Lista e ndryshimeve...

Lista e ndryshimeve...

by Prof. Ardian Deari -
Number of replies: 0

Të nderuar nxënës, ashtu si ju informuam ditë më parë se do t'ju sjellim një listë të gjërë të ndryshimeve që në esencë do të ndryshojnë komplet algoritmin e punës në qendrën tonë. Ju lutemi fillimisht të shkoni në App Store ose Play Store dhe shkarkoni përditësimin tonë më të ri. (Lexoni më poshtë...)

Lista e ndryshimeve të reja të bëra:

- Integrim i plotë i AI - Inteligjencës Artificiale që për çdo informatë, lajmërim të ri, e për çdo nxënës tani e tutje do t'ju dërgohet SMS porosi përveç lajmërimeve të App-it që i merrni (Push Notifications). Sistem ky që është i lidhur drejtpërdrejtë me të gjitha rrjetet si Telekom, A1, Lycamobile në RMV.

- Nga tani e tutje do të mund të kyçeni te ikona (i) 'Infot e mia' në kryefaqe dhe të shihni raport të detajuar të pagesave si dhe borxheve që keni ndaj qendrës tonë (për nxënësit që ndjekin mësimin në qendrën tonë).

- Pasi të jeni kyçur te ikona (i) 'Infot e mia' borxhet tuaja do t'ju paraqiten me ngjyrë të kuqe (në rast se keni) në fund të faqes; ndërsa, muajt që nuk kanë ardhur ende, nuk do t'ju paraqiten pa u bërë data 1.

- Integrim i plotë i sistemit të AI - Inteligjencës Artificiale për nxënësit që kanë borxhe, tani e tutje për borxhet e ngelura, sistemi me automatizëm do t'ju dërgon SMS porosi në telefonat tuaja.

- Perfomancë, shpejtësi e shtuar deri në 10% në aplikacionin English For Life.

- Ngjyra të dedikuara për nxënësit e gjuhës gjermane, që me vite nuk kanë pasur integrim në ngjyrat e aplikacionit tonë. Pra, tani radha e tyre.

- Përmirësime në përkthimin e aplikacionit në gjuhë shqipe, që mund të themi se tani është në një gjendje shumë të kuptueshme në lidhje me 90% të materialit.

- Në kutinë assignments (detyrat) me shkrim, tani nuk do të keni probleme me ngjyrat sepse tani është përmirësuar.