Të dashur studentë, tema që do të trajtojmë në këtë orë mësimore Ndajfolje gjermane për vendndodhjen (Lokaladverbien). Ky kurs është përgatitur nga anëtarët e forumit tonë dhe është një informacion përmbledhës. Mund të ketë disa gabime. Për qëllime informacioni.

Në gjermanisht, ndajfoljet janë emra që u jepen fjalëve që përshkruajnë folje, si në turqisht. Këto fjalë, që ne i quajmë ndajfolje, karakterizojnë foljet për nga vendi, koha, situata dhe shkaku. Përdorimi i ndajfoljeve që tregojnë vendndodhjen dhe drejtimin është i rëndësishëm për sa i përket kuptimit më qartë të dialogjeve të ndërsjella dhe sigurimit të renditjes së fjalisë. Duke deklaruar se ne gjithashtu do të përpunojmë lloje të tjera zarfesh në mësimet tona të ardhshme, tema jonë kryesore është Ndajfolje gjermane për vendndodhjen (Lokaladverbien) Le të kalojmë te ajo për të cilën duhet të dini.

Për të dalluar ndajfoljet e vendit të përdorura në gjermanisht me lehtësi në një fjali, duhet të bëhen pyetjet e “Wo” Where / “Wohin” Where / “Woher” Where From.

Të shpjegojë me një shembull;

Unë hyj “brenda”

“Unë jam duke shkuar poshtë

A do të shkojmë “atje”?

Ne i quajmë fjalët që na duhen kur përdorim shprehje të vendit dhe drejtimit siç janë shprehjet e vendit dhe drejtimit, dhe tema e ndajfoljeve të vendit dhe drejtimit në gjermanisht quhet Lokaladverbien.

Ju mund të mësoni ndajfoljet e drejtimit të vendit që përdoren më shpesh në gjermanisht kur shqyrtoni tabelën më poshtë, mund të praktikoni përdorimin e tyre në fjali duke i mësuar përmendësh, dhe kështu mund të mësoni temën.

Ku   Wo ku   Wohler Prej nga   Woher
Orada dort Për atje dorther Nga atje dorther
këtu këtu këtu hierhin nga këtu nga këtu
Atje da Për të gjeni Nga atje prandaj
Mbrapa prapa Mbrapa nach hinten Mbrapa nga prapa
Përpara ballë Përpara nach vorne Fronti Von Vorne
majtas Lidhje Sola lidhje nach Majtas von lidhje
e drejtë Rechts Djathtas jo rechts Djathtas Von Rechts
Aşağıda më poshtë Poshtë në rënie Nga poshtë von unten
sipër sipër Lart nah oben lart von oben
Kudo kudo Kudo rallnë përgjithësi Nga kudo rallnë përgjithësi
Jashtë jashtë Jashtë nach drausen Nga jashte von drausen
Brenda brenda Brenda nach drinnen Nga brenda von drinnen