Lajmërimet kryesore të shkollës

Gëzuar Bajrami i Madh!

by Prof. Ardian Deari -

Të nderuar nxënës, 

Ta gëzoni festën e Bajramit të Madh! Njëherit, ju informojmë se grupet që kanë kurse ditën e enjte (11-04-2024) si dhe të premten (12-04-2024) NUK do të ketë mësim në English For Life LLC.

Vërejtje: Kjo vlenë vetëm për nxënësit e kurseve private!

Me respekt,

Profi

Udhëzime për Testet digjitale në lëndët e gjuhës shqipe, gjuhës angleze dhe biologji më 16.04.2024.

by Prof. Ardian Deari -

Të nderuar drejtorë, mësimdhënës e nxënës,


Ashtu si ju kemi informuar se testet në lëndët e gjuhës shqipe, gjuhës angleze si dhe biologji do të bëhen më datën 16.04.2024 (ditë e martë) dhe këto teste do të zhvillohen përmes aplikacionit EnglishForLife. Paraprakisht, për të parë se si funksionon ky aplikacion, ne e kemi vendosur që t'ju dërgojmë një përdorues me fjalëkalim dhe një Test-shembull. Vini re: Ky test është shembull dhe pyetjet janë në lidhje me rregulloren e garave.


Si punë e parë, çdo nxënës pjesmarrës në lëndët me testim digjital do të duhet të ketë me vete një telefon të mençur ose tablet (mundet edhe ndonjë laptop), njërën nga këto e jo të gjitha.


 1. Çfarë duhet të bëni?!
 • Shkarkoni aplikacionin tonë.

Për versionin Apple - iOS App klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://apps.apple.com/mk/app/english-for-life/id1519693132?mt=8


Për versionin Android- App klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://play.google.com/store/apps/details?id=mk.englishforlife.englishforlife 1. E shkarkuam por tani?!
 • Tani duhet të kyçeni në app (logoheni).

Emri i përdoruesit (Username) 

Fjalëkalimi (Password) 


Vërejtje: Këto të dhëna janë për të provuar aplikacionin. Ditën e testimit do t'ju jepet emër i ri përdorues dhe fjalëkalim i ri.  1. Jemi kyçur, tani?!
 • Tani, do t'ju paraqitet moduli 'BETEJA LEGJENDARE E SHKENCAVE', pasi të hyni këtu, ju do të shihni testin shembull. Në këtë mënyrë, ju do të praktikoni aplikacionin tonë, shihni llojin e pyetjeve dhe jeni të përgatitur se çfarë lloji i testimit do të jetë. Kuptohet, pyetjet NUK do të jeni të tilla pasiqë këto pyetje janë në lidhje me rregulloren e garave që nuk kanë të bëjnë me ndonjë lëndë të caktuar.Video e detajuar sqaruese si dhe promovimi i garave (Ju rekomandojmë garuesve që ta shikojnë me vëmendje):


Me plot respekt,

SHMK "Ismet Jashari" dhe Komuna e Likovës


PS: Ju lutemi shpërndajeni këtë email me grupet e arsimtarëve dhe nxënësve të klasëve të IX-ta.


Older topics...

Available courses

Ky kuiz realizohet për nder të 7 Marsit - Ditës së Mësuesit. Pyetjet e këtij kuizi i takojnë pyetjeve për zgjedhje të finalistëve të kuizit të diturisë ''Supertalentët'' që realizohet pranë SHMK ''Ismet Jashari''. 


Are you looking to boost your English language skills and enhance your vocabulary? Look no further! Our comprehensive course is designed to provide you with an immersive and engaging experience to expand your word bank and improve your linguistic prowess.


Ky modul ofrohet për të gjithë përdoruesit që instalojnë aplikacionin tonë. Në këtë pjesë ju do të mund të gjeni video dhe sqarime të ndyshme nga MSc. Prof. Ardian Deari. Këto sqarime janë si verzion i shkurtë dhe falas që të dini se çfarë më konkretisht sqarohet dhe punohet në kurset tona. Ju dëshirojmë mirëseardhje!

Teacher: Rabie Abazi

Në nivelin fillestarë ju do të mësoni: 

Përshëndetjet

Prezentimin e vetes dhe shokëve/shoqeve 

Familja

Shprehjet e mirësjelljes

Shëndeti fizik/higjiena personale (vizitë te mjeku)

Dita ime

Pjesët e shtëpisë

Kafshët  (vizitë në ZOO me nx. mbi 8 vjet)

Mjetet shkollore

Klasa ime

Numrat 

Ngjyrat 

Lëndët e shkollës

Ndjenjat dhe emocionet 

Stinët dhe moti 

Ditët e javës 

Pemët dhe perimet 

Pjesët e trupit 

Gjërat që duhet/Nuk duhet ti bëj 

Pyetjet me Wh- 

Lodrat 

Reciklimi (Aktivitet me mjete të reciklueshme)

Fshati/Qyteti  

Mjetet e komunikacionit 

Aktivitetet në kohë të lirë 

Sportet 

Filmat e animuar për fëmijë

Këngët: 

What's your name?

The colors song.

What's this?

This is my mum..

What are they?

Going to the doctors 

Open the book 

Çka mundë të prisni?
Njësitë mësimore zhvillohen duke kombinuar metodat për lexim, shikim – dëgjim, përmes mjeteve audio - vizuele. 
Çdo njësi mësimore pason me aktivitete praktik, që ua mundëson nxënësve nxënien më të lehtë të njohurive të reja. 
Pas çdo njësie mësimore, në vazhdim zhvillohet përsëritje për njësinë paraprake dhe pas përfundimit të çdo kapitulli, nxënësit vlerësohen për njësitë e fituara dhe raportohen prindërit e nxënësve për rezultatet e arritura. 
Libri dhe materialet: 
Qendra jonë e gjuhëve përdor librat e botuara nga OUP (Oxford University Press)

Në pjesën gramatikore ju do të mësoni:

 • Present Simple Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Present Continuous (Progressive) Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Present Perfect Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Present Perfect Continuous Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Past Simple Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Past Continuous Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Past Perfect Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Past Perfect Continuous Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Future Will (Future Simple) (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Future Going to (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Future Continuous (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Future Perfect (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Future Perfect Continuous (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në aplikacionin tonë (Përveç sqarimeve të profesorit në klasë)
 • Used to - si strukturë e veçantë dhe përshtatja e saj në gjuhë shqipe
 • Be/ Have / Do në Present Simple dhe në Past Simple Tense- Sqarim i detajuar i foljeve ndihmëse në Past Simple
 • Krahasimin midis kohërave gramatikore të Present, Past dhe Future
 • Sqarim të detajuar me shembuj shumë interesant dhe lehtë për ti kuptuar në gjuhë angleze
 • Përshtatjen e disa kohërave me ato të gjuhës shqipe (në format e shtjelluara dhe të pashtjelluara)

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në sistemin tonë Elearn dhe aplikacionin EnglishForLife që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda aplikacionit tonë të dedikuar për kurset tona
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio/ Video (në englishforlife.mk/elearn)
 • Në secilin trajnim Face2Face ose LIVE në ZOOM prezantohet temë e re
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti Face2Face + ushtrimet në aplikacionin EnglishForLife
 • Mësoni anglishten më së shpejti me ne!

Libri dhe materialet:

 • Qendra jonë e gjuhëve përdor librat e botuara nga OUP (Oxford University Press), por gjithashtu ka libra të gramatikës që përdoren nga sistemi Cambridge ose Longman.

Në nivelin A1 ju do të mësoni:

 • Të përshëndeteni dhe prezantoheni
 • Gjërat në klasë dhe aktivitet bazë në klasë
 • Nyjet e shquara dhe të pashquara
 • Anëtarët e familjes në gjuhën angleze
 • Mbiemrat pronorë
 • Foljet ndihmëse ‘Be’, ‘Have’ dhe ‘Do’ në Present Simple
 • Numrat deri në 100 në gjuhën angleze
 • Shtetet dhe kombësitë në gjuhën angleze
 • Parafjalët e vendit dhe të kohës
 • Ushqimet dhe pijet në gjuhën angleze (englishforlife.mk)
 • Present Simple Tense (Pohorja, Mohorja dhe Pyetësja)
 • Aktivitetet në kohën e lirë në gjuhë angleze
 • Pyetjet dhe fjalët pyetëse që fillojnë me WH-questions
 • Veprimet dhe rutinat e përditshme
 • Ngjyrat në gjuhën angleze
 • Profesionet dhe foljet që kanë të bëjnë me ato profesione
 • Have/ has dhe dallimi have got/ has got
 • Pjesët e trupit të njeriut në gjuhën angleze
 • Veshjet në gjuhën angleze
 • Present Continuous (Pohorja, Mohorja dhe Pyetësja)
 • Can/ Can’t dallimet dhe përdorimi
 • Transporti dhe mjetet transportuese
 • Vendet dhe qytetet
 • Past Simple Tense (Pohorja, Mohorja dhe Pyetësja)
 • Aktivitetet gjatë fundjavës në gjuhë angleze
 • Foljet dhe kolokacionet e tyre
 • Të tregoni kohën (orën, ditën, muajin, vitin) në gjuhë angleze
 • Të shkruani letër duke përshkruar jetën tuaj
 • Të dëgjoni biseda bazë që do të fitoni shprehjet elementare në komunikim
 • Stilet e jetës (vokabular)
 • Të komunikoni dhe krijoni një bisedë elementare pa probleme
 • Të kërkoni oferta dhe ti ofroni dikujt diçka për ngrënie/ për të pirë

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në sistemin tonë Elearn dhe aplikacionin EnglishForLife që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda aplikacionit tonë të dedikuar për kurset tona
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio/ Video (në englishforlife.mk/elearn)
 • Në secilin trajnim Face2Face ose LIVE në ZOOM prezantohet temë e re
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti Face2Face + ushtrimet në aplikacionin EnglishForLife
 • Mësoni anglishten më së shpejti me ne!

Libri dhe materialet:

 • Qendra jonë e gjuhëve përdor librat e botuara nga OUP (Oxford University Press), por gjithashtu ka libra të gramatikës që përdoren nga sistemi Cambridge ose Longman.

Në nivelin A2 ju do të mësoni:

 • Të përshëndeteni dhe të prezantoheni para të tjerëve në gjuhën angleze
 • Anëtarët e familjes në mënyrë të detajuar
 • Lëndët e shkollës dhe si të krijojmë orarin në gjuhën angleze
 • Veshjet dhe stilet në gjuhën angleze
 • Ushqimet dhe pijet, mishërat etj, por në mënyrë shumë të detajuar
 • Pjesët e shtëpisë në mënyrë të detajuar
 • Kulturën dhe historinë e anglisë dhe SHBA-ve
 • Festat e ndryshme në SHBA
 • Alfabetin ndërkombëtar fonetik IPA si dhe transkriptimi i fjalëve të ndryshme në gjuhën angleze
 • Can dhe Be në Past Simple Tense
 • Gramatikë: Have to/ Don’t have to
 • Sportet dhe llojet e veprimeve të ndryshme
 • Sportet ekstreme (të rrëzikshme)
 • Të shkruajmë ftesa, mesazhe, pyetësorë, shënime etj në gjuhën angleze
 • Pjesët e trupit të njeriut
 • Pjesët e qytetit, kahjet dhe drejtimet
 • Gramatikë: Present Perfect Tense (Pohorja, Mohorja, Pyetësja) + Ushtrime në Moodle
 • Gramatikë: Mbiemrat dhe shkallëzimi i tyre në gjuhën angleze
 • Gramatikë: Rrethanori i sasisë
 • Kafshët në gjuhë angleze
 • Të komunikoni pa probleme në situata të ndryshme
 • Të flisni rreth rutinave ditore dhe të tregoni aktivitetet të cilat i bëni në përditshmëri
 • Të krijoni një vokabular të gjërave dhe veprimeve elementare në gjuhen angleze
 • Gramatikë: Të zgjedhoni dhe përdorni pa problem Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Will & Going to
 • Të theksoni fjalët në mënyrë korrekte në gjuhën angeze
 • Të flisni gjuhën angleze me plot vetëbesim

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në sistemin tonë Elearn dhe aplikacionin EnglishForLife që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda aplikacionit tonë të dedikuar për kurset tona
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio/ Video (në englishforlife.mk/elearn)
 • Në secilin trajnim Face2Face ose LIVE në ZOOM prezantohet temë e re
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti Face2Face + ushtrimet në aplikacionin EnglishForLife
 • Mësoni anglishten më së shpejti me ne!

Libri dhe materialet:

 • Qendra jonë e gjuhëve përdor librat e botuara nga OUP (Oxford University Press), por gjithashtu ka libra të gramatikës që përdoren nga sistemi Cambridge ose Longman.

Në A2+ ju do të mësoni

 • Gramatikë: Krahasimi Present Simple Tense me Present Continuous Tense
 • Ndjenjat dhe përshkrimi i tyre (fjalë të reja)
 • Peizazhet dhe përshkrimi i pjesëve të ndryshme të natyrës (fjalë të reja)
 • Filmat dhe programet e ndryshme telivizive (fjalë të reja)
 • Të komentohet dhe përshkruhet filmi ose emisioni dokumentar që ju e keni përcjellur (fjalë të reja dhe komunikim)
 • Moti dhe përshkrimi i motit (fjalë të reja)
 • Profesionet në mënyrë të detajuar
 • Vizitat në vende të ndryshme, turizëm (fjalë të reja)
 • Krimet dhe gjykimet (fjalë të reja)
 • Veglat elektronike (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Past Simple Tense (në të folur)
 • Gramatikë: Krahasimi i mbiemrave në gjuhën angleze
 • Gramatikë: Mënyrat kushtore në gjuhën angleze (Zero, First, Second & Third Conditional)
 • Gramatikë: Rrethanori i sasisë
 • Problemet gjatë biznesit dhe ballafiqimi i tyre në komunikim në gjuhën angleze
 • Përshkrimi i njerzëve (fjalë të reja)
 • Dëshmitë dhe dëshmitarët (fjalë të reja)
 • Sipërorja e mbiemrave në gjuhën angleze dhe përdorimi në komunikim
 • Reklamat dhe ndikimi i tyre (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Past Perfect Tense (në të folur)
 • Të shkruajmë një letër zyrtare dikujt
 • Të shkruajmë një email dikujt
 • Të shkruajmë një ese (contrastive, opinion, example)
 • Të krahasojmë situate të ndyshme duke u bazuar në fotografi dhe fakte të ndryshme (fjalë të reja)
 • Si të mirëmbajmë një blog online (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Folja+ infinitive/ ing form
 • Gramatikë: Folja + Parafjalët
 • Morfema, parashtesat dhe prapashtesat e fjalëve në gjuhën angleze
 • Foljet frazale në gjuhën angleze
 • Parashtesat dhe shndrrimi i mbiemrave në kuptim mohues
 • Ndërtimin dhe manipulimi i fjalëve duke përdorur format gramatikore, të i shndrrojmë ato fjalë lirshëm në komunikim
 • Strategji të ndryshme për testet prestigjioze (në të folur, në të shkruar, në të lexuar, në të dëgjuar)
 • Si të aplikojmë për një vend pune/ pozitë/ dokument etj në gjuhën angleze
 • Të bëni prezentime me tema që profesori/ profesoresha juaj në qendrën e gjuhëve ‘English For Life LLC’ do të ju cakton.
 • Të theni akullin në komunikim me njerëz të ndryshëm brenda dhe jashtë grupit tuaj që mësoni

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në sistemin tonë Elearn dhe aplikacionin EnglishForLife që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda aplikacionit tonë të dedikuar për kurset tona
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio/ Video (në englishforlife.mk/elearn)
 • Në secilin trajnim Face2Face ose LIVE në ZOOM prezantohet temë e re
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti Face2Face + ushtrimet në aplikacionin EnglishForLife
 • Mësoni anglishten më së shpejti me ne!

Libri dhe materialet:

 • Qendra jonë e gjuhëve përdor librat e botuara nga OUP (Oxford University Press), por gjithashtu ka libra të gramatikës që përdoren nga sistemi Cambridge ose Longman.

Në B1 ju do të mësoni

 • Të përshkruani në detaje si keni kaluar pushimet (fjalë të reja)
 • Krahasimin e të gjitha kohërave gramatikore në të folur – komunikim
 • Krahasimin dhe përdorimin e të gjitha kohërave gramatikore në të shkruar
 • Parashikimet dhe spekulimet (fjalë të reja)
 • Krahasimet me njerëz, gjëra dhe vende të ndryshme (fjalë të reja)
 • ESP: Mjekësi- Pjesët e trupit në mënyrë të detajuar (fjalë të reja)
 • ESP: Arkitekturë- Përshkrimi i shtëpive dhe ndërtimeve të ndryshme (fjalë të reja)
 • ESP: IT – Pjesët e kompjuterit, hardware- I sqaruar në detaje (fjalë të reja)
 • Përshkrimin e karakterit të njerëzve (fjalë të reja)
 • Përdorimin e saktë të përemrave lidhorë
 • 15-20 Mësime të shkurtëra- Hyrje në sintaksën dhe rradhitjen e fjalëve në gjuhën angleze. Të gjitha mësimet janë të përgatitura dhe të përshtatura nga profesor Ardian Deari
 • Bisedë dhe tekste rreth artit dhe muzikës në gjuhën angleze (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Diateza veprore dhe pësore (The Active and Passive Voice)
 • Përdorimi i diatezës pësore në komunikim dhe rrjete sociale
 • Orë letrare, leximi dhe komentimi i poezive të ndryshme nga autor/e të njohur Anglo-Amerikan (fjalë të reja)
 • Rrjetet globale dhe teknologjia e re (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Fjalitë e thjeshta dhe të përbëra (sintaksë e gjuhës angleze)
 • Komentimi dhe përshkrimi i situatave më abstrakte dhe imagjinare (fjalë të reja)
 • Gramatikë: Ligjërata e drejtë dhe e zhdrejtë (Reported Speech in English)
 • Përdorimi i saktë i nyjeve në komunikim dhe shkrim
 • Gramatikë: Strukturat e veçanta si Be/Get used to
 • Foljet modale në gjuhën angleze
 • Sistemi i shkollimit në UK dhe USA (fjalë të reja)
 • Si të bëjmë kërkesë dhe shkrime në forume të ndryshme online
 • Si të shkruajmë një mesazh dhe ese zyrtarisht
 • Gramatikë: Foljet frazale në gjuhën angleze
 • Gramatikë: Përemrat e pacaktuar
 • Shoqëria dhe raportet (fjalë të reja)
 • Kolokacionet dhe shprehje të tjera në situata të ndryshme në gjuhën angleze
 • Si të shkruajmë një letër ankese ndaj dikujt
 • Biseda me tema të caktuara dhe kuptimi dhe korrigjimi i gabimeve në të folur
 • Leximi dhe komentimi i lajmeve në gjuhën angleze (fjalë të reja)

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në sistemin tonë Elearn dhe aplikacionin EnglishForLife që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda aplikacionit tonë të dedikuar për kurset tona
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio/ Video (në englishforlife.mk/elearn)
 • Në secilin trajnim Face2Face ose LIVE në ZOOM prezantohet temë e re
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti Face2Face + ushtrimet në aplikacionin EnglishForLife
 • Mësoni anglishten më së shpejti me ne!

Libri dhe materialet:

 • Qendra jonë e gjuhëve përdor librat e botuara nga OUP (Oxford University Press), por gjithashtu ka libra të gramatikës që përdoren nga sistemi Cambridge ose Longman.

Në B2 ju do të mësoni

 • Present Perfect dhe Present Perfect Continuous - foljet statike dhe dinamike
 • Letërsi amerikane
 • Përshkrimi i personaliteteve me mbiemra të përbërë
 • Lexim: A maths Prodigy
 • Çmimet dhe vlerësimet - Vokabular
 • Forma pyetëse/ Pyetjet indirekte në gjuhën angleze
 • Kulturë: Agein population
 • Kohët në Present dhe Future - probabiliteti
 • Vokabular: Science
 • Lexim: The postal Service
 • Diateza pësore (Passive Vocie) në të gjitha format
 • Passive Voice dhe strukturat e avancuara
 • Vokabular: Healthy living
 • Gramatikë: Talking about ability
 • Gramatikë: Criticiing past actions
 • Gramatikë: Emphasis
 • Dallimet e detajuara mes Past Perfect Simple dhe Past Perfect Continuous
 • Të gjitha llojet e krahasimeve të mbiemrave
 • Gramatikë: Future Continuous dhe Future Perfect
 • Foljet që përdoren në ligjëratën e zhdrejtë (Indirect Speech)
 • Gramatikë: Relative Clauses
 • Gramatikë: Mixed Conditionals
 • Të folurit: Description of a person
 • Të shkruarit: Essay pros and cons
 • Të folurit: Përshkrimi i fotografive dhe përshkrimi simultant
 • Të folurit: Role-play, question tags in spoken form
 • Vokabular: Relating to people (admire, adore etc.)
 • Vokabular: Politics and protest
 • Vokabular: Computing and technology
 • Vokabular: Describing food
 • Vokabular: News
 • Vokabular: Global warming
 • Vokabular: Behaviour
 • Vokabular: Sports
 • Të lexuarit: How the other half live
 • Të lexuarit: Freedom of speech
 • Të lexuarit: Drinking stories
 • Të lexuarit: The final dumping ground
 • Të lexuarit: Mistaken identity
 • Të lexuarit: Getting ahead
 • Shprehjet kohore - Gramatikë
 • Shprehjet kohore në të folur
 • Të folurit: Rrëfimi i tregimeve në të tashmen dhe në të kryerën
 • Të folurit: Sportet ekstreme dhe jo pajisjet sportive
 • Të folurit: Finansa dhe administratë
 • Të folurit: Mjeksi dhe biologji
 • Të folurit: Facebook fears
 • Të folurit: Instant news
 • Gramatikë - morfologji 5 strukturat e foljeve 5 English verb patterns
 • Gramatikë - aspekti sintaksor i 5 strukturave të foljeve- 5 English verb patterns
 • Gramatikë: Verb+preposition
 • Test AI - Test i inteligjencës artificiale që do të na ndihmon të shohim problemet në theks, rrjedhshmëri, gramatikë etj me një raport të detajuar
 • Të folurit: Agreeing and disagreeing (idioms in English)
 • Shprehjet idiomatike dhe përshtatja e tyre në gjuhën shqipe, sipas kontekstit
 • Grammar: Collocations

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në sistemin tonë Elearn dhe aplikacionin EnglishForLife që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda aplikacionit tonë të dedikuar për kurset tona
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio/ Video (në englishforlife.mk/elearn)
 • Në secilin trajnim Face2Face ose LIVE në ZOOM prezantohet temë e re
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti Face2Face + ushtrimet në aplikacionin EnglishForLife
 • Mësoni anglishten më së shpejti me ne!

 

Libri dhe materialet:

 • Qendra jonë e gjuhëve përdor librat e botuara nga OUP (Oxford University Press), por gjithashtu ka libra të gramatikës që përdoren nga sistemi Cambridge ose Longman.

Ky modul ofrohet për të gjithë përdoruesit që instalojnë aplikacionin tonë. Në këtë pjesë ju do të mund të gjeni video dhe sqarime të ndyshme nga MSc. Prof. Arijeta I. Deari. Këto sqarime janë si verzion i shkurtë dhe falas që të dini se çfarë më konkretisht sqarohet dhe punohet në kurset tona. Ju dëshirojmë mirëseardhje!

Në nivelin A1 ju do të mësoni:

 • Të përshëndeteni dhe të prezantoheni para të tjerëve në gjuhën gjermane
 • Të komunikoni suksesshëm në situata të ndryshme
 • Gjësende në zyre, klasë, shtëpi, ushqime, pije, veshje, pushime
 • Të flisni rreth rutinave ditore dhe të tregoni motin
 • Të flisni në kohën e tashme dhe të kaluar
 • Të përcaktoni takime dhe termine të ndryshme (psh. te mjeku)
 • Të shkruani, kontrolloni dhe dërgoni tekste dhe letra në gjuhën gjermane me tema të ndryshme
 • Të theksoni fjalët në mënyrë korrekte në gjuhën gjermane
 • Të përforconi dhe përdorni gramatikën e gjuhës gjermane me lehtësi dhe rrjedhshmëri
 • Të flisni gjuhën gjermane me plot vetëbesim
 • Të gjindesh në qytet, të bësh udhëzime rrugore dhe t’ikuptosh ato
 • Rrethanorët e kohës (Ora, ditet e javës, kohët e ditës, datat, muajt)
 • Të tregoni për pushimet tuaja
 • Mjetet e transportit
 • Arsyetimet ndaj një vonese
 • Pjesët e trupit, dhembje

 

Gramatikë:

 • zgjedhimi i foljeve
 • përemrat vetorë
 • ndërtimi i fjalive dëftore, pyetse dhe urdhërore
 • përemrat pronorë
 • nyjën e shquar, të pa shquar dhe të mohimit
 • lakimi i emrit (emërore, kallëzore, dhanore)
 • lakimi i mbiemrit (emërore, kallëzore, dhanore)
 • shkallëzimi i mbiemrit
 • rrethanorët e kohës, vendit dhe mënyrës
 • kohën e kaluar
 • lidhëzat bashkërenditëse

 

 

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në aplikacionin EnglishForLife ose në sistemin eLearn që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda aplikacionit EnglishForLife
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti në klasë ose Online në ZOOM + ushtrimet në aplikacionin EnglishForLife
 • Mësoni gjermanishten më së shpejti me ne!

 

Orari:

Ky kurs zakonisht mbahet dy herë në javë nga 70-90min. Të shtunë dhe të dielën, ora sipas marrëveshjës.

 

Gjithçka që ju duhet të keni

 • Laptop/PC ose telefon dhe të instaloni programin EnglishForLife dhe Zoom
 • Pas pagesës së suksesshme ju do të pajiseni me të dhënat e detajuara nga ana e stafit tonë, dmth këto të dhëna do të ju dërgohen në postën tuaj elektronike (E-Mail).
 • Duke përdorur ato të dhëna ju do të kyçeni fillimisht në aplikacionin EnglishForLife ku do të keni një numër të madh ushtrimesh dhe materiale, gjithashtu do të shihni dhe oraret për mësim në klasë ose LIVE-Online, varësisht prej variantit që jeni dakorduar me prof. Arijeta Ibishi Deari.

 

Libri dhe materialet:

Në nivelin A2 ju do të mësoni:

 • Të prezantosh vetën dhe të tjerët
 • Të përshkruash profesionet dhe detyrat e tyre
 • Të diskutosh për aktivitete në jetën e përditshme
 • Të bisedosh rreth pëlqimeve, aftësive dhe nevojave
 • Të raportosh në të kaluarën
 • Të përmbledhesh tekste të ndryshme me fjalët e tua
 • Të planifikosh një shetitje/pushim dhe të raportosh për të
 • Të pyesësh për informacione të jetës së përditshme dhe profesionale në telefon
 • Të diskutosh rreth të ushqyerit të shëndetshëm
 • Të porosisësh dhe të ankohesh
 • Të bisedosh rreth gjërave që të bëjnë të lumtur
 • Të arsyetohesh në mënyrë adekuate
 • Të jepesh këshilla se si mësohet më lehtë një gjuhë e huaj
 • Të shkruash kartolina me tema te ndryshme
 • Të bisedosh rreth shfrytëzimit të mediave dhe politikës
 • Të përshkruash veprime të përnjëhershme
 • Të bësh intervistë me tema të ndryshme
 • Të bisedosh rreth shpikjeve, produkteve dhe teknologjisë
 • Të bisedosh rreth aktiviteteve sportive
 • Të diskutosh për udhëtime
 • Tekste historike të përmbledhësh
 • Të bisedosh rreth festave dhe festivaleve

Gramatikë:

 • foljet modale në të kaluarën
 • e kaluara
 • shkallëzimi i mbiemrave
 • krahasime
 • rasa gjinore
 • lidhëzat nënrenditëse
 • parafjalët kohor
 • pyetje dhe fjali indirekte
 • foljet vetvetore
 • fjali kushtore, qëllimore
 • renditja e kundrinave në fjali
 • diateza pësore në kohën e tashme, të kaluar dhe me folje modale
 • mënyra lidhore

 

Çfarë mund të prisni:

 • Trajnime profesionale, argëtuese dhe lehtë për tu kuptuar me metodologjinë më të sofistikuar
 • Ushtrime për çdo mësim në aplikacionin EnglishForLife ose në sistemin eLearn që ju mund të shihni arritjet tuaja
 • Udhërrëfyes dhe shabllone të ndryshme për të përmirësuar aftësinë e të folurit
 • Raportim i detajuar i të gjitha ushtrimeve dhe kuizeve brenda aplikacionit EnglishForLife
 • Mundësi që shumicën e mësimeve ti shkarkoni si PDF
 • Ushtrime me Audio
 • Mësim hybrid (të kombinuar) drejtëpërsëdrejti në klasë ose Online në ZOOM + ushtrimet në aplikacionin EnglishForLife
 • Mësoni gjermanishten më së shpejti me ne!

 

Orari:

Ky kurs zakonisht mbahet dy herë në javë nga 70-90min. Të shtunë dhe të dielën, ora sipas marrëveshjës.

 

Gjithçka që ju duhet të keni:

 • Laptop/PC ose telefon dhe të instaloni programin EnglishForLife dhe Zoom
 • Pas pagesës së suksesshme ju do të pajiseni me të dhënat e detajuara nga ana e stafit tonë, dmth këto të dhëna do të ju dërgohen në postën tuaj elektronike (E-Mail).
 • Duke përdorur ato të dhëna ju do të kyçeni fillimisht në aplikacionin EnglishForLife ku do të keni një numër të madh ushtrimesh dhe materiale, gjithashtu do të shihni dhe oraret për mësim në klasë ose LIVE-Online, varësisht prej variantit që jeni dakorduar me prof. Arijeta Ibishi Deari.

Libri dhe materialet:

Këtu gjenden ushtrime nga gramatika dhe letërsia e gjuhës shqipe.