ARTIKUJT E FUNDIT

rocky mountains and an albanian flag in foreground

LLOJET E FJALIVE, SIPAS KUPTIMIT (GJUHË SHQIPE)

0
DETYRË: Lexoni me kujdes tekstin e mëposhtëm dhe gjeni farët e fjalive sipas kuptimit, ashtu siç keni mësuar më parë. Artani nisi...

Filma në gjuhën gjermane me titra gjermanisht

0
Këtu keni disa nga faqet me filma në gjuhën gjermane me titra gjermanisht, shqip dhe anglisht. Metodë kjo e cila...

Harta e koncpetit të fjalisë në gjuhën shqipe. (Paraqitje vizuale)

0
Të bashkangjitur keni një hartë të konceptit të fjalisë, sipas ndërtimit etj.
eyeglasses on opened book beside cup of coffee on table

EMRI KONKRET DHE EMRI ABSTRAKT

0
DETYRË: Lexoni me kujdes këtë vjershë dhe tregoni fjalët që emërtojnë gjëra të lëndëta dhe të palëndëta. Në vendin tim Ditë Zymbyl Dritë Lumë Diell...
white notes beside a pencil on brown wooden surface

EMRI (GJUHË SHQIPE)

0
Kuptimi i emrit DETYRE: Në vargjet e poshtëshënuara vëreni fjalët e shkruara me shkronja të zeza. Veriu fryn pak ngadalë, Njerëz, kafshë, shpes'e fletë Pyje,...

Ndikimi revolucionar i kufjeve me Bluetooth!

0
Përdorimi i kufjeve me Bluetooth po bëhet gjithnjë e më tërheqës për shkak të lirisë së ofruar pa kabllo dhe cilësisë së lartë të tingujve dhe përshtatshmërisë së tyre me shumicën e pajisjeve të sotme të komunikimit dhe multimedias. Ndër përfitimet kryesore të kufjeve me Bluetooth, një aspekt i rëndësishëm është liria e lëvizjes që [...]

Fakte rreth marketingut të mediave sociale

0
Përdoruesit e mediave sociale shpenzojnë mesatarisht 2 orë e 24 minuta në ditë në rrjetet sociale. Kjo thekson shtrirjen e mundshme të marketingut të mediave sociale dhe përpjekjeve të menaxhimit të komunitetit. Platforma më e njohur e mediave sociale në botë është Facebook, me mbi 2.8 miliardë përdorues aktivë mujorë. Bizneset mund të arrijnë një [...]
white ceramic teacup with saucer near two books above gray floral textile

LIGJËRATA E ZHDREJTË

0
DETYRË: Vëreni ndryshimet në tekstin e mëposhtëm të, shkruar në dy forma. Mësuesi tha: ,,I madh është ai njeri që i shikon...