Udhëzues përdorimi për aplikacionin English For Life

Udhëzues përdorimi për aplikacionin English For Life

by Prof. Ardian Deari -
Number of replies: 0

Të nderuar nxënës dhe studentë,

Këtu keni të bashkangjitur në versionin PDF një udhëzues përdorimi për të gjithë ju që e keni të instaluar aplikacionin tonë dhe se dëshironi të dini funksionet elementare të këtij aplikacioni.