Së pari, është e rëndësishme të shikoni arsyet për të mësuar një gjuhë të huaj.

A ju duhet Gjuha Angleze për shkollë, për tu përgatitur për provim ndërkombëtar, për qëllime akademike apo punësim?

Mësimi i Gjuhës Angleze për nxënësit e shkollave

Nxënësit në shkollë mësojnë gramatikën themelore, fjalorin (fjalë të reja) por rrallë herë kanë mundësinë që të praktikojnë të folurin në mësimet e tyre. Për këtë arsye Mësimi i Gjuhës Angleze Online- përmes programeve adekuata të pëcaktuara për mësim online, është shumë efikas pasi ju jep mundësinë të praktikoni të folurin, të praktikoni mësimin e fjalëve të reja, të jeni në gjendje t’i testohni dhe të siguroheni që po i shqiptoni korrekt si dhe të argëtoheni përmes shkembimit të njohurive gjatë diskutimit të temave të ndryshme, në këtë mënyrë të përmirësoni dhe rrjedhëshmërinë e të folurit.

Mësimi i Gjuhës Angleze për qëllime pune

Në ditët e sotme shumë punë kërkojnë një nivel të gjuhës angleze të mirë në mënyrë që ju të pranoheni apo të avanconi në karrierën tuaj. Angazhimet me punë shpeshherë bëhën një pengesë për mësimin e gjuhes së huaj, apo distanca e qëndrës së kursit është gjithashtu një problem. Mësimi i Gjuhës Angleze Online bën të mundur që ju të zgjidhni kohën më të përshtatshme për ju apo dhe ditët më të përshtatshme. Me fleksibilitetin që ju ofron Mësimi i Gjuhës Angleze Online, ju mund të përshtasni orarin tuaj sipas nevojave dhe mundësive tuaj dhe jo anasjelltas.

Mësimit mund të fokusohen sipas qëllimeve tuaja, sipas punës që ju bëni. Mësimet mund të fokusohen në Anglishten për Biznes, përvetësimi i shkrimit akademik, përvetësimi i të folurit etj. Mësimi i Gjuhës Angleze Online ofrojnë kurse të personalizuara për qëllimet tuaja.

Mësimi i Gjuhës Angleze për përgatitje për provime

Besoj të gjithë i kemi përjetuar ethet e provimeve, e sidomos para provimeve të niveleve më të acancuara?

IELTS është një provim që shumë studentë duhet të bëjnë përpara sesa të vashdojnë të studiojnë në një shtet të huaj apo të vazhdojnë studimet e tyre në Master apo Doktoraturë, si dhe një domosdoshmëri për ata që dëshirojnë të vazhdojnë karrierën e tyre profesionale në Institucione private/shtetrore.

Mësimet e Gjuhës Angleze Online për të studiuar për provimet ju ofrojnë trajnimin e nevojshëm dhe këshillat e duhura për të arritur rezultatin që ju dëshironi. Një mësues personal (trajnues personal) do të bëjë të mundur identifikimin e vështërsive tuaja dhe sugjerojë metodat e duhura që ju ti kaloni ato.