2020/21 Rregullat dhe kushtet në English For Life

2020/21 Rregullat dhe kushtet në English For Life

by English For Life -
Number of replies: 1

Rregullat dhe kushtet në English For Life

*Për çdo 5 mungesa të pa-arsyetueshme, largoheni nga kursi. 
*Për çdo harresë detyrash në më shumë se 3 herë largoheni nga kursi. 
*Për çdo ofendim apo përdorim i fjalëve banale për brenda institucionit largoheni nga kursi. 
*Rrespekte ndaj kolegëve si dhe ndaj profesorit përkatë
*Në fund të çdo nivelitestoheni me: shkrim, lexim, të folur si dhe në dëgjim
*Për çdo mungesë tuajën që bëni, orët nuk zëvendësohen; ndërkaq, në rast se profesori/profesoresha mungon atëherë ato orë zëvendësohen.
*Rrespekto privatësinë e kolegëve tuaj.
*Pagesa bëhet në fillim të muajit, që kur bëhet regjistrimi juaj.
*Për çdo dëmtim apo shkrim që bëni mbi karrike apo bankat e shkollës jeni të detyruar ta paguani një denim të caktuar sipas vlerës së dëmit.
*Jeni të monitoruar nga kamerat tona vetëm në korridore. Qasje në këto kamera ka vetëm drejtoria. Kjo bëhet me qëllim që të kontrollohet vijueshmëria juaj.
*Për çdo nivel që kryeni jeni të detyruar të bëni testin përfundimtarë dhe të merrni çertifikatën e vulosur nga shkolla jonë që kushton 400MkD (testi+çertifikata).
*Për të hyrë në testin përfundimtarë dhe të merrni çertifikatën duhet të vijoni kursin minimum tre muaj.
*Librat nuk munden të huazohen por vetëm se të lexohen brenda objektit tonë.
*Mësimi zhvillohet në mënyrë hibride (të kombinuar) online-nga aplikacioni English For Life (by Ardian Deari) dhe të drejtëpërdrejtë.
*Vonesë në mësim për nxënësit e qytetit 5 minuta tolerancë, për nxënësit që udhëtojnë prej fshatrave 15 minuta tolerancë.
*Përdorimi i çamçakëzave është RREPTËSISHT I NDALUAR brenda objektit tonë!
*Nuk lejohet sjellja e asnjëlloj ushqimi apo pije brenda objektit (Uji për pije ofrohet në çfarëdo kohe nga qendra jonë).
*Nuk lejohen detyrat të kopjohen nga shokët apo nga interneti.
*Lëshimi i orës 20 minuta para përfundimit të orës llogaritet mungesë.
*Në rast se zhvillohet mësimi Online nga aplikacionet Zoom dhe English For Life, jeni të detyruar që kamerën ta keni të aktivizuar.
*Zhvillimi i orëve Online rreptësisht është i ndaluar të inçizohet apo fotografohet.

In reply to English For Life

Re: 2020/21 Rregullat dhe kushtet në English For Life

by Prof. Ardian Deari -

Të nderuar kursist,

ju lutem lexoni rregullat e sipërme me shumë kujdes.

Me respekt,

stafi