Available courses

Project - English course A1
Ardian DeariTest User

Project - English course A1

English course -A1 Level

Professor: Ardian Deari

Course Materials and Resources

Extra Training
Ardian DeariArijeta Ibishi Deari

Extra Training

Në këtë modul,

Ju do të mund të gjeni ushtrime të ndryshme dhe të përgjithshme në gj angleze dhe në gj gjermane.

ESP-Test

ESP-Test

This course is a B1 Intermediate Level Course. It is recommended for students who have a good level of English.