Home Ten People Course Kurs i rregullt A1-A2 GJERMANISHT (Sipas marrëveshjes)

Kurs i rregullt A1-A2 GJERMANISHT (Sipas marrëveshjes)

10.00

Ky kurs përfshin

Vërejtje: Për tu abonuar në këtë kurs, ju duhet fillimisht të bisedoni me profesoreshën Arijeta Ibishi Deari (tel 00389 71 360 307) ose email: info@englishforlife.mk . Pastaj, mund të vazhdoni me procedurën.

  • 8 orë LIVE në ZOOM (drejtëpërsëdrejti)
  • 70-90 minuta në çdo orë kohëzgjatje
  • Mbi 100 ushtrime në sistemin MOODLE
  • Aktivitete dhe fjalë të ndryshme që mund të shkarkohen në çdo kohë
  • Mundësi të kyçjes nga Smartphone, Laptop-i ose PC
  • Max 30 veta në grup
  • Kjo pagesë vlenë vetëm për një muaj, konsultohuni me profesorin/profesoreshën e lëndës se sa mund të zgjasë niveli.
  • Çertifikatë për kompletimin e kursit

Description

Video udhëzime si të paguani online

Si të kryeni pagesë nga telefoni juaj:

Si të kryeni pagesë nga PC/ Laptopi juaj:

 

Rezervoni orët me profesor të dedikuar për ju!

Ju informojmë se kjo ofertë vlen për të gjitha grupet që kanë qenë paraprakisht në mësim të rregullt me prof. Arijeta Ibishi Deari-n (face-to-face).

Ligjëruese e lëndës prof. Arijeta Ibishi Deari

Kush është profesoreshë Arijeta Ibishi Deari. Klikojeni linkun në LinkedIn mëpshtë.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arijetaibishideari/

Ne këtë kurs janë max 30 persona.

Çfarë ju do të mësoni:

Në nivelin A1 ju do të mësoni:

 • Të përshëndeteni dhe të prezantoheni para të tjerëve në gjuhën gjermane
 • Të komunikoni suksesshëm në situata të ndryshme
 • Gjësende në zyre, klasë, shtëpi, ushqime, pije, veshje, pushime
 • Të flisni rreth rutinave ditore dhe të tregoni motin
 • Të flisni në kohën e tashme dhe të kaluar
 • Të përcaktoni takime dhe termine të ndryshme (psh. te mjeku)
 • Të shkruani, kontrolloni dhe dërgoni tekste dhe letra në gjuhën gjermane me tema të ndryshme
 • Të theksoni fjalët në mënyrë korrekte në gjuhën gjermane
 • Të përforconi dhe përdorni gramatikën e gjuhës gjermane me lehtësi dhe rrjedhshmëri
 • Të flisni gjuhën gjermane me plot vetëbesim
 • Të gjindesh në qytet, të bësh udhëzime rrugore dhe t’ikuptosh ato
 • Rrethanorët e kohës (Ora, ditet e javës, kohët e ditës, datat, muajt)
 • Të tregoni për pushimet tuaja
 • Mjetet e transportit
 • Arsyetimet ndaj një vonese
 • Pjesët e trupit, dhembje

Gramatikë:

 • zgjedhimi i foljeve
 • përemrat vetorë
 • ndërtimi i fjalive dëftore, pyetse dhe urdhërore
 • përemrat pronorë
 • nyjën e shquar, të pa shquar dhe të mohimit
 • lakimi i emrit (emërore, kallëzore, dhanore)
 • lakimi i mbiemrit (emërore, kallëzore, dhanore)
 • shkallëzimi i mbiemrit
 • rrethanorët e kohës, vendit dhe mënyrës
 • kohën e kaluar
 • lidhëzat bashkërenditëse

Në nivelin A2 ju do të mësoni:

 • Të prezantosh vetën dhe të tjerët
 • Të përshkruash profesionet dhe detyrat e tyre
 • Të diskutosh për aktivitete në jetën e përditshme
 • Të bisedosh rreth pëlqimeve, aftësive dhe nevojave
 • Të raportosh në të kaluarën
 • Të përmbledhesh tekste të ndryshme me fjalët e tua
 • Të planifikosh një shetitje/pushim dhe të raportosh për të
 • Të pyesësh për informacione të jetës së përditshme dhe profesionale në telefon
 • Të diskutosh rreth të ushqyerit të shëndetshëm
 • Të porosisësh dhe të ankohesh
 • Të bisedosh rreth gjërave që të bëjnë të lumtur
 • Të arsyetohesh në mënyrë adekuate
 • Të jepesh këshilla se si mësohet më lehtë një gjuhë e huaj
 • Të shkruash kartolina me tema te ndryshme
 • Të bisedosh rreth shfrytëzimit të mediave dhe politikës
 • Të përshkruash veprime të përnjëhershme
 • Të bësh intervistë me tema të ndryshme
 • Të bisedosh rreth shpikjeve, produkteve dhe teknologjisë
 • Të bisedosh rreth aktiviteteve sportive
 • Të diskutosh për udhëtime
 • Tekste historike të përmbledhësh
 • Të bisedosh rreth festave dhe festivaleve

Gramatikë:

 • foljet modale në të kaluarën
 • e kaluara
 • shkallëzimi i mbiemrave
 • krahasime
 • rasa gjinore
 • lidhëzat nënrenditëse
 • parafjalët kohor
 • pyetje dhe fjali indirekte
 • foljet vetvetore
 • fjali kushtore, qëllimore
 • renditja e kundrinave në fjali
 • diateza pësore në kohën e tashme, të kaluar dhe me folje modale
 • mënyra lidhore

 

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në sistemin tonë MOODLE që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda sistemit MOODLE
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti në ZOOM + ushtrimet në sistemin Moodle
 • Mësoni gjermanishten më së shpejti me ne!

 

Orari:

Ky kurs mbahet dy herë në javë nga 70-90min. Të shtunë dhe të dielën, ora sipas marrëveshjës.

 

Gjithçka që ju duhet të keni:

 1. Laptop/PC ose telefon dhe të instaloni programin Moodle dhe Zoom
 2. Pas pagesës së suksesshme ju do të pajiseni me të dhënat e detajuara nga ana e stafit tonë, dmth këto të dhëna do të ju dërgohen në postën tuaj elektronike (E-Mail).
 3. Duke përdorur ato të dhëna ju do të kyçeni fillimisht në Moodle ku do të keni një numër të madh ushtrimesh dhe materiale, gjithashtu do të shihni dhe oraret për mësim LIVE-Online si dhe link-at për në ZOOM me prof. Arijeta Ibishi Deari.

 

LIBRAT DHE MATERIALET