Lajmerim i rendesishem rreth fillimit te vitit te ri shkollor

Lajmerim i rendesishem rreth fillimit te vitit te ri shkollor

by Prof. MSc. Ardian Deari -
Number of replies: 0

Të nderuar nxënës dhe kursistë,

jemi në përgatitjet tona përfundimtare dhe dëshirojmë të ju informojmë se fillimi i vitit do të vazhdoj me këtë rrjedhë:

 1. Do të ftohen disa grupe me numër më të vogël nxënësish që të fillojnë 
 2. Gradualisht, do të fillojmë dhe do të pranojnë SMS (mesazh) edhe grupet e tjera

Më e rëndësishmja që ju duhet të dini është kjo:

TË GJITHË NXËNËSIT/KURSISTËT QË JANË MBI 18 VJEÇAR DUHET TË KENË ÇERTIFIKATËN E VAKSINIMIT QË TË MUND TA VAZHDOJNË MËSIMIN ME PREZENCË FIZIKE. Ju lutem, keni parasyshë, këto rregulla nuk janë të vendosura nga ne, por nga Ministra e Shëndetësisë në RMV.

 

 1. Çka do të ndodhë në rast se jam mbi 18 vjeç dhe nuk jam vaksinuar ende?
  - Ne si qendër e kemi menduar edhe këtë problematikë, për ju do të kemi zgjidhjen e mbajtjes së kursit Online - me aq sa mundeni të përcjellni. 
 1. A kam të drejta të vij deri në kurs në rast se nuk jam i vaksinuar dhe jam mbi 18 vjeçar? 
  - Jo, nuk keni të drejtë!

 2. Çka në rast se jam 17 vjeçar/e, a kam të drejta të ndjek kursin?
  - Sigurisht që PO, të gjithë që janë nën moshën e paraparë do të munden ta ndjekin kursin me prezencë fizike, sipas orarit që do ta pranoni nga profesorët tuaj.

Ju dëshirojmë suksese dhe mbarësi,

Me respekt,

stafi

PS: Për çdo pyetje që keni mund të na shkruani në mesazh, ndjehuni lirë!