Gjuha angleze per SHMK 'Ismet Jashari' e se shpejti dhe app!

Gjuha angleze per SHMK 'Ismet Jashari' e se shpejti dhe app!

by Prof. Ardian Deari -
Number of replies: 0

Të nderuar nxënes, 

ju informojmë se lenda e gjuhës angleze për nxënësit e SHMK "Ismet Jashari" si dhe gjuha angleze në drejtimin e Mjekësise do të jetë në aplikacionin tonë përkohësisht me të gjitha materialet sipas librave 'Close-UP' si dhe 'Think'. Falë bashkëpunimit me drejtorinë e gjimnazit si dhe stafit, së shpejti do të vijme dhe me aplikacionin e dedikuar për këtë shkollë. Pra, pikërisht, do të jetë gjimnazi i parë në rajon me aplikacion te dedikuar ku do të përfshihen fillimisht disa lëndë të caktuara.

g