DETYRË:

Vëreni fjalitë lajmëruese dhe ligjëratat e drejta në këtë tekst.

– Këtu do të ketë qenë ndonjë kazermë për ushtarë! – tha Gjonbaba ynë.

Duke ardhur rreth atij vendi, gjetëm disa ushta të gjata.

Më tutje disa përkrenare hekuri të ndryshkura …

– Merrni të gjithë nga një ushtë! – urdhëroi komandanti ynë.

– Zgjidhni edhe nga një përkrenare! – urdhëroi përsëri komandanti ynë.

(Petro Marko: “Shpella e piratëve”)

SHPJEGIM:

Në tekstin e sipërm fjalitë lajmëruese (me shkronja të zeza) janë vënë pas ligjëratave të drejta.

VEÇONI:

a) Ligjëratat e drejta.:

1. – Këtu do të ketë qenë ndonjë kazermë për ushtarë!

2. – Merrni të gjithë nga një ushtë!

3 . – Zgjidhni edhe nga një përkrenare!

b) Fjalitë lajmëruese p’as ligjëratave të drejta:

1. Tha Gjonbaba ynë.

2. Urdhëroi komandanti ynë.

3. Urdhëroi përsëri komandanti ynë.

Detyrë:

Shkruani nga dy fjali lajmëruese pas ligjëratës së drejtë.