Gjimnaz vitet e I: U publikua fletorja e punës!

Gjimnaz vitet e I: U publikua fletorja e punës!

by Prof. Ardian Deari -
Number of replies: 0

Të nderuar nxënës të viteve të para të Gjimnazit 'Ismet Jashari', 

ju informoj që fletorja e punës vetëmse është publikuar në mënyrë digjitale ku për çdo detyrë do të merrni përgjigje të menjëhershme. Detyrat i keni të ndara në dy pjesë: 1. Para gjysmëvjetorit dhe 2. Pas gjysmëvjetorit.

Ju dëshiroj shumë suksese në mësim!

Me respekt,

prof. Ardian Deari