Future Going to exercises 1

Gap-fill exercise- Ushtrimet me plotesime ne gjuhen angleze. Ushtrimet jane te bazuara ne librin (broshuren) Mini Grammar Book by Ardian Deari

These exercises are made and developed by Private Language School 'English For Life'.
Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Mbushni zbraztirat dhe pastaj shtypeni 'Kontrollo' per te pare pergjigjet tuaja se a i keni te sakta apo jo. Mundeni ta perdorni 'Ndihmen' (hint) per t'iu treguar shkronjat e para te foljeve. Gjithashtu mundeni ta shtypni [?] per te dhene informata rreth atij ushtrimi. Keni kujdes se cdo shtypje e 'Ndihmes-hint' ose [?] ju humbisni pike! Ushtrimet jane krijuar nga shkolla private e gjuheve te huaja 'English For Life', perkatesisht nga prof. Ardian Deari. Per te aplikuar apo cdo problem qe keni lajmerohuni ne +389 71 989 903
I / work -
you / dance -
it / rain -
they / ask -
he / stays -
we / speak -
I / give -
she / try -
they / help -
he / push -