Available courses

IOM - English course -A1 Level

Sponsored English Course by International Organization for Migration

Professor: Ardian Deari

Course Materials and Resources

Këtu mund të gjeni linkat për tu kyçur në orët e drejtëpërdrejta të gjuhës angleze dhe gjuhës gjermane. Këto orë janë të mundshme të përcjellen vetëm nga nxënësit që janë të rregullt në kurset tona të gjuhës angleze dhe gjuhës gjermane.

Ju bëjmë me dije se:

1. Mësimet nuk do të jenë të ndara me nivele shkaku i krizës që gjendemi për momentin

2. Mësimet do të jenë të drejtuara nga profesorët e lëndëve tuaja

3. Mësimet do të jenë interesante me karakter interaktiv për të gjitha nivelet

4. Duhet të merrni shënime në fletoret tuaja, po njejtë sikur të jeni në klasë

Me respekt, 

Stafi

This course is a B1 Intermediate Level Course. It is recommended for students who have a good level of English.

This is a free view and only has ONE unit . The full course has 10 units with written assignments that are marked by your tutor.. At the end of the course, there is final B1 level assessment. All students receive a detailed language profile report with a recommendation for further courses.

By the end of the full course students: 

  • Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in school, leisure, etc.
  • Can deal with most situations likely to arise while at school in an area where the language is spoken. 
  • Can produce simple connected text on topics that are familiar or of personal interest. 
  • Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

This course is designed to improve students' conversation skills in a scientific- or engineering-oriented setting. Grammar, writing styles and speaking skills specific to students' scientific and engineering areas of interest will be the focus of this course and will be accomplished through discussions of various authentic technical-based texts.

^^^^^^

^^^^^^

Ketu me larte klikoni ALL SECTIONS

In dieser Kategorie findet ihr Grammatikübungen zu verschiedenen Niveaus.