Vëreni ligjëratat e drejta në këtë bisedë.

Tana: Ç’bën, moj Kote?

Kota: S’është puna jote.

Tana: Moj, mos je e marrë?

Kam ardhur më parë.

Kota: S’mund të rri këtu, kam të tjera punë.

(A. Z. Çajupi: “Katërmbëdhjetë vjeç dhëndër”)

PËR T’U DITUR:

Biseda e Tanës dhe e Kotes paraqesin ligjërata të drejta.

Në bisedë nuk përdoret fjalia lajmëruese.

UDHËZIME DREJTSHKRIMORE:

– Kur ligjërata e drejtë vjen pas fjalisë lajmëruese, ndahet me dy pika : , fillon me shkronjëtë madhe dhe vihet në mes thonjëzash.

Për shembull: Kah mbrëmja xhaxhai e ftoi; “Po dalim në qytet!”.

Në vend të thonjëzave mund të vihet viza në ballë të ligjëratës së drejtë.

Për shembull: Azem Bejta menjëherë propozoi: – Hajde t’ia themi një kënge!

Kur fjalia lajmëruese vjen pas ligjëratës së drejtë, fillon me shkronjë të vogël dhe ndahet me vizë.

Për shembull:

“Edhe ti qenke … ” – s’e përfundoi mendimin drejtori.

(Maksut Shehu: “Nipi i minatorit”)

USHTRIME:

Gjeni dhe tregoni ligjëratat e drejta dhe fjalitë lajmëruese në këtë tekst.

Pas disa ditësh Zana do ta kremtojë ditëlindjen. E ëma i tha një ditë:

– Do të përgatitim një festë të bukur në kopsht. Mund t’i shkruash ftesat menjëherë.

Ja çfarë u shkroi Zana shokëve e shoqeve të saj:

“Ju ftoj për festën e ditëlindjes sime. Do të gëzohem pa masë që do t’ju pres. Do të kemi muzikë, lojëra dhe gëzim të madh.”

Që të mos harrojë askënd, Zana e lexoi listën me kujdes. I mbeti vetëm t’i shkruajë edhe adresat në zarfa.

– A e ftove Lulen? – e pyeti e ëma.

– Po, edhe Lulen edhe vëllanë e saj, Agimin.

(Zh. Delaj: “Ditëlindja e Zanës”)

KONTROLLIM:

1. Me ligjëratë të drejtë paraqesim: …

2. Ligjërata e drejtë mund të vihet: … fjalisë Iajmëruese dhe … fjalisë lajrnëruese.

3. Ligjërata e drejtë futet nën … ose në ballë të saj vihet …

Përgjigjen e saktë rrethoni me laps:

a) Në bisedë (në dialog) përdoret fjalia lajmëruese.

b) Në bisedë (në dialog) nuk përdoret fjalia lajmëruese.

UDHËZIME DREJTSHQIPTIMORE:

– Pas fjalisë lajmëruese ne bëjmë një pushim të vogël, në mënyrë që të dallohet qartë ligjërata e drejtë.

– Kur shqiptojmë ligjëratën e drejtë para fjalisë lajmëruese, ne po ashtu bëjmë një pushim të shkurtër për ta dalluar ligjëratën e drejtë nga fjalia lajmëruese.

– Në bisedë (dialog) i shqiptojmë ligjëratat e drejta me pushime, në mënyrë që të dallohet secili folës.