Thursday, June 4, 2020

Organizojmë kurse të gjuhës angleze duke filluar nga niveli 

A1 si dhe A1+ (Beginner- Fillestarë)
A2 (Elementary- Elementarë)
united_kingdomA2+( Pre-Intermediate – Para mesatarë)

B1 (Intermediate- Mesatarë)
B2 (Upper Intermediate – Mbi mesatarë)
C1 (Advanced – I/E avancuar)
C2 (Proficiency – Pro)

Gjithashtu trajnojmë grupe intensive si dhe studentë për provime të ndryshme fakultative siç është lënda morfologjisë së gj. angleze, sintaksë etj.

Çmimi për gjuhën angleze:

2 herë në javë (2 X 80 min) = 10 EUR muaji. Aplikoni duke klikuar këtu…

Për kurset intensive apo individuale duke filluar nga 3 deri në 5 herë në javë, të gjitha llogaritë mundeni t’i bëni vetë duke përdorur kalkulatorin e kurseve intensive dhe individuale. Klikoni mbi linkun e mëposhtëm. Për kurset intensive apo individuale klikoni këtu…

Me rrespekt prof. Ardian Deari