SCORM dhe fletoret e punes te digjitalizuara!

SCORM dhe fletoret e punes te digjitalizuara!

by Prof. Ardian Deari -
Number of replies: 0

Te nderuar nxenes, studente dhe kursiste,

Ashtu si ju kemi informuar se jemi duke punuar vazhdimisht ne digjitalizimin e plote te fletoreve te punes, si dhe publikimin e materialeve dobiprurese dhe interaktive 100% te quajtura SCORM. 

Disa prej niveleve sic jane A2 dhe B2 ne gjuhe angleze jane drejte fazes perfundimtare te digjitalizimit te plote, por se ju lutemi qe te raportoni cdo lloj pyetje qe shihni se nuk eshte bere llogaritja ashtu sikur cka duhet apo ne rast se vereni ndonje jo-korrektesi tjeter.

Per te raportuar ushtrime qe mendoni se jane gabim te programuara ju lutemi klikoni ketu...

Me respekt,

Stafi