Hit-Cover 2017 (Video)

Nga coveri vetëm me zë e deri te Cup-Song, tani doli nje cover i superhitit me shishe të çelçit! Shijone cover-in "Despacito". https://youtu.be/6dms5w2jc00

25 Ausdrücke mit dem Partikel “doch”

25 Ausdrücke mit dem Partikel "doch"

Apliko

Fill out my online form.