Harta e koncpetit të fjalisë në gjuhën shqipe. (Paraqitje vizuale)

Të bashkangjitur keni një hartë të konceptit të fjalisë, sipas ndërtimit etj.

EMRI KONKRET DHE EMRI ABSTRAKT

DETYRË: Lexoni me kujdes këtë vjershë dhe tregoni fjalët që emërtojnë gjëra të lëndëta dhe të palëndëta. Në vendin tim Ditë Zymbyl Dritë Lumë Diell Gjumë Qiell Fëmijë Pyll Liri Yll Gëzim Bilbil....

EMRI (GJUHË SHQIPE)

Kuptimi i emrit DETYRE: Në vargjet e poshtëshënuara vëreni fjalët e shkruara me shkronja të zeza. Veriu fryn pak ngadalë, Njerëz, kafshë, shpes'e fletë Pyje, shkëmbinj, fusha, male Të gjithë...