Cfare eshte H5P ?!

Cfare eshte H5P ?!

by Prof. Ardian Deari -
Number of replies: 0

Të nderuar kursistë,

së fundmi kemi implementuar modulin më të ri H5P ndryshe njihet si (Rich Interactive Content) Ushtrime interaktive me përmbajtje të pasur.

Çfarë në të vërtetë paraqet ky modul?!

Ky modul funksionon në një mënyrë shumë më të lehtë dhe më të shpejtë në krahasim me ushtrimet e mëhershme. Pra, kemi të bëjmë me llojin e ushtrimeve interaktive dhe shumë më të shpejta, psh, keni një video sqarim dhe video-ja do të ndalet dhe aty për aty brenda videos do të keni një kuiz, dhe pa u përgjigjur mini-kuizit nuk do të mund ta vazhdoni videon, do të keni ushtrime me fjalëkryqe, diktime, lojra të ndryshme etj.

Pjesa më e mirë e kësaj që u përmend më sipër është se të gjitha pikët e ushtrimeve apo tentimeve tuaja për të gjetur fjalitë e sakta, profesori juaj do të mund ti mbikëqyr!

 

Si mundem ti gjej këto lloj ushtrime me H5P?

Shkoni te niveli juaj dhe shifni ushtrimet si më poshtë:

 

Ky lloj i ushtrimeve i takon teknologjisë më të fundit dhe mund të themi lirisht edhe teknologjisë së ardhme! Pra, edhe në rast se hasni ndonjë lëshim ende jemi në fazat fillestare të saj dhe se do të bëhen përmirësime. 

We are the best!