3 oret e ardhshme Aplikacioni NUK do te funksionoje!

3 oret e ardhshme Aplikacioni NUK do te funksionoje!

by Prof. Ardian Deari -
Number of replies: 0

Te nderuar nxenes,

jemi duke bere riparime ne bazen e te dhenave, andaj ne oret ne vijim kerkojme mirekuptim dhe se aplikacioni nuk do te jete i qasshem per te bere ushtrime dhe detyra.

Koha: 13:00- deri 15:30

Arsyeja: Riparim i MariaDB

Vendi: Nuremberg, Gjermani