Ju falënderojmë për plotësimin e badge-ve!

Ju falënderojmë për plotësimin e badge-ve!

by Prof. Ardian Deari -
Number of replies: 0

Të nderuar nxënës,

Pas lajmërimit të mbrëmshëm, shohim që sot diku mbi 60% e nxënësve vetëmse i kanë plotësuar badge-t (shpërblimet) e parapara dhe të kërkuara sipas standardeve të niveleve tuaja. 

Ju jam falënderues për vullnetin e angazhimin e shprehur nga ana juaj! Për ju të cilët ende nuk i keni plotësuar badge-t ju sugjerojmë që të filloni punën sa më shpejtë e ti plotësoni ato deri në javën e ardhshme. Suksesi nuk është fjala e fundit, por as dështimi fjala e parë!

If you want to be a Lion, you must train with Lions!

We are the best!