DETYRË:

Lexoni me kujdes këtë vjershë dhe tregoni fjalët që emërtojnë gjëra të lëndëta dhe të palëndëta.

Në vendin tim

Ditë Zymbyl

Dritë Lumë

Diell Gjumë

Qiell Fëmijë

Pyll Liri

Yll Gëzim

Bilbil. Në vendin tim.

(Avdi Shala)

VËRENI DHE VEÇONI :

Fjalët: zymbyl, lumë, fëmijë, diell, qiell, pyll, yll dhe bilbil emërtojnë gjëra të lëndëta.

Fjalët: ditë, dritë, gjumë, liri dhe gëzim emërtojnë gjëra të palëndëta.

SHPJEGIM:

Fjalët që emërtojnë gjëra të lëndëta, si: lumi, fëmija, bariu, breshëri, shiu, guri, shtëpia etj., quhen emra konkretë.

Fjalët që emërtojnë gjëra të palëndëta, si: veriu, gëzimi, gjumi, frika, vera, dimri etj., quhen emra abstraktë.

USHTRIME:

Gjeni emrat konkretë dhe emrat abstraktë në këtë strofë.

Sa e dua jetën!

Se atje gjej të vërtetën,

Yjtë, hënën, hapësirën,

Të mugëtit, natën, ditën,

Mëngjesin, diellin, dritën,

Mbrëmjen dhe atë errësirën.

(Naim Frashëri: “Jeta”)