green grass field on mountain

GJYMTYRËT KRYESORE TË FJALISË (GJUHË SHQIPE)

0
Ju i dini gjymtyrët kryesorë të fjalisë. Mendoni, cilat janë ato! Nëse nuk ju kujtohen menjëherë, lexoni me kujdes këto...
rocky mountains and an albanian flag in foreground

LLOJET E FJALIVE, SIPAS KUPTIMIT (GJUHË SHQIPE)

0
DETYRË: Lexoni me kujdes tekstin e mëposhtëm dhe gjeni farët e fjalive sipas kuptimit, ashtu siç keni mësuar më parë. Artani nisi...
newspaper front page

Ndajfolje gjermane për vendndodhjen (Lokaladverbien)

0
Të dashur studentë, tema që do të trajtojmë në këtë orë mësimore Ndajfolje gjermane për vendndodhjen (Lokaladverbien). Ky kurs është përgatitur nga anëtarët e forumit tonë dhe është një informacion përmbledhës. Mund të ketë disa gabime. Për qëllime informacioni. Në gjermanisht, ndajfoljet janë emra që u jepen fjalëve që përshkruajnë folje, si në turqisht. Këto [...]

Si mund ta detyroni Inteligjencën Artificiale t’i përgjigjet pyetjeve të ndaluara

0
Studiuesit në kompaninë e zhvillimit të inteligjencës artificiale me bazë në Kaliforni, Anthropic, kanë zbuluar një dobësi që bën që modelet e Inteligjencës Artificiale (AI) t’u përgjigjen “pyetjeve të ndaluara”, siç janë udhëzimet për të bërë një bombë. Modelet e mëdha të gjuhëve (LLM) janë programuar për t’iu përgjigjur pyetjeve të caktuara, por tashmë ekzistojnë [...]

Çfarë ndodh nëse Inteligjenca Artificiale hyn në luftë?

0
Çfarë ndodh nëse Inteligjenca Artificiale hyn në luftë? Paqe në botë? Sipas inteligjencës artificiale mund të duhet edhe një sulm bërthamor. Garë armatimesh dhe sulm të befasishëm bërthamor, kjo ishte zgjedhja e disa IA gjatë një simulimi për një luftë botërore. Në vitin 1983 u shfaq në kinema filmi ”Wargames” një film me regji të [...]

MËSIMI ONLINE- NJË MUNDËSI E SHUMË E MIRË PËR TË MËSUAR GJUHËN ANGLEZE

0
Së pari, është e rëndësishme të shikoni arsyet për të mësuar një gjuhë të huaj. A ju duhet Gjuha Angleze...