Si të kyçemi në orët Online?! Këtu e keni udhëzuesin...

Re: Si të kyçemi në orët Online?! Këtu e keni udhëzuesin...

by Suat Memeti -
Number of replies: 0

O prof a duhet me hi 12:00pm is 12:00am