e gjuhëve të huaja englishforlife.mk/apliko Ju lutemi shtypeni SHARE dhe LIKE që të tjerët të mund të mësojnë më shumë. Investoni...

Greek and Latin roots in English- Rrënjët greke dhe latine në gj. angleze

Mësoni gj. angleze në shkollën e gjuhëve të huaja englishforlife.mk/apliko Ju lutemi shtypeni SHARE dhe LIKE që të tjerët të mund të mësojnë më shumë. Investoni...

Fruit vegetables and berries with pictures to help you learn the names of over...

List of fruit vegetables berries and mushrooms A list of most of the fruit and vegetables used in the slides. How many can you remember? apple apricot avocado banana lychee currants blackberries breadfruit cantaloupe cherries cloudberry coconut cranberries dates honeydew guava melon kiwi kumquats lemon lime orange papaya passion fruit paw peach pear pomegranate prickly pear raisins raspberries red currants blueberries Star fruit pistachios mandarin gooseberries orange pineapple strawberry plum nectarine almonds boysenberries plantain mango watermelon alfalfa rosehips grapes asparagus bean sprouts trumpet bok sprouts leek kohlrabi cabbage turnip cabbage capers carrot cauliflower celery champignon schantarelles pumpkin chicory lettuce beet sprouts artichoke figs corn cucumber eggplant garlic gourd green beans navets okra olives onion parsnips peas potato red pepper snow peas spinach spring onions cabbage tomato pepper potato radishes choi tamarillo zucchini pepper yam brussels broccoli mushroom tomato

Other ways to say sad

Other ways to say sad Learning English with englishforlife.mk/apliko Please share and like (y) so others can enjoy and use :D

Apliko

Fill out my online form.