Kuptimi i periudhës

DETYRË

Lexoni me kujdes tekstin e poshtëshënuer dhe gjeni fjalitë e thjeshta.

Armiku fashist në vitin 1942 endej nëpër rrugët tona dhe mbillte vdekje në qytetarët tanë. Çdo ditë e asaj kohe ishte e zezë, kurse nata ishte tmerr i gjallë. Njerëzit, të strukur nëpër shtëpitë e tyre, nuk ishin të sigurt se do ta shohin dritën e agimit. Armiku çonte patrulla gjakpirëse nëpër familje të ndryshme, sidomos nëpër ato që kishin fëmijët: djemtë e vajzat me partizanët .

(Tajar Hatipi; “Fjeta edhe unë si pulat”)

PYETJE:

Sa mendime të përfunduara me pikë janë në tekstin e sipërm?

Sa kallëzues (folje) ka mendimi: Armiku fashist në vitin 1942 iendej nëpër rrugët tona dhe mbillte vdekje në qytetarët tanë? Veçoni foljet!

SHPJEGIM:

Fjalia e parë është: Armiku fashist në vitin 1942 endej nëpër rrugët tona.

Fjalia e dytë është: (Armiku) mbillte vdekje në qytetarët tanë.

Pra, mendimi i sipërm përbëhet prej dy fjalish.

Sa kallëzues (folje) ka mendimi, aq fjali ka.

Mbani mend:

Mendimi i shprehur me më shumë se një fjali, quhet periudhë.

USHTRIME:

Gjeni periudhat në këtë tekst dhe tregoni se prej sa fjalish përbëhet secila.

Është kënaqësi e madhe ta dëgjosh mësuesin tim. Kur ai shpjegon mësimin, në klasë dëgjohet edhe miza. Kur kërkojmë sqarime, na shpjegon pa përtesë. Me përpjekjet që bën ai për ne, të gjithë jemi të kënaqur. Detyrimet që kemi ndaj tij, janë të mëdha. Ai të frymëzon për punë dhe mirësjellje. Edhe ne të gjithë jemi zotuar se asnjë detyrë nuk do ta lëmë për nesër.