Mesimi me prezence fizike dhe PROTOKOLET

Mesimi me prezence fizike dhe PROTOKOLET

by Prof. MSc. Ardian Deari -
Number of replies: 0

Te nderuar nxenes, kursist, dhe kolege, me poshte kam bashkangjitur nje rregullore se si duhet te sillemi brenda objektit tone

1. Të gjithë personat që janë mbi 18 vjeçar duhet çdoherë të kenë me vete QR kodin e vaksinimit ose ju që keni një dozë vaksinimi të keni vërtetimin.
2. Për personat që janë nën moshën 18 vjeçare çertifikata e vaksinimit NUK është e detyrueshme.
3. Nuk lejohet hyrja pa maskë në objektin tonë.
4. Duar duhet të desinfektohen çdoherë që futeni në klasë.
5. Brenda objektit është e ndaluar të flisni duke shtrënguar duart me njëri tjetrin.
6. Në korridoret tona është e ndaluar të qëndroni, pritjen mundeni ta bëni jashtë objektit derisa profesori/profesoresha juaj do t'ju thërras për mësim.
7. Është rreptësisht e ndaluar të sjellni ushqim, duke përfshirë të gjitha pijet- janë të ndaluara brenda objektit.
8. Në klasë nuk mund të qëndroni më shumë se 60 minuta (ndonjëherë do të koordinoheni me profesorin tuaj për kohëzgjatjen, ka tolerancë)
9. Përveç bankës dhe karrikes që do të uleni, NUK keni të drejtë të prekni ASGJË tjetër në klasë, as edhe karriket që janë afër jush.
10. Sigurohuni që këpucët tuaja të jenë të pastërta.
11. Profesorët janë të detyruar të kenë zbrastirë mes dy grupeve dhe të dezinfektojnë të gjitha karriket dhe objektet të cilat janë përdorur nga grupet e mëparshme.
12. NDALOHET RREPTËSISHT HYRJA E PRINDËRVE/FAMILJARËVE NË OBJEKT. Në rast se prindërit tuaj dëshirojnë që të vijnë në qendrën tonë, duhet që të bëjnë një termin paraprak përmes telefonit 071989903 ose 071360307
13. Profesorët duhet t'i përgjysmojnë grupet e mëdha, me qëllim që të mos krijohet grumbull nxënësish.

Të dashur nxënës, prind, kolegë, ju të gjithë e dini me sa dëshirë jemi duke e pritur ditën e parë të kursit dhe shkollës. Si zgjidhje e vetme që ne shohim është përmbajtja e rregullave të sipërpërmendura. Ju lutemi të mos na keqkuptoni sepse këto rregulla i kemi vendur në të mirën tuaj individuale dhe kolektive. Shpresojmë që të kemi një fillim të mbarë dhe të shëndetshëm. Urime na qoftë ky vit i ri shkollor.

 

Me respekt,

Stafi