Vorwort – Parathënie
Shumë njerëz kane dëshirë te mësojnë Gjermanishten, por shpesh nuk e realizojnë këtë qellim jo se ju mungon vullneti, por sepse nuk kane mjetet, metodën apo nxitjen e duhur.
Në ketë fjalorthë, kam përmbledhur fjali te ndryshme te formuluara nga gjuha Gjermane, dhe te përkthyera ne gjuhen Shqipe. E gjithë kjo është punuar, nga te dëgjuarit e jetës se përditshme,
nga kurset e gjuhës, si dhe një pjesë e marr nga librat e Gjermanishtes. Ky fjalorthë përmban mbi 1.800 fjali te ndryshme, nga ato te nivelit te ulet e me larte.

Mëso Gjermanisht!

Wie heißen Sie? ► Si quheni ju? (forma e respektit)
Wie heißt du? ► Sie quhesh ti?
Woher kommen Sie? ► Prej nga vini ju?
Wo wohnen Sie? ► Ku banoni ju
Wo wohnst du? ► Ku banon ti?
Mit wem wohnen Sie? ► Me ke banoni ju?
Mit wem wohnst du? ► Me ke banon ti?
Ich bin heute in Wien ► Unë jam sot ne Vjenë
Morgen gehe ich ►Nesër shkoj unë
Wo kommt das hin? ► Ku e ka vendin kjo?
Wo steht der Stuhl? ► Ku qëndron ulësja?
Können Sie das noch mal wiederholen ► A mundeni ju me përsërit edhe një here
Bitte, wiederholen Sie den Satz ► Ju lutem përsërite ketë fjalë
Ein schönes Wochenende ► Një fund jave te mirë
Einen schönen Tag noch ► Një ditë të mirë ende
Was heißt das? ► Çka domethënë kjo?
Was bedeutet dieses Wort? ► Çka domethënë kjo fjalë?
Wir treffen uns in der Albertgasse ► Ne takohemi ne Albertgasse
Ich arbeite in einem Restaurant ► Unë punoj ne një Restorant
Ich warte auf den Kursbeginn ► Unë po pres kur te fillon Kursi
Ich komme aus dem Kosovo ► Unë vij nga Kosova
Ich fahre mit dem Zug, Bus, Auto ►Unë udhëtoj me tren, autobus, veture.
Ich fahre mit der U-Bahn, Straßenbahn ►Unë udhëtoj me tren nëntokësor, tramvaj.
Wohnst du in einer Wohnung oder in einem Haus ► A banon ne banesë apo ne shtëpi
Ich gehe nach Hause ►Unë shkoj në shtëpi
Ich bin zu Hause ► Unë jam ne shtëpi
Ich gehe in die Stadt ► Unë po shkoj ne qytet
Ich lebe in der Stadt ► Unë jetoj ne qytet
Ich warte auf einen Freund ► Unë e pres një shoke
Was suchen Sie? ► Çka po kërkoni ju?
Vielen Dank ► Shumë faleminderit
Ich danke Ihnen ► Ju falemnderoj
Ich gratuliere ► Unë ju uroj
Das war mein Traum ► Ajo ishte ëndrra e ime
Meine Freizeit genießen ►Kohen time te lire me e shijua
Ich wasche meine Wäsche ► Unë i laj rrobat e mija
Was machen Sie am Wochenende? ► Çka Beni ju për vikend
Ich gehe zum Stephansplatz ► Unë shkoj ne Stefanplatz
Und jetzt lerne ich ► Dhe tani Mësoj unë
Ich gehe einkaufen ► Unë shkoj për te blerë
Ich putze mein Haus ► Unë e pastroj shpin time
Ich lade meinen Freund ein ► Unë e ftoj shokun tim
Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit! ► Unë ju dëshiroj një apetit te mirë!
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag heute! ► Unë ju dëshiroj juve një dite te mirë sot!
Eine Wochenkarte bitte ► Një biletë Javore ju lutem
Ich will das Geld einzahlen! ► Unë dëshiroj këto te holla me i deponuar!
Haben Sie ein T- Mobile – Guthaben? ► A keni mbushje të T- mobajlit?
Ich gehe zu Vjosa ► Unë po shkoj te Vjosa
Hier besuche ich einen Deutschkurs ► Këtu unë e vizitoj një kurs te gjuhës Gjermane
Im Kosovo habe ich an der Wirtschafsuniversität von Prishtina diplomiert ► Ne Kosovë kam diplomuar për ekonomi ne universitetin e Prishtinës
In der Fachrichtung Management und Informatik ► Ne drejtimin Menaxhment dhe informatikë
Meine Familie wohnt im Kosovo ► Familja ime banon ne Kosovë
Mein Bruder lebt in der Hauptstadt, in Prishtina ► Vëllai i im jeton ne kryeqytet ne Prishtinë
Wo ist der Besen ► Ku është Fshesa
Ich habe die Prüfung bestanden ► Unë e kam kaluar provimin
Was soll ich jetzt machen? ► Çka duhet te bej tani?
Die Tür ist offen ► Dera është e hapur
Die Tür ist zu ► Dera është e mbyllur
Vjosa, kommst du Kaffee trinken ► Vjosa, a po vjen me pi kafe
Wie war Ihr Tag heute ► Si ishte dita juaj sot
Du bist wichtig für mich ► Ti je e rëndësishme për mua
Ich bin bereit ► Unë jam gati
Er lernt Deutsch, deshalb besucht er einen Deutschkurs ► Ai mëson Gjermanisht, për këtë arsye ai e viziton një kurs te gjuhës Gjermane
Ihre Strümpfe sind schmutzig, deshalb wäscht sie ihre Strümpfe ► Çorapet e saja janë te zhytura, për këtë arsye ajo i pastron çorapet e veta
Sie ist 80 Jahre alt, deshalb feiert sie ► Ajo është 80 vjeçare, për këtë arsye ajo feston
Aktivieren Sie ihre Zukunft ► Aktivizoni ju te ardhmen tuaj
Ich habe aber heute gedacht ► Por unë kam kujtua sot
Es ist warm, deshalb gehen sie schwimmen ► Është nxehtë për ketë arsye shkojnë ata me notuar
Ich möchte ins Kino gehen ► Unë dëshiroj te shkoj ne Kinema
Ich möchte heute mit dir ins Kino gehen ► Unë dëshiroj sot te shkoj ne kinema me ty
Sie kann heute abend nur 10 Minuten auf ihn warten ► Ajo mund ta pret atë sonte vetëm 10 minuta
Oma ist weggegangen ► Gjyshja ka dale
Was hat sie gesagt? ► Çka ka thëne ajo?
Oma ist nicht da ► Gjyshja nuk është këtu
Das sind die gleichen ► Ato janë te njëjtat
Was für eine Nummer haben die Bananen? ► Çfarë numri kanë bananet?
Ich wünsche dir einen guten Rutsch! ► Unë te dëshiroj ty një rrëshqitje te mirë!
Lädst du mich ein? ► A me fton ti mua?
Ich kann mich um 14 Uhr mit dir treffen ► Unë mundem ne ora 14 me u takua me ty
Sie schreibt einen Brief ► Ajo shkruan një letër
Kann sein ► Mundet me qenë
Muss sein ► Duhet me qenë
Ich kann Deutsch besser sprechen als Englisch ► Unë mundem te flas Gjermanisht më mirë se sa Anglisht
Sie besucht ihren Freund ► Ajo e viziton shokun e saj
In seinem Haus gibt es viele Kinder ► Ne shtëpinë e tij ka shumë fëmijë
Ich brauche keinen Luxus ► Mua nuk me nevojitet luksi
Ich trinke keinen Alkohol ► Unë nuk e pi alkoolin
Bist du ein Sportler ►A je ti sportist
Ich spiele Klavier ► Unë i bije Pianos
Haben Sie ihn gefunden ► A e Keni gjet ju atë
Ich habe die Frau gestern gesehen ► E kam par dje Zonjën
Wen habe ich gestern gesehen ► Ke e kam pa unë dje
Die Frau ► Zonjën
Das Kind ist 8 Monate alt ► Fëmija është 8 muaj
Wer ist 8 Monate alt ► Kush është 8 muaj
Das Kind ► Fëmija
Sie hat das Kind mitgenommen ► Ajo e ka marr fëmijën me vete
Wen hat sie mitgenommen ► Ke e ka marr ajo me vete
Das Kind ► Fëmijën
Sie geht in die Schule ► Ajo shkon ne Shkollë
Gibt es ein Bett ► A ka shtrat?
Ja, es gibt ein Bett ► Po ka shtrat
Gibt es da einen Topf ► A ka aty tenxhere
Oder, hier ist eins ► Ose, këtu është një
Oder, hier ist einer ► Ose, këtu është një
Oder, hier ist eine ► Ose, këtu është një
Ja, es gibt einen Topf ► Po ёshtё një tenxhere
Ich habe nichts gesagt ► Unë nuk kam thënë asgjë
Ich bin nicht neugierig ► Unë nuk jam kureshtar
Sie sind einfach toll ► Ju jeni, thjesht, e mrekullueshme
Du bist einfach toll ► Ti je e ,thjesht, e mrekullueshme
Soll ich das aufmachen ► A ta hapi/qeli kete
Da wohnt sie? ► Banon ajo atje?
Vjosa ist nicht da, sie kommt in 10 Minuten ► Vjosa nuk është këtu ajo vjen për 10 minutave
Wie geht es mit dem Deutschenkurs ► Si shkon me kurs te Gjermanishtes
Wie vergeht dein Tag heute ► Si po te shkon dita e jote sot
Ich habe dich wirklich lieb ► Unë te kam ty me te vërtet te dashtun
Ich kenne dich Vjosa ► Unë te njoh ty Vjosa
Das darf nicht wahr sein ► Kjo nuk mundet me qene e vërtet
Ich habe gefunden, was du gesucht hast ► Unë kam gjete, çka ti ke lyp
Ich habe mich nicht entschieden ► Unë nuk kam vendosur
Ich kann mich nicht entscheiden ►Unë nuk mund te vendosi
Sich entscheiden ► Me vendosur (forma bazë)
Soll ich etwas helfen ► A donë me ju ndihmuar diçka
Wollen Sie Oma, das Wasser in den Termofor hinein geben? ► A dëshironi ju gjyshe, me qite ujin ne termofor?
Es ist besser für mich, wenn ich nur Deutsch spreche ► Është me mirë për mua nëse flas vetëm Gjermanisht
Verlass mich nicht ► Mos me braktis!
Es gibt nicht mehr ► Nuk ka me
Habe ich das richtig gesagt ► A e kam thënë ketë drejt
Bestimmte Artikel ► Nyja e shquar
Umbestimmte Artikel ► Nyja e pa shquar
Sind das Ihre Kinder? ► Janë ata Fëmijët e juaj?
Ja, das sind meine Kinder ► Po, ata janë fëmijët e mij
Das sind ihre Koffer ► Ata janë koferat e asaj
Sie sucht ihn ► Ajo e kërkon atë
Während dieser Woche habe ich vieles gemacht ► gjat kesaj jave kam bere shumë çka
Ich bin spazieren gegangen und habe Wien besichtig ► Unë kam qene me shëtit dhe e kam vizitua Vjenën
An einem Abend bin ich mit meinen Freund in die Disko gegangen ► Ne një Mbrëmje kam shkuar me shokun tim ne Disko
Fast jeden Abend habe ich ferngesehen ► Gati çdo mbrëmje unë e kam shikuar Televizorin
Ich bin einkaufen gegangen ► Unë kam qene me bler
Am Wochenende habe ich einen Freund besucht ► Për vikend unë e kam vizituar një shokë
Rifat, willst du mit mir schwimmen gehen ► Rifat, dëshiron te vijsh me mua me notuar
Ich habe 6 Monate Deutsch gelernt, ich kann schon ganz gut Deutsch sprechen ► Unë kam mësuar 6 muaj gjermanisht, dhe mundem goxha mirë te flas Gjermanisht
Hier darf man nicht parken ► Këtu nuk ju lejohet te parkoni
Morgen ist mein Urlaub vorbei ► Nesër përfundon pushimi i im
Morgen müsen wir wieder in der Arbeit sein ► Nesër duhet ne përsëri me qene ne punë
Ich frage den Kellner ► E pyes kamerierin
Es ist schon spät ► Është vonë
Der Topf ist groß (Nominativ) ► Tenxherja është e madhe
Wer ist groß? ► Kush është e madhe?
Der Topf ► Tenxherja
Ich habe den Topf gekauft (Akkusativ) ► Unë e kam blerë tenxheren
Wen habe ich gekauft? ► Ke e kam blerë unë?
Den Topf ► Tenxheren
Ich habe den Deckel des Topfes weggeschmissen (Genetiv) ►Unë ja kam humbur tenxheres kapakun
Wovon habe ich den Deckel weggeschmissen? ► Kujt unë ja kam humbur kapakun?
Die Frau ist sehr schön (No.) ► Zonja është shumë e bukur
Ich habe die Frau gesehen (Akk.) ► Unë e kam par Zonjën
Ich habe der Frau geholfen (Dat.) ► Unë i kam ndihmua zonjës
Ich mag das Kind ► Mua me pëlqen femiu
Ich habe dem Kind ein Fahrrad gekauften ► Unë ja kam blerë fëmijës një biçikletë
Was gibt es im Fernseher? ► Çka ka ne televizon?
Ich bin lange hier sitzen geblieben ► Unë kam ndejë gjate këtu ulur
Habt ihr Fragen? ► A keni pyetje?
Hast du Fragen? ► A ke pyetje?
Er wohnt bei seinen Eltern ► Ai banon te prinderit e tij
Er wohnt mit seinem Freund ► Ai banon me shokun e tij
Er wohnt in einem Zimmer ► Ai banon ne një dhome
Kujtim spielt gegen Bashkim ► Kujtimi luan kundër Bashkimit
Kujtim steht neben Bashkim ► Kujtimi qëndron pran Bashkimit
Ich fahre ohne meine Eltern in den Kosovo ► Unë udhëtoj pa prind e mi për ne Kosovë
Wo soll ich das hinstellen? ► Ku duhet me vendos unë ketë?
Auf Wiedersehen, ich muss jetzt leider gehen ► Mirëupafshim, për fat te keq, mua tani me duhet te shkoj
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende ► Unë ju dëshiroj një fundjave te bukur
Was wolltest du sagen? ► Çka deshe me thëne?
Ich wollte etwas sagen ► Unë desha me thëne diçka
Ich bin gewesen ► Unë kam qene
Ich gehe zu Fuß ► Unë shkoj ne këmbë
Ich brauche 30 Minuten von meiner Wohnung bis zur Schule ► Mua me nevojiten 30 minuta prej banesës sime deri te shkolla
Ich wohne im achten Bezirk, meine Adresse ist: Albertgasse 16/12 ► Unë banoj ne Becirkun e tetë, Adresa ime është: Albertgasse 16/12
Ich fahre in den zweiten Bezirk ► Unë udhëtoj ne becirkun e dyte
Ich fahre in den ersten Bezirk ► Unë udhëtoj ne becirkun e pare
Bitte, zeigen sie mir eine Apotheke ► Ju lutem Tregomi ju mua një barnatore
Ich bin bei Shaban gewesen ► Unë kam qene te Shabani
Welche Farbe gefällt dir? ► Cila ngjyrë te pëlqen ty?
Wen möchtest du heute Abend treffen? ► Ke dëshiron ta takosh sonte ne mbrëmje?
Wie spät ist es? ► Sa është ora?
Das Brot findest du im zweiten Regal links neben den Eiern ► Bukën E gjene ti ne raftin e dyte majtas pran veve
Der Orangensaft ist in der Kiste in der zweiten Reihe ► Lëngjet e portokallit janë ne paket ne raftin e dyte
Das Bier ist beim Obst hinten an der Wand ► Birra është mbrapa pemëve pran murit
Die Zahnpaste liegt im Regal vor der Kasse ► Pasta e dhëmbëve gjendet ne rëgall para kasës
Das Brot ist neben den Semmeln im Regal in der dritten Reihe ► Buka është pran semellave ne rëgall ne raftin e tret
Die Eier findest du im Kühlregal ► Vezet i gjen ti ne Regallin ‚Frigo‘
Was tust du gerade? ► Çka je duke bene momentalisht?
Es tut mir Leid, aber so ist es ► Me vjen keq, por keshtu është
Die Leiter steht an der Wand ► Shkalla qëndron mbështetur ne mur
Das Buch liegt auf dem Tisch ► Libri është përmbi tavolinë
Die Puppe sitzt auf dem Stuhl ► Kukulla qëndron ulur ne karrige
Die Uhr hängt an der Wand ► Ora është e varur ne mur
Er stellt die Leiter an die Wand ► Ai e vendos shkallen ne mur
Er legt das Buch auf den Tisch ► Ai e vendos librin përmbi tavolinë
Sie setzt die Puppe auf den Stuhl ► Ajo e ule kukullen ne karrigë
Kujtim hängt die Uhr an die Wand ► Kujtimi e var orën ne mur
Ich habe die Prüfung bestanden ► Unë e kam kaluar Provimin
Ich habe frei bis Anfang März ►Unë e kam te lire deri ne fillim te Marsit
Ich fahre nur kurz bis zur Schule ► Unë po shkoj vetëm shkurt deri ne shkollë
Ich gehe immer zu Fuß ► Unë shkoj gjithmonë ne këmbë
Ich fahre mit dem Bus ►Unë udhëtoj me Autobus
Die Straßenbahn und der Bus halten neun mal ► Tramvaji dhe Autobusi ndalen 9 here
Ich fahre von der Landstrasse bis zum Stadtpark ► Unë udhëtoj prej Landstrasse deri ne park te qytetit
Ich habe das Geschirr gespült ► Unë i kam lar enët
Ich habe ein Bild gemalt ► Unë e kam pikturuar një pikturë
Heute war keine ‚Lulja‘ ► Sot nuk ishte ‚Lulja‘ (Serial)
Ich möchte ganz klar sagen ► Unë dëshiroj ta them krejt qartë
Ihre aktuelle Frage ► Pyetja e juaj aktuale
Das glaube ich ► E besoj këtë
Das glaube ich nicht ► Këtë nuk e besoj
Es gibt nichts, was ich für Sie tun könnte ►Nuk mund te beje asgjë për juve
Wer hat das gesagt ► Kush e ka thënë ketë
Bitte, kannst du die Tür zumachen? ► Ju lutem, a mundesh me mbyll derën?
Kannst du mitkommen? ► A mundesh te vish me mua?
Du bist sehr lieb ► Ti je shumë i dashur
Ja, einverstanden ► Po, dakort (po jam i pajtimit)
Hoffentlich, werde ich nicht wie er ► Shpresoj se nuk do te bëhem si ai
Ich werde noch lernen ► Unë do te mësoj ende
Sie ist beim Fernseher ► Ajo është te televizori
Wir trinken lieber Tee als Kaffee ► Ne pimë ma me qejf qaj se sa kafe
Willst du etwas von meinem Striezel haben ► Dëshiron njё cope prej ‚Stritzel-es‘ sime
Wir müssen aufpassen ► Ne duhet me pas kujdes
Fühlen Sie sich wie zu Hause! ► A po ndiheni si te Shpija
Wie fühlst du dich! ► Si po ndihesh! (forma jo e respektit)
Wie fühlen Sie sich! ► Si po ndiheni! (forma e respektit)
Ich habe dich vermisst ► Mua me ka marr malli për ty (Ti me ke munguar)
Ich vermisse dich ►Po me merr malli për ty (Po me mungon)
Sie hat mich nicht gesehen ► Ajo nuk me ka pa mua
Wenn ihr nicht wollt, esse ich allein ► Nëse ju nuk doni, ha unë vetëm
Hast du mich heute nicht gesehen? ► A nuk me ke pa ti mua sot?
Kujtim, verlässt uns immer ► Kujtimi, na braktis gjithmonë
Ich nehme es Oma, lassen Sie das ► Gjyshe, unë e marr, lere ti atë
Kann ich das wegwerfen? ► A mundem me gjuajt këtë?
Es liegt ein Schnee ► Paska borë
Das wird uns sehr freuen ► Kjo do te na gëzoj shumë
Ja, ich kenne ihn ► Po, unë e njoh atë
Gehört das alles Ihnen? ► A ju takon kjo krejt juve?
So eine Überraschung! ► Kësi befasie!
Das ist ganz genau ► Kjo është krejt e saktë
Hören Sie zu! ► Dëgjoni!
Entschuldigen Sie bitte ► Me falni ju lutem
Jetzt geht es weiter ► Tani shkon me tutje
In diesem Moment ► Ne ketë moment
Vjosa, du musst Kujtim suchen! ► Vjosa, ti duhet me e kërkuar Kujtimin!
Ich liebe euch beide ► Unë ju dua ju te dyve
Sein Name ist eine Legende ► Emri i tij është legjendë
Ich bin im Fernseher ► Unë jam ne televizor
Hör mir eine Sekunde zu! ► Dëgjomë mua një sekondë!
Es tut mir so leid, Bashkim, aber so ist es ► Me vjen shumë keq Bashkim, por kështu është
Alles klar ► Krejt ne rregull
Bist du seit 3 Monaten hier? ► A je ti qe 3 muaj këtu?
Ich muss jetzt suchen ► Unë duhet tash me kërkuar
Wo ist das Problem, Kujtim ► Ku qendron problei Kujtim
Es war nicht schlecht ► Nuk ishte keq
Gesellschaft ► Shoqëri
Sie kommt morgen auf ein Sprung ► Ajo vjen nesër për pak kohe
Diesen Samstag bekomme ich Besuch ► Ne ketë te shtunë kam vizitë
Irgendwo und Irgendwie► Diku dhe disi
Kann passieren ► Mundet me ndodh
Hast du Sport betrieben ► A je marr me sport
Zwei mal am Tag ► Dy herë ne dite
Eigentlich nicht ► Ne te vërtet jo
Du hast recht ► Ke te drejt
Stimmt, das heißt nichts ► Ashtu, kjo nuk do te thotë asgjë
Nicht sehr hübsch ► Jo edhe shumë tërheqëse
Was machen wir jetzt ► Çka bëjmë ne tash
Komische Situation ► Situatë komike
Wie meinst du das jetzt? ► Si e mendon ti tani ketë?
Bleibst du noch ein bisschen? ► A rrin ti edhe pak?
Ich habe diese Frau geliebt, von ganzem Herzen ►Unë ketë grua e kam dashtë me gjithë zemër
Ich muss. Du musst gar nichts ► Unë duhet. Ti nuk duhet kurrgjë
Das müssen Sie doch wissen ► Këtë duhet ta dini
Du bekommst ein Baby ► Ti e pret një fëmijë (je shtatzënë)
Ich bekomme kein Baby ► Unë nuk pres fëmijë (unë nuk jam shtazën)
Meine kleine Schwester ► Motra ime e vogël
Ich habe das nicht gesehen ► Unë nuk e kam par ketë
Sie verwechselt mich ► Ajo me ngatërron mua
Ich habe zu viel Alkohol getrunken ► Unë kam pi shumë alkool
Wie bitte? ► Si ju lutem?
Nicht besonders gut ► Jo edhe aq mirë
Der Inhalt ► Përmbajtja
Aber wir wollen Sie nicht allein lassen ► Por ne nuk dëshirojmë te ju lejmë vetëm juve
Mein Aufenthalt ist jetzt in Wien ► Qëndrimi i im është tash ne Vjenë
Die Ausbildung ► Shkollimi/ Kualifikimi
Steinbock ► Bricjap
Es schaut besser aus► Po duket me mirë
Was wollten Sie machen? ► Çka deshët ju me bë?
Ja, aber Sie haben wenig ► Po, por ju keni pak
Nein, ich muss jetzt wirklich gehen ► Jo, tani me duhet me te vërtet te shkoj
Stimmt das? ► A është e vërtet kjo?
Ende 20 ► Ne fund te njëzetave
Ja, aber ich finde keine Antwort ► Po, por unë nuk po gjejë përgjigje
Sie haben mir 20,00 € gegeben ► Ju mi keni dhëne mua 20,00 €
Alles hat 9,00 € gekostet ► Krejt kanë kushtuar 9,00 €
Und ich bringe noch 11 € zurück ► Dhe unë i kthej 11 €
Das Traumschiff ► Anija e ëndrrave
Vjosa wartet auf mich ► Vjosa me pret mua
Es ist nicht leicht ein Mensch zu sein ► Nuk është lehtë me qenë njёri
Eigentlich ►Ne te vërtetë
Ich bin fast jeden Abend dort gewesen ► Unë kam qene gati çdo mbrëmje atje
Manchmal ► Nganjëherë
Außerdem ► Përveç tjerash
Deshalb ► Përket arsye
Trotzdem ► Prapë se prapë
Ziemlich ► Deri diku ( Bukur shumë )
Danke vielmals ► Faleminderit shumë
Das werde ich auf jedenfall machen ► Ketë do ta beje unë me çdo kusht
Den habe ich schon angefüllt ►Ate e kam mbush unë
Oma, jemand ist an der Tür ► Gjyshe, dikush është ne derë
Lassen Sie mich allein! ►Me leni vetëm!
Momentan ► Për momentin
Wir werden wieder von euch hören ►Ne do te dëgjojmë prapë prej jush
Was denkst du jetzt in diesem Moment? ► Çka po mendon ne ketë moment?
Haben Sie einen guten Schlaf? ► A po ju merr gjumi?
Tut dir der Kopf weh? ► A po te dhemb koka?
Ich werde nach Hause gehen ► Unë do te shkoj ne shtëpi
Ich hätte nein gesagt ► Unë kisha than jo
Ich habe jetzt aufgehängt ► Unë e kam varur tash
Wir müssen tüchtig sein ► Ne duhet me qene te zellshëm
Ich habe Glück gehabt ► Unë kam pas fat
Das ist Omas Spezialität ► Ky është specialiteti i gjyshes
Ich habe davon gehöret ► Kam dëgjua për ketë
Wenn die einen Fehler macht, dann wird die andere korrigieren ► Nëse njëra bene gabim, ateher do te korigjon tjetra
Ich lasse deine Eltern schön grüßen! ► Unë i përshëndeti prind tu!
Meine Muter lässt Sie schön grüssen! ► Nena ime ju përshëndet juve!
Nicht zu groß ► Jo tepёr i madhe
Die Nichte ► Mbesa
Wie meinst du das? ► Si po e mendon ti kete?
Willst du das mitnehmen? ► Dëshiron ta marrësh ketë me vete?
Wie willst du das mitnehmen? ► Si dëshiron ta marrësh ketë me vete?
Die Heimat ► Vendlindja
Alles Gute zum Geburtstag! ► Te gjitha te mirat për ditëlindje!
Kujtim, darf ich ganz kurz wieder das Telefon haben ► Kujtim, a bene edhe një here krejt shkurt me marr telefonin
Wo willst du hin? ► Ku po don te shkosh?
Wo gehst du hin? ► Ku po shkon?
Wie viel Stück Zucker wollen Sie haben? ► Sa kokrra sheqer doni ti keni ju?
Wir schaffen es ► Ne ja dalim
Wer ist das ► Kush është ky (Neutrum)
Wer ist der ► Kush është ky (Maskulin)
Wer ist die ► Kush është kjo ( Feminin)
Welche schmeckt Ihnen besser? ► Cila ju pëlqen juve me shumë?
Vjosa hat mich allein gelassen ► Vjosa me ka lëne mua vetëm
Du musst jetzt in die zweite Stufe gehen ► Ti tash duhet me shkuar ne shkalle te dyte
Heute ist es warm ► Sot është nxehtë
Heute ist es wärmer ► Sot është me nxehtë
Ich werde noch einmal schauen ► Unë do te shikoj edhe një here
Darf ich das nehmen? ► A me lejohet me marr këtë?
Heute ist es wärmer als gestern ► Sot është ma nxehtë se sa dje
Ich mag Frühling ► Mua me pëlqen pranvera
Jetzt trinken wir Tee ► Tash pijm ne qaj
Ich habe nicht geschaut ► Unë nuk kam shikuar
Ich habe nicht gesehen ► Unë nuk e kam par
War zum lachen ► Ishte për te qeshur
Er hat bekommen ► Ai e ka marr (diçka)
Er hat vergessen ► Ai ka harruar
Er hat geschlafen ► Ai ka fjetur
Er hat gegessen ► Ai ka hëngër
Er hat angefangen ► Ai ka fillua
Sie hat angefangen ► Ajo ka fillua
Er fängt um 14:00 Uhr an ► Ai fillon ne ora 14
Er ist eingestiegen ► Ai ka hipur
Er hatte eine Reise gemacht ► Ai e kishte bë një udhëtim
Er war nach Österreich gefahren ► Ai kishte udhëtuar për ne Austri (Plusquampёrfekt – Koha e kryer e plote)
Er wird eine Reise machen ► Ai do ta bënë një udhëtim (Futur – Koha e ardhshme)
Er wird nach Österreich fahren ► Ai do te udhëton për ne Austri (Futur – Koha e ardhshme)
Er würde eine Reise machen ► Ai do ta kishte bere një udhëtim (Konjunktiv II – Forma dëshirore)
Er würde nach Österreich fahren! ► Ai do te kishte udhëtuar për ne Austri! (Konjunktiv II – Forma dëshirore)
Er hätte eine Reise gemacht! ► Ai do ta kishte bere një udhëtim! (Konjunktiv II – Forma dëshirore)
Ich werde nach Hause gehen ► Unë do te shkoj ne shtëpi
Sie stellt die Blumen auf den Tisch (Akk.) ► Ajo i vendos lulet përmbi tavolinë
Die Blumen stehen auf dem Tisch (Dat.) ► Lulet qëndrojnë përmbi tavolinë
Ich warte auf ein Taxi ►Unë e pres një Taksi
Heute ist es kälter als gestern ► Sot është ma ftohtë se sa dje
Die Gemeinsamkeiten ►Te përbashktat
Die Besonderheit ►Veqanti
Wir möchten gut Deutsch lernen ► Ne dëshiroje te mësojm mirë gjermanisht
Wir möchten die Universität abschließen ► Ne dëshirojmë ta përfundojm fakultetin
Wir möchten in Wien bleiben ► Ne dëshirojmë te qëndrojmë ne Vjenë
Eine feste Summe ►Një shumë e caktuar
Am Jahresende ►Ne fund te vitit
Deutsch als Fremdsprache ► Gjermanisht si gjuhe e huaj
Ich muss lernen ► Unë duhet te mësoj
Ich habe zu lernen ► Unë kam për te mësuar
Ich versuche einzuschlafen ► Unë po provoj me fjet
Ich will wieder nach Wien zurück ► Unë dëshiroj përsëri te kthehem ne Vjenë
Wer arbeitet 72 Jahre? ► Kush punon 72 vjet?
Gesetzlich ist das nicht verboten ► Me ligje kjo nuk është e ndaluar
Über 3 Millionen Menschen lesen die „Krone“ ► Mbi 3 milion Njёrëz e lexojnë „die Krone“ (emër gazete)
Ihr seit bereit ► Ju jeni gati
Nein, Ich habe mit Kujtim gesprochen ► Jo, unë kam fol me Kujtimin
„Vjosa“ ist ein Name von einem Fluss ► Emri „Vjosë“ është emër i njё lumi
Wir essen gemeinsam ► Ne hajme bashke
Ich mache gerade einen Salat ►Unë tash për tash po, e mbaroj një sallatë
Aber schade, dass Sie das nicht essen können ► Por dëme qe ju ketë nuk mundeni me hëngër
Er ist größer, als Kujtim ► Ai është më i madhe se sa Kujtimi
Hat die Susi mir gebracht ► Mi ka sjellë Suzi
Das macht jeder ► Ketë e bene secili
Ich kann nicht mehr ► Nuk mundem me
Haben Sie zum Abendmahl gegessen? ► A keni hëngër ju darke?
Bitte laden Sie Ihr Guthaben auf! ► Ju lutem mbusheni kredinë tuaj!
Ich lasse dich in Ruhe ►Unë të le ty ne qetësi
Du bist noch nicht ausgeschlafen ► Ti ende nuk ke fjetur mjaft
Du bist noch nicht wach ► Ti nuk je zgjuar akoma
Unverschämt ► paturpshmeri
Habt ihr viel Geld ausgegeben? ► A keni dhenë shumë para?
Den habe ich nicht gemacht ► Ketë nuk e kam bëre
Ich fühle mich fantastisch ► Unë po ndihna shumë mirë
Zu ihm ► Te ai
Wann sind die Feiertage? ► Kur janë ditët e festës?
Sie ist heute ausgegangen ► Ajo sot ka dal
Sehr geehrte Damen und Herren ► Te nderuar zonja dhe zotërinj
Markieren Sie dabei den Wortakzent ► Nënvizoni ju aty për aty Aksentin e fjalëve
In zentraler Lage ► Ne qendër
Mehrere Angebote ► Disa oferta
Das habe ich nie gebraucht ► Kjo nuk mu ka nevojit asnjëherë
Wo haben Sie das gekauft ► Ku e keni blerë ketë
Das Leben ist nicht leicht ► Jeta nuk është e lehtë
Frische Luft ► Ajër i pastër
Darf ich das Fenster zu machen ► A me lejohet me e mbyll dritaren
Dürfte ich das Fenster zumachen ► A mu kish lejuar me e mbyll dritaren
Obwohl ich nicht arbeite, habe ich genug Geld ► Edhe pse unë nuk punoj, kam mjaft para
Ich habe genug Geld, obwohl ich nicht arbeite ► Unë kam mjaft para, edhe pse nuk punoj
Ich arbeite nicht, trotzdem habe ich genug Geld ► Unë nuk punoj, prapë se prapë kam mjaft para
Obwohl ich keine Zeit habe, komme ich mit dir ► Edhe pse nuk kam kohe, unë po vij me ty
Ich habe keine Zeit, trotzdem komme ich mit dir ► Unë nuk kam kohë, po prapë se prapë po vij me ty
Ich komme mit dir, obwohl ich keine Zeit habe ► Unë po vij me ty, edhe pse nuk kam kohe
Ich bin gerne in Wien, obwohl ich Schwierigkeiten habe ► Unë rrij me dëshirë ne Vjenë, edhe pse po kam vështirësi
Klavier zu verkaufen ► Piano ne shitje
Oma ist bei Frau Weiss ► Gjyshja është te Zonja Weiss
Oma geht zu Frau Weiss ► Gjyshja shkon te Zonja Weiss
Oma ist zu Frau Weiss gegangen ► Gjyshja ka shkuar te Zonja Weiss
Ich bin bei Frau Weiss ► Unë jam te Zonja Weiss
Ich war bei Frau Weiss ► Unë isha te Zonja Weiss
Ich will im Lotto gewinnen ► Unë dëshiroj te fitoj ne loto
Ich habe im Lotto gewonnen ► Unë kam fitua ne Loto
Ich habe keine Zeit deutsch zu lernen, weil ich oft zu arbeiten habe ► Unë nuk kam kohe pёr te mësuar gjermanisht, sepse kam shpesh pёr te punar
Ich habe keine Zeit deutsch zu lernen, weil ich am Abend viel ausgehe ► Unë nuk kam kohe pёr te mësuar gjermanisht, sepse ne mbrëmje dale shpesh
Ich muss zum Flughafen fahren ► Me duhet te udhëtoj për ne aeroport
Ich würde gern im Grünen wohnen ► Unë do te kisha banua me dëshirë ne njё vend me gjelberim
Würden Sie mir, bitte, ihren Namen sagen? ► A kishit mundur, ju lutem, te ma tregoni emrin?
Würden Sie mir sagen, wie spät ist es? ► A kishit mundur, ju lutem, te më tregoni, se sa është ora?
Ich würde gern sehr gut Deutsch sprechen ► kisha dashur te flas shumë mirë Gjermanisht
Ich würde jetzt gerne eine grose Schokolade essen ► Tani e kisha ngren me dëshirë një çokollatë te madhe
Wohin gehst du jetzt, auf das Land? ► Ku po shkon ti tani, ne Fshat?
Ich würde gern mit dem Fiaker fahren ► Unë do te kisha udhëtuar me dëshirë me pajton
Beisel ► Kafe e vogël, ku ka edhe për te ngrenë
Ich bin singel ► Unë jam beqar
Ich lebe getrennt ► Unë jetoj e/i ndarë
Ich bin ein Angestellter ► Unë jam nënpunës
Beschäftig ► I / e punësuar / i zënë
Er ist mein Bekannter ► Ai është i njohshëm i imi (mik / dashamir)
Verwandter ► kushëri / i afërm / i farefisit
Umblättern ► Me shfletuar ( P.sh librin)
Blättern Sie bitte um! ►Shfletoni ju lutem!
Eine Anzeige in der Zeitung ► Një shpallje ne Gazete
Ab wann ist die Wohnung frei ► Prej kur është banesa e lire
Ich habe das Formular ausgefüllt ► Unë e kam mbushur formularin
Melden Sie sich in einer Woche wieder ► Lajmërohuni përsëri pas një jave
Melden Sie sich ►Lajmerohuni!
Er konzentriert Sich ► Ai koncentrohet
Ich konzentriere mich ► Unë koncentrohem
Die Theorie ist das Gegenteil von Praxis ► Teoria është e kundërta e praktikes
In der Nähe von ihm ► Ne afërsi te tij
Wie alt ist er geworden ► Sa vjet i ka bërë ai
Die müssen nur arbeiten wollen ► Ata vetëm duhet te dëshirojn te punojn
Ich brauche keinen Urlaub ► Mua nuk me nevojitet pushimi
Alles, was ich brauche bist du ► Krejt çka mua me nevojitet, je ti
Ohne extra Kosten ► Pa shpenzime shtese
Es bleibt kalt ► Po qëndron ftoftë
Zwei Fahrscheine für den ganzen Tag ► Dy bileta për tërë ditën
Ich bedanke mich ►Unë te falënderohem
Kennen Sie ihn (m) ► A e njёhni ju atë (mashkull)
Kennen Sie sie (f) ►A e njёhni ju atë (femër)
Oma, wollen Sie einen Tee? ► Gjyshe, dëshironi ju një qaj?
Wie bitte? ► Si ju lutem?
Ob Sie einen Tee wollen? ► Nese e dëshironi një qaj?
Wir versuchen Deutsch zu lernen ► Ne provojmë te mësojm gjermanisht
Sie ist noch nicht da ► Ajo nuk është ende këtu
Schlank ► I dobët ( ligsht)
Schwach ► I dobët
Wollen Sie das herausnehmen ► Dëshironi ju me e nxjerr këtë
Du hast recht ► Ti ke drejt
Sie haben recht ► Ju keni te drejt
Er bringt das Kind ins Bett (Akk) ► Ai e sjell fëmijën ne shtrat (Akk)
Das Kind liegt im Bett (Dat.) ► Fëmija është i shtrire ne shtrat
Er hat gemacht ► Ai ka bere
Er ist gefahren ► Ai ka udhëtuar
Er hat gehabt ► Ai ka patur
Er ist gewesen ► Ai ka qenë
Er hat gewollt ► Ai ka dashur
Er hatte gemacht ► Ai kishte bere
Er hatte gehabt ► Ai kishte pasur
Er war gewesen ► Ai kishte qene
Er wird es machen ► Ai do ta bënë
Er wird da sein ► Ai do te jetë aty
Wir brauchen noch Stühle ► Ne na nevojiten ende karrige
Hier sind welche ► Këtu janë disa
Er wäscht sich ► Ai lahet
Ich wasche mich ► Unë lahem
Er wäscht ihn ► Ai e lanë atë
Der erste Januar ► I pari janar
Am ersten Januar ► Me të e parin janar
Das dritte Haus ► shtëpia e trete
Die fünfte Ampel ► semafori i pest
Ich habe genug Ferien gehabt ► Unë kam pas mjaft pushim
Ich werde 30 ► Unë do te bëhem 30
Es geht ein Wind ► Po fryn era
Anderswo ► Diku tjetër
Irgendwo► Diku
Ohne dich ► Pa ty
Sieb ► Site (e çajit apo për diçka tjetër)
Was machen wir mit den Löchern ► Çka bëjmë ne me këto gropa
Kujtim sieht seine Eltern ein mal im Monat, weil er keine Zeit hat ► Kujtimi i sheh prinderit e vet një here ne muaj, sepse ai nuk ka kohe
Er hat keine Zeit, deshalb sieht er seine Eltern einmal im Monat ►Ai nuk ka kohe, për ketë arsye ai i sheh prinderit e vet një here ne muaj
Ich bleibe zu Hause, weil es regnet ► Unë rri ne shtëpi, sepse po bije shi
Es regnet, deshalb bleibe ich zu Hause ► Po bie shi, për ketë arsye po rri ne shtëpi
Ich bin arbeitslos, deshalb habe ich kein Geld ► Unë jam i papunë, për këtë arsye nuk kam para
Ich gehe zur Arbeit, obwohl ich krank bin ► Unë shkoj ne punë, edhe pse jam i sëmur
Ich bin krank, trotzdem gehe ich zur Arbeit ►Unë jam i sëmur, prapë se prapë unë shkoj ne punë
Wie schreibt man das? ► Si shkruhet kjo?
Wieviel Geschwister haben Sie? ► Sa motra e vëllezër keni ju?
Seit wann leben Sie in Wien? ► Qe sa jetoni ju ne Vjene?
Wo waren Sie gestern nach dem Deutschkurs ► Ku ishe dje pas kursit te Gjermanishtes
Wohin gehen sie einkaufen ► Ku shkoni ju për te blerë
Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? ► Me Çka merreni me gjithe deshire
Welche Sportarten betreiben Sie? ► Me cilin lloje te sportit merreni ju?
Was gefällt Ihnen in Wien besonderes gut? ► Çka ju pëlqen juve veçanërisht ne Vjenë?
Was ist Ihr Traumberuf? ► Cili është profesioni i ëndrrave tuja?
Lesen Sie gerne? ► Lexoni ju me dëshirë?
Schauen sie oft fern? ► Shiko ju televizor shpesh?
Was würden Sie in diesem Moment am liebsten machen? ► Çka kishit dashtë te beni ne ketë moment me gjithe dëshirë?
Gehen Sie gerne ins Kino? ► Shkoni ju me dëshirë ne Kinema?
Es ist verboten bei Rot über die Kreuzung zu gehen ► Është e ndaluar me e kalu udhëkryqin ne te kuqen
Ich habe keine Lust heute zu arbeiten ► Unë sot nuk kam vullnet pёr te punuar
Ich war auf der Uni ► Unë isha ne Universitet
Ich gehe auf die Mariahilfestrasse einkaufen ► Unë shkoj ne Mariahilfestrasse për te blerë
Ich gehe auf die Mariahilfestrasse ( wohin ) ► Unë shkoj ne Mariahilfestrasse për te blerë (ku)
Er geht zum Billa, Hofer einkaufen ►Ai shkon ne Billa , Hofer për te blerë
Mir gefällt das Buch ► Mua me pëlqen libri
Mir gefallen die Bücher ► Mua me pëlqejnë librat
(ich) Mir gefällt das Buch ► Mua me pëlqen libri
(du) Dir gefällt das Buch ► Ty te pëlqen libri
(er) ihm gefällt das Buch ► Atij i pëlqen libri
(sie) ihr gefällt das Buch ► Asaj i pëlqen libri
(wir) uns gefällt das Buch ► Neve na pëlqen libri
(ihr) euch gefällt das Buch ► Juve ju pëlqen libri
(Sie) Ihnen gefällt das Buch ► Juve ju pëlqen libri
In Wien gefällt es mir … ► Ne Vjenë me pëlqen mua…
Ich schaue oft fern ► Unë shikoj shpesh televizor
Ich sehe einen Film an ► Unë e shikoj një Film
Ich würde gerne Musik hören ► Unë do te degjoja dëshirë muzike
Es ist schwierig Deutsch zu lernen ► Është vështirë pёr te mësuar gjermanisht
Ich habe keine Zeit Deutsch zu lernen ►Unë nuk kam kohe pёr te mësuar Gjermanisht
Ich habe mich mit Bekim verabredet ► Unë e kam lëne me u taku me Bekimin
Ich freue mich darauf ► Po e pres me gëzim
Im August 2006 werde ich 26 ► Ne gushte te 2006 do te behem 26 vjeçar
Im August 2005 wurde ich 25 ► Ne gushte te 2005 u bëra 25 vjeçar
Du verlangst viel von mir ► Ti po kërkon shumë prej meje
(Präsent) Ich lese das Buch ► Unë e lexoj librin
(Präteritum) Ich las das Buch ► Unë e lexova librin
(Pёrfekt) Ich habe das Buch gelesen ►Unë e kam lexuar librin
(Plusquampёrfekt) Ich hatte das Buch gelesen ► Unë e pata lexuar librin
(Präsent) Das Buch wird gelesen ► Libri lexohet
(Präteritum) Das Buch wurde gelesen ► Libri u lexua
(Pёrfekt) Das Buch ist gelesen worden ► Libri është lexuar
Nehmen Sie sich, wenn Sie wollen ► Merrni ju nëse doni
Man muss sich trauen Deutsch zu sprechen ► Njёri duhet me pas guxim me fol gjermanisht
Ich habe heute einen Termin, um mein Visum abzuholen ► Unë sot kam një termin për ta marr vizën
Du hast das nicht getan ►Ti nuk e ke bere ketë
Ich habe verstanden, was du gesagt hast ► E kam kuptuar, çka ti ke thënë
Das Geschirr wasche ich, wenn ich komme ► Enët i laj unë, kur te vij
Habt ihr alles erledigen können ► A keni mundur me i kryer krejt
Wieder etwas überstanden ► Përsëri diçka u krye
Keine freie Stelle ► Nuk ka vend te lirë
Was machen wir morgen, was meinst du? ► Çka bëjmë ne nesër si mendon ti?
Das Wetter am Wochenende: regnerisch und kalt ► Koha ne fundjave: me shira dhe ftoftë
Eine 15 Jährige ► Një 15 vjeçare
Ein 15 Jähriger ►Një 15 vjeçar
Es gibt keine ► Nuk ka
Es gab keine ► Nuk ka patur
Vjosas Auto ► vetura e Vjosës
Kujtims Auto ► Kerri i Kujtimit
Das Auto des Kindes ► Kerri i fëmijës
Das Auto der Vjosa ► Kerri i Vjosës
Das Auto des Kujtim ► Kerri i Kujtimit
Das Auto des Kindes ► Kerri i fëmijës
Das Auto der Kindern ► Kerri i fëmijëve
Vor ein paar Tagen ► Para disa ditesh
Ich bin treu ► Unë jam besnik
Dadurch dass, ► Pasi qe / përmes
Darf ich dir etwas geben ► A me lejohet t`ju jap diçka
Noch einmal von vorne ► Edhe një here prej fillimit
Der Salat ist so groß, dass drei Pёrsonen davon essen können ► Sallata është aq e madhe, sa qe tre pёrsona munden me hëngër ne te.
Ich bin so müde, dass ich jetzt schlafen will ► Unë jam aq i lodhur, sa qe tani dua te flej
Ich habe heute viele Beispiele gelernt ► Unë sot kam mësuar shumë shembuj
Was ist besser? ► Çka është me mirë?
Wo gehst du hin? ► Ku po shkon?
Ab wann ist das? ► Prej kur është kjo?
Wen hast du gesehen? ► Ke e ke par?
Wenn du nicht kommst, gehe ich allein ► Nëse ti nuk vjen, shkoj unë vetëm
Die Frau, die jetzt gestorben ist, war sehr reich (No) ► Zonja, e cila tasni ka vdekur, ishte shumë e pasur
Die Frau, die ich gesehen habe, ist sehr hübsch. ( Akk )► Zonjën, te cilën e kam par, ishte shumë e bukur
Was haben wir heute vor? ► Çka kemi sot ne plan?
Bitte; setzen Sie sich! ►Uluni, ju lutem!
Ich werde mich waschen ► Unë do te lahem
Ich freue mich Sie pёrsönlich kennen zu lernen ►Me vjen mirë me ju njohtë pёrsonalisht
Niemals Ruhe zu finden ► Kurrë mos me gjete qetësi
Wozu wartest du auf deinen Freund ► Përse po e pret ti shokun tënd
Haben Sie mit ihr gesprochen ( f ) ► A keni fol ju me te (Femër)
Dürfte ich Sie kurz stören? ►A me lejohet te ju pengoj pak?
Soll ich Ihnen das Wasser für den Tee aufstellen? ► A ta vendosi ujin për qaj?
Soll ich Ihnen das Wasser für den Tee aufsetzen? ► A ta vendosi ujin për qaj?
Soll ich Ihnen das Wasser für den Tee kochen? ► A ta vendosi ujin për qaj?
Soll ich Ihnen das Wasser für den Tee herstellen? ► A ta vendosi ujin për qaj?
Wir haben die Hausaufgaben verglichen ►Ne i kemi krahasuar detyrat e shtëpisë
Die Hausaufgaben wurden verglichen ► Detyrat e shtëpisë u krahasuan
Die Hausaufgaben sind verglichen worden ►Detyrat e shtëpisë janë krahasuar
Ich werde 15 Jahre alt ► Unë behëm 15 vjeçar
Ich wurde 15 Jahre alt ► Unë u bëra 15 vjeçar
Ich bin alt geworden ►Unë jam plakur
Er wird wohl krank sein ►Ai do te jete më siguri i sëmur
Sie wird beim Arzt gewesen sein ►Ai do te këtë qenë (më siguri) te mjeku
Es wird kalt werden (Futur I ) ► Do te bëhet ftohtë
Ich würde gerne ins Bad gehen ►Unë do te kisha shkuar me dëshirë ne bazën
Ich wollte das Essen für die Frau Sommer abholen ► Desha ta marr ushqimin për zonjën Sommer
Sie hat das Essen bestellt ► Ajo e ka porositur ushqimin
Das Verb “werden” wird erklärt (pasiv präsens) ► Folja “werden”(po) sqarohet
Das Verb “werden” wurde erklären (Präteritum) ► Folja “werden” u sqarua
Das Verb “werden” ist erklärt worden (Pёrfekt) ► Folja “werden” është sqaruar
Das Verb “werden” war erklärt worden (Plus Pr) ► Folja “werden” ishte sqaruar
Das Verb “werden”wird erklärt werden (Futur) ► Folja “werden” do te sqarohet
Er muss das machen, sonst geht es nicht ► Ai duhet me be kete pёr ndryshe nuk bene
Du wirst ins Internet gehen (Futur I) und wenn du kommst, wird das Essen fertig sein (Passiv prä) ► Ti do te shkosh ne internet dhe kur te vish ushqimi do te jetë gati
Ich werde nach Hause gehen (Futur I) ► Unë do te shkoj ne shtëpi
Ich werde nach Hause gegangen sein (Futur II Pёrfekt) ► Unë do te kem shkuar ne shtëpi
Wir werden um 15 Uhr nach Hause gehen ► Ne ora 15 do te shkojmë në shtëpi
Ich werde dir immer treu sein ► Unë do te jem ty gjithmonë besnik
Nutzen Sie ihre Chance ► Shfrytëzojeni ju shancën tuaj
Sie war mit ihrem Bruder ►Ajo ishte me vëllanë e saj
Das werden alle verstanden haben ►Këtë do ta kenë kuptuar te gjithë
Alle Leute, die ins Ausland reisen, brauchen einen Pass ►Te gjithë njёrëzve, te cilët udhëtojnë jashtë vendit, ju nevojitet një Pasaport
Jeder, der ins Ausland reist, braucht einen Pass ► Çdonjërit, i cili udhëton jashtë vendit, i nevojitet një Pasaportë
Vielleicht war er bei seiner Tante ► Ndoshta ishte ai te tezja/halla e tij
Er wird bei seiner Tante gewesen sein ►Ai do te ketë qene te tezja / halla e tij
Ich weiß, dass ich die Hausaufgaben machen werden muss ►E di, qe me duhet ti beje detyrat e shtëpisë
Sie werden wohl die Hausaufgabe machen müssen ► Ju duhet ti bëni detyrat e shtëpisë
Findest du auch ►A mendon edhe ti ashtu
Das ist keine große Sache ► Kjo nuk është gjë e madhe
Können Sie mir sagen, wo ein gutes Restaurant ist ► A mundeni te me tregoni, ku gjindet njё restorant i mirë
Der Supёrmarkt ist an der Ecke ► Supёrmarketi është ne kthese
Gibt’s noch Fragen dazu ► A ka ende pyetje ne lidhje me ketë
Ich erkundige mich nach dem nächsten Kurs ►Unë informohem ne lidhje me kursin e ardhshëm (tjeter)
Ich kann mich an Herrn Meier nicht gewöhnen ►Unë nuk mund te mësohem (përshtatem) me Herr Meier
An wen können Sie sich nicht gewöhnen ►Me ke nuk mund te mësoheni (përshtateni/ambientoheni)
Ich kann mich an das Essen in Österreich nicht gewöhnen ► Nuk mund te mësohem me ushqimin ne Austri
Woran können Sie sich nicht gewöhnen? An das Essen in Österreich ►Me çka nuk mundeni te mësoheni? Me ushqimin ne Austri

Aha daran können Sie sich nicht gewöhnen ►Aha me këtë nuk mundeni te mësoheni
Worüber freuen Sie sich? ► Për çka gëzoheni?
Es spielt keine Rolle ► Nuk ka rëndësi
Pass auf ► Kujdes
Interesse haben an … ► Me pasur interes ne…
Sich interessieren für… ► Me u interesuar për…
Am wichtigsten ist, wenn mein Freund treu ist ► Me e rëndësishmja është, me qene shoku i im besnik
Das ist die Frau. Sie arbeitet als Ärztin (Nominativ) ► Kjo është ajo zonja. Ajo punon si mjeke
Das ist die Frau, die als Ärztin arbeitet (No) ► Kjo është ajo zonja, e cila punon si mjeke
Das ist der Mann. Er arbeitet als Arzt (No) ► Ky është ai zotëria. Ai punon si mjek
Das ist der Mann, der als Arzt arbeitet (No) ► Ky është ai zotëria, i cili punon si mjek
Das ist das Kind. Es geht in die Schule (No) ► Ku është ai fëmija. Ai shkon ne shkollë
Das ist das Kind, das in die Schule geht (No) ► Ky është ai fëmija, i cili shkon ne shkollë
Das sind die Kinder, die in die Schule gehen (No) ► Keta janë fëmijët, te cilët shkojnë ne shkollë
Das ist die Frau. Ich habe sie gesehen (Akkusativ) ►Kjo është ajo Zonja. Unë e kam pare atë
Das ist die Frau, die ich gesehen habe (Akk) ►Kjo është ajo gruaja, te cilën unë e kam par
Das ist der Mann. Ich habe ihn gesehen (Akk) ► Ky është ai zotëria. Unë e kam par atë
Das ist der Mann, den ich gesehen habe ( Akk) ► Ky është ai zotëria, te cilën unë e kam par
Das ist das Kind. Ich habe es gesehen (Akk) ► Ky është ai fëmija. Unë e kam par atë
Das ist das Kind, das ich gesehen habe (Akk) ►Ky është ai fëmija, te cilin unë e kam par
Das sind die Kinder, die ich gesehen habe (Akk) ► Këta janë fëmijët, te cilët unë i kam par
Das ist die Frau. Ich zeige ihr den Weg (Dativ) ► Kjo është ajo zonja. Unë ja tregoj asaj rrugën
Das ist die Frau, der ich den Weg zeige (Da) ►Kjo është ajo zonja, te cilës unë ia tregoj rrugën
Das ist der Mann. Ich zeige ihm den Weg (Da) ► Ky është ai zotëria. Unë ia tregoj ati rrugën
Das ist der Mann, dem ich den weg zeige (Da) ►Ky eshë ai zotëria, te cilit unë ia tregoj rrugën
Das ist das Kind. Ich zeige ihm den Weg (Da) ► Ky është ai fëmija. Unë ia tregoj atij rrugën
Das ist das Kind, dem ich den Weg zeige (Da) ► Ky është ai fëmija; te cilit unë ia tregoj rrugën
Das sind die Kinder, denen ich den weg zeige (Da) ► Këta janë fëmijët, te cilëve unë ju tregoj rrugën
Das ist die Frau. Ich spreche mit ihr ►Kjo është ajo zonja. Unë bisedoj / flas me te
Das ist die Frau, mit der ich spreche ► Kjo ehte ajo zonja, me te cilën unë bisedoj/flas
Das ist der Mann. Ich gehe zu ihm ► Ky është ai zotëria. Unë shkoj tek ai
Das ist der Mann, zu dem ich gehe ► Ky është ai zotëria, tek i cili unë shkoj
Das ist das Kind. Wir lachen über es ► Ky është ai fëmija. Ne qeshim me te
Das ist das Kind, über das wir lachen ►Ky është ai fëmija, me te cilin ne qeshim
Das sind die Kinder, über die wir lachen ► Këta janë fëmijët, me te cilët ne qeshim
Die Nachbarn sind Leute, die neben uns wohnen ► Fqinjёt janë ata njёrëz, te cilët banojnë afër neve
Ein Brautkleid ist ein Kleid, das die Braut bei der Hochzeit trägt ► Një vello është një fustan, te cilën e bart nusja ne darsem
Zufallsbekanntschaften sind Bekanntschaften, die man zufällig macht ► Miqesit e rastësishme, janë ato miqësi, te cilat lidhen rastësisht
Das ist Herr Müller. Er spricht sehr gut Deutsch ► Ky është zotëri Müller. Ai flet shumë mirë gjermanisht
Das ist Herr Müller, der sehr gut Deutsch spricht ►Ky është zotëri Müller, i cili fol shumë mirë gjermanisht
Kennen Sie die Frau? Sie sitzt in der Ecke ►A e njёh atë zonjën? Ajo është e ulur ne qoshe(ne kënd)
Kennen Sie die Frau, die in der Ecke sitzt ►A e njёh atë zonjën, e cila është e ulur ne kënd
Ich will, dass du dich da hinsetzt! ► Unë dëshiroj, qe ti te ulesh aty
Dort ist der Herr. Ich warte auf ihn ►Atje është ai zotëria. Unë e pres atë
Dort ist der Herr, auf den ich warte ►Atje është ai zotëria, te cilin unë e pres
Dort ist der Herr. Ich bin mit ihm verabredet ►Atje është ai zotëria. Unë kam lënë takim me te
Dort ist der Herr, mit dem ich verabredet bin ► Atje është ai zotëria, me te cilin unë kam takim
Dort sind die Leute. Wir haben ihnen das Haus verkauft ►Atje janë ata njёrëzit. Ne ju kemi shitur atyre shtëpinë
Dort sind die Leute, denen wir das Haus verkauft haben ►Atje janë ata njёrëzit, te cilëve ju kemi shitur shtëpinë
Dort ist der Herr. Seine Eltern wollen uns anrufen ►Atje është ai zotëria. Prindërit e tij duan te na thërrasin (ne telefon)
Wessen Eltern wollen uns anrufen ► Prinderit e kujt duan te na thërrasin neve
Dort ist der Herr, dessen Eltern uns anrufen wollen ► Atje është ai zotëria, prindërit e te cilit duan te na thërrasin
Wo ist das Haus? Sein Garten soll schön sein ► Ku është (ajo) shtëpia? Kopshti i saj duhet te jete (gjoja se është) shumë i bukur
Wo ist das Haus, dessen Garten schön sein soll ► Ku është shtëpia, kopshti i se cilës gjoja se është (duhet te jete) shumë i bukur
Der Garten des Hauses ► Kopshti i shtëpisë
Herr Müller ging am Abend noch mal aus, um sich die Beine zu vertreten ►Zoteri Müller doli edhe një here ne mbrëmje, për ti lëvizur pak këmbët
Ich gebe dir meine Telefonnummer, damit du mich anrufen kannst ►Unë ta japi numrin tim te telefonit, qe (me qellim qe) te me thërrasësh ti mua
Ich lerne Deutsch, um studieren zu können ►Unë mësoj gjermanisht, qe te mund te studioj
Ich lerne Deutsch, um sprechen zu können ►Unë mësoj gjermanisht, qe te mund te flas
Ich wollte diesen Film entwickeln ► Unë desha ta zhvilloj kete film
Ich lerne Deutsch, um Deutsch zu verstehen ►Unë mësoj gjermanisht, për te kuptuar gjermanisht
Ich lerne Deutsch, um Deutsch gut zu verstehen ►Unë mësoj gjermanisht, për te kuptuar mirë gjermanisht
Ich lese die Zeitung, um mich zu informieren ►Unë lexoj gazetën, qe te informohem
Ich brauche mein Auto, um in die Arbeit zu fahren ►Mua me nevojitet vetura, për te shkuar ne punë
Ich lege mich in die Sonne, um die Sonne zu genießen ►Dal ne diell, qe ta shijoj diellin (rrezet e diellit)
Ich lege mich in die Sonne, um braun zu werden ►Dal ne diell, për tu rrezitur
Wer ins Ausland reist, braucht einen Pass ► Kush udhëton jashtë vendit, i nevojitet një pasaportë
Die Leute, die sich in Not befinden, brauchen Hilfe ►Njёrzeve, qe gjinden ne hall, iu nevojitet ndihma
Wer sich in Not befindet, braucht Hilfe ► Kush është ne hall, i nevojitet ndihma
Allen Leute, die einmal lügen, glaubt man nicht ► Te gjithë njёrëzve, te cilët një here gënjёn, nuk ju besohet me.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht ► Kush gënjёn një here, nuk i besohet me
Alle Sachen, die Schön sind, sind teuer ►Te gjitha gjerat, qe janë te mira, janë te shtrenjta
Was schön ist, ist teuer ► Çka është e bukure është e shtrenjte
Die Frau trägt ein Kleid, das mir sehr gefällt ►Ajo zonja e bart një fustan, i cili me pëlqen shumë
Die Frau trägt ein Kleid, was mir sehr gefällt ► Ajo zonja e bart një fustan, çka mua me pëlqen shumë
Sie müssen morgen kommen ► Ju duhet te vini nesër
Mir wurde gesagt, ich soll morgen kommen ► Me kane thane, qe duhet te vij nesër
Sie müssen zwei Formulare ausfüllen ► Ju duheni ti plotësoni dy formularë
Sie müssen Ihren Studentenausweis mitbringen ►Ju duhet te sjellni lejen e studenteve
Mir wurde gesagt, ich soll meinen Pass mitbringen ► Me kane thane, qe duhet ta sjell pasaportën
Sie müssen sich bei Schalter 5 melden ► Ju duhet te lajmëroheni te sporteli i pestë
Mir wurde gesagt, ich soll mich bei Schalter 5 melden ► Me kane thëne, se duhet te lajmërohem te sporteli i pestë
Sie müssen noch 3 Mal kommen ► Ju duhet te vini edhe tri here
Mir wurde erklärt, ich brauche noch 3 Mal zu kommen ►Me është sqaruar, qe me nevojitet te vije edhe tri here
Sie müssen ein Foto bringen! ► Ju duhet te sjellni një foto
Mir wurde erklärt, ich brauche ein Foto zu bringen ► Me është sqaruar, qe me nevojitet te sjell një foto
Man muss aufpassen ► Duhet patur kujdes
Man muss auf sich aufpassen ► Njёriu duhet me pas kujdes për vete
Was hat man dich gefragt? ► Çka te kane pyetur
Wie alt sind Sie? ► Sa vjeçar jeni ju?
Ich wurde gefragt, wie alt ich bin ►Me kane pyetur (jam pyetur), se sa vjeçar jam
Wann und wo sind Sie geboren? ► Kur dhe ku keni lindur
Ich wurde gefragt, wann und wo ich geboren bin ► Jam pyetur, se kur dhe ku kam lindur
Wie lange bleiben Sie hier? ► Sa gjatë (do) qëndroni ju këtu
Ich wurde gefragt, wie lange ich hier bleibe ► Jam pyetur, se sa gjatë do te qëndroj këtu
Haben Sie ein Visum? ► A e keni një vizë

Ich wurde gefragt, ob ich ein Visum habe ► Jam pyetur, se a e kam një vizë
Wann wurde die Strassenbahn erfunden? Sie wurde 1881 erfunden ► Kur është zbuluar tramvaji? Ai u zbulua ne 1881
Und von wem wurde sie erfunden? ► Dhe prej kujt është zbuluar ai?
Und wer hat sie erfunden? ► Dhe kush e ka zbuluar atë?
Wann wurde Alaska endecket? ► Kur është zbuluar Alaska?
Und von wem wurde es endeckt? ►Dhe prej kujt është zbuluar ajo?
Und wer hat es entdeckt? ► Kush e ka zbuluar atë?
Die Schuhe sind noch ungeputzt ► Kepucet janë ende te pa pastruara
Unsere Zimmer sind in Unordnung, und niemand räumt auf ► Dhomat tona janë jo te rregulluara dhe askush nuk i rregullon
Die Wäsche ist schmutzig und liegt auf dem Korridor ► Rrobat janë te zhytura dhe qëndrojnë ne korridor
Der Lift ist kaputt, und man muss zu Fuss die Treppen hinaufsteigen ►Lifti është i prishur, shkallëve përpjete duhet ngjitur këmbë
Und die Tür ist auch noch zu ► Edhe dera është ende e mbyllur
Wird die Tür bald repariert? ► A do te riparohet dera se shpejti?
Sie ist vorgestern repariert worden ►Ajo është riparuar pardje
Wird die Brücke bald eröffnet? ► A do te lirohet se shpejti ura?
Sie ist gestern eröffnet worden ►Ajo është hapur (liruar) dje
Wird der Wein bald geliefert? ► A do ta sjellin vëren se shpejti
Er ist gestern geliefert worden ► Ajo është sjell dje
Hier in der Zeitung steht: Brücke eröffnet ►Ketu ne gazet shkruan: ura është hapur (liruar)
Welche Brücke ist denn eröffnet worden ► Cila ure është hapur
Hier steht: Treppe gebaut ► Ketu shkruan (qëndron): shkallet janë ndërtuar
Welche Treppe ist denn gebaut worden ►Cilat shkalle janë ndërtuar
Hier steht: Bank geschlossen ► Ketu shkruan (qëndron): Banka është e mbyllur
Welche Bank ist geschlossen worden ►Cila banke është mbyllur
Hier steht: Schule gegründet ► Ketu shkruan: shkolla ёshtё themeluar
Welche Schule ist denn gebaut worden? ► Cila shkollë është ndërtuar/cila shkollë qenkandertuar?
Hier steht: Schaufenster zerstört ► Ketu shkruan: Xhami i thyer
Welches Schaufenster ist denn zerstört worden? ►Cili xhame është thyer/qenka thyer
Hier steht: Präsident gewählt ► Ketu qëndron: zgjidhet presidenti
Welcher Präsident ist denn gewählt worden? ►Cili president është zgjedhur
Hier steht: Häuser werden aufgebaut ►Ketu qëndron: ndërtohen shtëpitë
Welche Häuser sind denn aufgebaut worden? ► Cilat shtëpi janë ndërtuar
Hier steht: Rakete gezündet ► Këtu qëndron: raketa është ndezur
Welche Rakete ist denn gezündet worden? ► Cila raketë është ndezur
Man braucht dich ► Ti je i nevojshëm
(Sich) entschieden ( Partizip II) ► Ich habe entschieden ► Kam vendosur
Du wirst gebraucht ► Ti nevojitesh
Auf einer Party wird viel gelacht ► Ne një parti qeshet shumë
Auf einer Party wird viel getrunken ►Ne një parti pihet shumë
Auf einer Party wird viel gegessen ► Ne një parti hahet shumë
Worüber wurde diskutiert? ► Lidhje me çka është diskutuar
Wurde darüber lange diskutiert? Davon wurde gesprochen ► A është diskutua gjate lidhje me ketë? Për ketë është folur
Wurde das Problem erwähnt? Darüber wurde gelacht ► A është cekur problemi? Ne lidhje me ketë është qeshur
Antwort für alle ► Pёrgjegjje për te gjithë
Allen wird geantwortet ►Te gjithave do t’ju përgjigjët
Verzeihung für alle ►Me fal për te gjitha
Allen wird verziehen ►Te gjithë falen
Rauchverbot für alle ►Ndalim i pirjes se duhanit për te gjithë
Allen wird das Rauchen verboten ► Te gjithëve ju ndalohet pirja e duhanit
Die Herren, mit denen ich gesprochen habe, waren Franzosen ►Zoterinjёt, me te cilët unë kam folur, janë francez
Der Reisende, der das Flugzeug verpasst hat, muss den Zug nehmen ►Udhetari, te cilit i ka ikur aeroplani, duhet ta merr trenin
Die Künstlerin, die viele schöne und teure Ölbilder gemalt hat, ist gestorben ►Piktorja, e cila ka pikturuar shumë piktura vaji te shtrenjta, ka vdekur
Der Zug, mit dem ich gefahren bin, hatte über zwei Stunden Verspätung ► Treni, me te cilin kam udhëtuar, kishte mbi tri ore vonese
Die Familie, bei der ich in Linz gewohnt habe, ist nach Graz umgezogen ► Familja, tek e cila kam banuar ne Linz, është transferuar ne Graz
Hamburg und Bermen sind Häfen, die an der Nordsee liegen ► Hamburgu dhe Bremen janë porte ne detin verior
Wien ist eine Stadt, in der viele Messen stattfinden ►Vjena është një qytet, ne te cilin mbahen shumë panaire
Die Kinder, von denen ich dir erzählt habe, spielen vor dem Haus ► Fëmijët, për te cilët te kam treguar, luajnë para shtëpisë
Die Verwandten, bei denen ich eingeladen bin, wohnen in Villach ►Te afërmit, te të cilët jam i ftuar, banojnë ne Vila
Die Arbeit, für die wir wenig Geld bekommen, ist anstrengend ► Puna, për te cilën marrim pak para, ёshtё e rend
Das Bild, das ich an die Wand hänge, gefällt mir sehr gut ► Fotoja, te cilën po e vendosi ne muri, me pëlqen mua shumë
Die Leute, die auf der Wiese liegen, schlafen alle ► Njёrzite, te cilët janë shtrirë ne lendinë, flejne te gjithë
Mein Vater ist kein Millionär ► Babai i im nuk është milioner
Wäre mein Vater doch ein Millionär! ► A sikur te ishte babai i im milioner!
Wenn mein Vater doch ein Millionär wäre! ► A sikur te ishte babai i im milioner
Ich bin zu schnell gefahren ► Kam vozitur pak shpejt
Wäre ich doch nicht zu schnell gefahren! ► Sikur te mos kisha vozitur pak shpejt
Wenn ich doch nicht zu schnell gefahren wäre! ► Sikur te mos kisha vozitur pak shpejt
Ich habe nicht genug Geld ►Nuk kam mjaft para
Hätte ich doch genug Geld! ►Sikur te kisha mjaft para!
Wenn ich doch genug Geld hätte! ►Sikur te kisha mjaft para!
Sie haben mich nicht gefragt ► Ju nuk me keni pyetur
Hätten Sie mich doch gefragt! ► Sikur te me kishit pyetur
Wenn Sie mich doch gefragt hätten! ► Sikur te me kishit pyetur
Ich habe das vorher nicht gewusst ►Unë nuk e kam ditur ketë me par
Hätte ich das doch vorher gewusst! ► Sikur ta kisha ditur ketë me par!
Du bist gestern nicht bei uns gewesen ► Ti nuk ke qene dje tek ne
Wärst du doch gestern bei uns gewesen! ► (Sikur) te kishe qene ti te ne dje!
Wir konnten dir nicht helfen ► Ne nuk mundem te të ndihmojmë ty
Hätten wir doch helfen können! ► Sikur te kishim mundur te të ndihmojmë!
Du hast nicht auf meinen Rat gehört ► Nuk e dëgjove këshillën time
Sie kann nicht mitfahren ► Ajo nuk mundet te udhëtoj me ne
Wir konnten euch gestern nicht mitnehmen ► Ne nuk mundem te ju merrnim dje me vete
Ich bin eingeladen worden ►Unë jam ftuar
Ich habe die Prüfung nicht bestanden ► Nuk e kam kaluar provimin
Ich bin zu spät gekommen ► Unë kam ardhur pak vone
Ich habe meine Kamera vergessen ► E kam harruar aparatin tim
Er ist nicht hier ► Ai nuk është këtu
Du hast mir nicht geschrieben ► Ti nuk me ke shkruar
Ich konnte gestern nicht mit ihm sprechen ► Nuk mundesha te flas dje me te
Wir müssen zuhause bleiben ► Ne duhet te qëndrojmë ne shtëpi
Er kommt mit ► Ai vjen me ne
Ich käme auch mit ► Unë do te vija gjithashtu me juve
Sie bleiben hier ► Ata qëndrojnë këtu/ Ju qëndroni këtu
Ich bliebe auch hier ► Unë qëndroj gjithashtu këtu
Sie hat Zeit ► Ajo ka kohe
Ich hätte auch Zeit ►Unë do te kisha kohe gjithashtu
Sie war müde ► Ajo ishte e lodhur
Ich wäre auch müde gewesen ► Unë do te isha gjithashtu e lodhur
Wir haben nichts gefunden ► Nuk kemi gjetur asgjë
Ich hätte auch nichts gefunden ► Unë nuk do te kisha gjetur gjithashtu asgjë
Es gefällt mir ► Me pëlqen mua
Es gefiele mir auch ► Mua do te me kishte pëlqyer gjithashtu
Er weiß Bescheid ► Ai e din/ është i informuar
Ich wüsste auch Bescheid ► Unë do ta dija gjithashtu/ do te isha e informuar
Sie haben das Haus gemietet ► Ata e kane marr shtepin me qira
Ich hätte es auch gemietet ► Unë do ta merrja me qira gjithashtu
Sie können mitgehen ► Ju mund te shkoni me ata/ne
Ich könnte auch mitgehen ► Edhe unë gjithashtu do te mund te shkoja me ata/juve
Er hat Angst ►Ai ka frik
Ich hätte auch Angst gehabt ► Unë do te kisha gjithashtu frik
Ich konnte es nicht lesen ► Nuk mundja ta lexoje atë
Ich hätte es auch nicht lesen können ► Unë gjithashtu nuk do te mundja ta lexoj atë
Sie muss schon gehen ► Ajo duhet tani te shkoj
Ich müsste auch schon gehen ► Unë do te duhej gjithashtu te shkoj
Ich habe nicht mit ihr gesprochen ► Nuk kam folur me te
Ich hätte auch nicht mit ihr gesprochen ► Unë gjithashtu nuk do te flisja me te
Er sollte es nicht tun ► Ai s’duhej ta bënte ketë
Ich hätte es auch nicht tun sollen ► Unë gjithashtu nuk do te duhesha ta beje ketë
Er hatte kein Geld ► Ai nuk kishte para
Ich hätte auch kein Geld gehabt ►Unë gjithashtu nuk do te kisha pasur para
Sie ist ins Kino gegangen ► Ajo ka shkuar ne kinema
Ich wäre auch ins Kino gegangen ► (Edhe) Unë gjithashtu do te shkoja ne kinema
Sie wurde krank ► Ajo u sëmua
Ich wäre auch krank geworden ►Unë do te sëmuresha gjithashtu
Er wollte nicht mitkommen ► Ai nuk donte te vinte me ne
Ich hätte auch nicht mitkommen wollen ► Edhe unë nuk do te doja te vije
Sie rief nicht an ► Ajo nuk ka thirrur
Ich hätte auch nicht angerufen ► As unë nuk do te kisha thirrur
Wir hatten Zeit ► Ne kishim kohe
Ich hätte auch Zeit gehabt ► Edhe unë do te kisha kohe
Er musste noch arbeiten ► Ai duhej te punonte akoma
Ich hätte auch noch arbeiten müssen ►Edhe unë do te duhej te punoja ende
Sie musste es tun ► Ajo duhej ta bënte ketë
Ich müsste es auch tun ►Edhe unë do te duhesha ta beje ketë / atë
Sie ist zufrieden ► Ajo është e kënaqur
Ich wäre auch zufrieden ►Edhe unë do te isha e/i kënaqur
Wir haben es getan ► Ne e kemi bere ketë / atë
Ich hätte es auch getan ► Edhe unë do te kisha bere atë/ketë
Das tut mir leid ► Me vjen keq
Das täte mir auch leid ► Edhe mua do te me kishte ardhur keq
Sie sind zu Hause gewesen ► Ata kane qene ne shtëpi
Ich wäre auch zu Hause gewesen ► Edhe unë do te kisha qene ne shtëpi
Wir sind spazieren gegangen ► Ne kemi dalë te shëtisim
Ich wäre auch spazieren gegangen ► Edhe unë do te kisha dalë për te shëtitur
Sie konnte es nicht tun ► Ajo nuk mund ta bënte ketë / atë
Ich hätte es auch nicht tun können ► Edhe unë nuk do te kisha mundur ta beje ketë / atë
Sie sind nicht weggefahren ► Ata nuk kanë shkuar
Ich wäre auch nicht weggefahren ► Edhe unë nuk do te kisha shkuar
Du musst heute arbeiten ► Ti duhet te punosh sot
Ich müsste heute arbeiten ► Edhe unë do te duhej te punoja sot
Ich mache die Prüfung. Ich habe nicht gelernt ► Unë e beje provimin / hy ne provim. Nuk kam mësuar
Ich mache die Prüfung, ohne gelernt zu haben ► Unë e beje provimin, pa mësuar
Hellen kam in New York an, ohne die Familie zu informieren ► Hellen arriti ne New York pa e informuar familjen
In Wien bin ich mit dem Flugzeug angekommen ►Ne Vjene kam ardhur me aeroplan
In Wien bin ich mit einem Flugzeug angekommen ►Ne Vjene kam ardhur me një aeroplan
können – konnte – könnte ► Me mundur – mundesha – do te kisha mundur
Es wird geklatscht ► Po duartrokitet
Es wird geschnippt ► ’Po kërciten gishtat’ (dikush po i kerset gishtat)
Es wird gepfiffen ► Po fishkëllehet
Es wird gehastet ► ’Po ngutet’ (dikush është ne nguti)
Es wird geklopft ► Po trokitet
Es wird gespritzt ►’Po stërpiket’( dikush po e spërkat dike)
Es wird geniest ► ’Po teshet’( dikush po tesh/po e merr teshja)
Es wird gelacht ► Po qeshet
Wem wir vertrauen, auf den hören wir ► Atij qe i besojmë, atë e dëgjojmë
Was du heute erledigen kannst ► Çka ti mundesh me kryer sot
Der Kaffee muss gekocht werden (Präsent) ► Kafeja duhet te zihet
Der Kaffee musste gekocht werden (Prät.) ► Kafeja duhej te zihej
Der Kaffee hat gekocht werden müssen (Pёrfekt) ► Kafeja është dashur te zihet
Dass wir die Hausaufgabe haben machen müssen ► Qe është dashur ti bëjmë detyrat
Um eine neue Kultur kennen zu lernen ► Për ta njoftur një kulturë te re
Um Auslandserfahrung zu sammeln ► Për te mbledhur përvoja jashtë vendit
Um die Sprache zu lernen ► Për ta mësuar gjuhen
Um in Ausland zu Studieren ► Për te studiuar jashtë vendit
Um Urlaub zu machen ► Për tiebere pushim
Um Arbeit zu suchen / finden ► Për te kërkua/gjetur punë
Könnte ich doch mit meinem Idol auf der Bühne stehen ► Sikur te kisha mundur te qëndroj me Idolin tim ne skene
Würde ich doch mit meinem Idol auf der Bühne stehen können ► Ah sikur te qëndroja me idolin tim ne skene
Hätte ich doch mit meinem Idol auf der Bühne stehen können ► Sikur te kisha mundur te qëndroj me idolin tim ne skene
Er konnte nicht mit seinem Idol auf der Bühne stehen ► Ai nuk mundej te qëndroj ne skene me idolin e tij
Ich habe kein Geld ► Nuk kam para
Hätte ich doch Geld ► Sikur te kisha para
Ich hatte kein Geld ► Nuk kisha para
Ich habe kein Geld gehabt ► Nuk kam pasur para
Hätte ich doch Geld gehabt ► Sikur te kisha pasur para
Ich sollte besser mehr lernen ► Unë ish dashur,me mirë, te mësoj me shumë
Das Wasser, dass ich für den Tee gestellt habe, ist kalt geworden ► Uji, qe e kam vendosur për qaj, është ftohur
Jeder hat verstanden ► Qdonjёri e ka kuptuar
Er hat viel gearbeitet. Er ist müde ► Ai ka punuar shumë. Ai është lodhur
Er hat so viel gearbeitet, sodass er müde ist ► Ai ka punuar shumë, kështu qe ai është i lodhur
Er hat so viel gearbeitet, deshalb ist er müde ►Ai ka punuar aq shumë, për ketë arsye ai është i lodhur
Er hat so viel gearbeitet, also ist er müde ► Ai ka punuar shumë, pra ai është i lodhur
Du trainierst so oft, als ob du an der Olympiade teilnehmen wolltest ► Ti ushtron aq shpesh, sikur te kishe dashur te marrësh pjese ne Olympiad
Du singst so schön, als ob du Opёrsängerin wärest ► Ti këndon aq bukur, sikur te ishe opёriste
Wir tun so, als ob wir alles verstanden hätten ► Ne bëjmë ashtu, sikur e kemi kuptuar krejt
Er macht den Eindrücke, als ob er Bescheid wüsste ► Ai duket, sikur te ishte i informuar
Ihr strahlt, als ob ihr im Lotto gewonnen hättet ► Ju po shkëlqeni, sikur te kishit fituar ne loto
Mehr bekommen, weniger bezalen ► Me shumë me marr, me pak me paguar
Du benimmst dich so, als ob du hir zu Hause wärest ► Ti sillesh, sikur te ishe këtu ne shtëpinë tende
Es sieht so aus, als ob sie uns helfen könnte ► Po duket, sikur ajo mundet te na ndihmoj
Sie schauen dauernd auf die Uhr, als ob Sie gleich gehen müssten ► Ju po e shikoni vazhdimisht orën, sikur te ju duhet te shkoni menjëherë
Man soll so leben, als ob es kein „ Morgen“ gäbe ► Duhet jetuar ashtu, sikur te mos ketë “Nesër”.
Sollte ich das tun? Ja am besten wäre, du würdest das tun? ► A duhet ta beje ketë? Po, me se miri do te ishte, ta beje ketë
Sollte ich ihn fragen? Ja, am besten wäre, du würdest ihn fragen? ► A ishte dashur ta pyes unë atë? Po, me se miri do te ishte, sikur ti ta pyeteshe atë.
Sollte ich hingehen? Ja, am besten wäre, du würdest hingehen? ► A ish dashur te shkoj? Po, me se miri do te ishte, sikur te shkoje
Sollte ich dort anrufen? Ja, am besten wäre, du würdest dort anrufen? ►A ishte dashur te thirri (telefonoj)? Po, me se miri do te ishte, te telefonoje.
Sollte ich die Arbeit annehmen? Ja, am besten wäre, du würdest die Arbeit annehmen? ►A ta marr punën? Po me se miri do te ishte, ta merresh punën.
Sollte ich das tun? Wenn ich du wäre, würde ich das tun? ►A ta beje këtë? Sikur te isha ti, do ta beja ketë
Sollte ich ihn fragen? Wenn ich du wäre, würde ich ihn fragen? ► A ta pyes atë? Sikur te isha ti, do ta pyesja atë.
Sie ist wahrscheinlich krank. Ja, sie dürfte krank sein. ► Ajo është ndoshta e semuar. Po, ajo duhet te jetë me siguri e semuar.
Er wird wohl morgen zurückkommen. Ja, er dürfte morgen zurückkommen. ► Ai do te kthehet me siguri nesër. Po, ai kthehet me siguri nesër
Sie hat wahrscheinlich angerufen. Ja, sie dürfte angerufen haben. ► Ndoshta ka thirrur ajo. Po, me siguri ka thirrur ajo.
Er hat sich vermutlich verspätet. Ja, er dürfte sich verspätet haben. ► Ndoshta është vonuar ai. Po, me siguri ai është vonuar.
Sie ist wohl zuhause geblieben. Ja, sie dürfte zuhause geblieben sein. ► Ajo ka qendruar ne shtepi. Po, mesiguri ka qëndruar ajo ne shtëpi
Er bezahlt die Rechnung nicht. ►Ai nuk e paguan llogarinë
Es wäre besser, wenn er die Rechnung bezahlen würde. ►Do te ishte me mirë, sikur ai ta paguante llogarinë
Er sollte die Rechnung lieber bezahlen. ►Ai duhet me mirë ta paguan llogarin
Er hat die Rechnung nicht bezahlt. ►Ai nuk e ka paguar llogarinë
Es wäre besser gewesen, wenn er die Rechnung bezahlt hätte. ► Do te ishte me mirë, sikur ai te kishte paguar llogarin
Er hätte die Rechnung lieber bezahlen sollen ► Me mirë kishte qene, sikur ta kishte paguar ai llogarin
Ich habe ihr nicht geschrieben. ► Unë nuk i kam shkruar asaj
Es wäre besser gewesen, wenn ich ihr geschrieben hätte. ► Do te kishte qene me mirë, sikur ti kisha shkruar asaj
Ich hätte lieber schreiben sollen. ►Me mirë te kisha shkruar
Ich habe zu wenig gearbeitet. ►Unë kam punuar pak
Es wäre besser gewesen, wenn ich zu wenig gearbeitet hätte. ► Do te ishte me mirë, sikur te kisha punuar me pak
Wenn sie doch hier wäre! ► Sikur te ishte ajo këtu!
Wärst du doch hier! ► Sikur te ishe ti këtu
Wenn ich doch vier Hände hätte! ► Sikur ti kisha katër duar
Hätte ich bloß vier Hände! ► Sikur ti kisha katër duar
Ich wollte, ich hätte vier Hände ►Kisha dashur, ti kem katër duar
Ich wünschte, du wärst hier! ► Kisha dëshiruar, ti te ishe këtu
Sie tanzt, als ob sie 20 wäre. ► Ajo kërcen, sikur te ishte 20 vjeçare
Er tut so, als ob er schlafen würde. ► Ai bene, sikur po flenë
Sie tanzt, als wäre sie 20. ► Ajo kërcen, sikur te ishte 20
Er tut so, als würde er schlafen. ► Ai bene, sikur po flenë
Ich habe sie warten lassen ► E kam lenë te pres atë
Ich habe mich nicht genug vorbereitet ►Unë nuk jam përgatitur mjaft
Ich unterschreibe den Vertrag nicht. ► Nuk e nënshkruaj kontratën
Wir gehen nicht hin. ► Ne nuk shkojmë atje
Sie hat vorher nicht mit ihm gesprochen ►Ajo nuk ka folur me par me te
Das ist mir zu schwer. Mir wäre das nicht zu schwer. ► Kjo me është mua e vështir. Mua nuk do te me ishte kjo e veshtir
Das ist mir zu weit. Mir wäre das nicht zu weit. ► Kjo me është mua larg. Mua nuk do te me ishte kjo larg
Das ist mir zu kompliziert. Mir wäre das nicht zu kompliziert. ► Kjo me është e komplikuar. Mua nuk do te me ishte e komplikuar
Das ist mir zu mühsam. Mir wäre das nicht zu mühsam. ► Kjo me është e mundimshme. Mua nuk do te me ishte kjo e mundimshme
Das ist mir zu langweilig. Mir wäre das nicht zu langweilig. ► Kjo me është e mërzitshme. Mua nuk do te me ishte kjo e mundimshme
Interessiert dich das nicht? Doch, interessieren würde mich das schon. ► A nuk te intereson kjo? Po po, kjo do te me interesonte.
Reizt dich das nicht? Doch, reizen würde mich das schon. ► A nuk te tërheq kjo? Po, kjo do te me tërheqtë
Hilft dir das nicht? Doch, helfen würde mir das schon. ►A nuk te ndihmon kjo ty? Po po, kjo do te me ndihmonte
Nützt dir das nicht? Doch nützen würde mir das schon. ►A nuk te nevojitet kjo? Po, po , kjo do te me kishte nevoitur
Ärgert dich das nicht? Doch, ärgern würde mich das schon. ► A nuk te nervozon ty kjo. Po, po kjo do te me nervozonte.
Ich kann nicht bleiben. Ich wünschte, du könntest bleiben. ► Nuk mund te rrijë. Unë kisha dashur, sikur te kishe mundur te qëndrosh
Ich darf nicht mitkommen. Ich wünschte, du dürftest mitkommen. ► Mua nuk me lejohet te vije. Do te kisha dashur, sikur ty te lejohej te vish
Ich muss arbeiten. Ich wünschte, du bräuchtest nicht zu arbeiten. ►Unë duhet te punoj. Unë do te dëshiroja, qe ti të mos duhej te punosh
Ich kann nicht anrufen. Ich wünschte, du könntest anrufen. ► Nuk mund te thirri. Do te dëshiroja, qe ti mund te thirresh
Ich muss zu Hause bleiben. Ich wünschte, du bräuchtest nicht zu Hause zu bleiben ►Me duhet te qëndroj në shtëpi. Kisha dashur, qe ti të mos duhej te qëndrosh ne shtëpi
Haben Sie kein Interesse? Doch, Interesse hätte ich schon. ► A nuk keni interes? Po, po, do te kisha interes
Können Sie nicht mitkommen? Doch, mitkommen könnte ich schon. ► A nuk mundeni te vini? Po, po do te mundesha te vij
Lässt sich das nicht machen? Doch, machen ließe sich das schon. ► A nuk mund te behet kjo? Po, po kjo do te ishte bere.
Brauchen Sie kein Geld? Doch, Geld bräuchte ich schon. ► A nuk ju nevojiten parat? Po,po parat do te me ishin nevojitur
Sind Sie nicht daran interessiert? Doch, interessiert daran wäre ich schon. ► A nuk jeni i interesuar për ketë? Po, po do te isha i interesuar për këtë.
Hast du einen Vorschlag? Ja, einen Vorschlag hätte ich schon. ►A ke ndonjë propozim? Po, po një propozim do ta kisha patur.
Weißt du einen Weg? Ja, einen Weg wüsste ich schon. ► A e din ti ndonjë rruge? Po, një rruge do ta kisha ditur
Siehst du eine Möglichkeit? Ja, eine Möglichkeit sähe ich schon. ►A e sheh ndonjë mundësi. Po, një mundësi do ta kisha pare
Gibt es eine Lösung? Ja, eine Lösung gäbe es schon. ► A ka ndonjë zgjedhje? Po, do te kishte një zgjedhje.
Geht es in einer Stunde? Ja, in einer Stunde ginge es schon. ► A bëne për një ore (ne një ore)? Po, për një ore do te bënte.
Würdest du kommen, wenn du könntest? Ja, wenn ich könnte, würde ich kommen. ► A do te kishe ardhur, sikur te mundeshe? Po, sikur te mundesha, do te kisha ardhur
Würdest du bleiben, wenn du dürftest? Ja, wenn ich dürfte, würde ich bleiben. ►A do te kishe qëndruar, sikur te te lejohej? Po, sikur te me lejohej, do te qëndroja.
Würdest du mitgehen, wenn du Zeit hättest? Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich mitgehen ► A do te kisha ardhur, sikur te kishe kohe? Po , sikur te kisha kohe, do te kisha ardhur
Würdest du mitfahren, wenn du frei hättest? Ja, wenn ich frei hätte, würde ich mitfahren ► A do te kishe udhëtuar me ne / ata, sikur ta kishe te lirë? Po, sikur ta kisha te lirë, do te kisha udhëtuar me ju / ata
Würdest du reisen, wenn du Geld hättest? Ja, wenn ich Geld hätte, würde ich reisen ► A do te kishe udhëtuar, sikur te kishe para? Po, sikur te kisha para do te kisha udhëtuar
· Gab es Topfen früher ►A ka pasur “Topfen” përpara
Verschiedene Generationen ► Gjenerata te ndryshme
3 Woche vergehen so schnell ► 3 jave kalojnë aq shpejt
· Nachdem Sie gegessen haben ► Pasi te keni ngrenë
· Verzeihung, der Herr (da) sucht Sie. ► Me falni, ai zotëria po ju kërkon juve
· Bald wird mir besser gehen. ► Se shpejti do te bej ma mirë
· Die Schweizer sind pünktlich. ► Zvicerranet jane te sakt/te pёrpiket
· Wer sucht ihn / sie ► Kush e kërkon
· Sie ist auf Urlaub ► Ajo ka shkuar ne pushim
· Falls du an diesem Wohnungstausch interessiert bist, lass es mich wissen ► Ne qofte se je i interesuar ne ketë ndërrim te banesave, me lajmëro
· Als ich nach Wien gekommen bin, habe ich kein Wort Deutsch gekannt ► Kur kam ardhur ne Vjene, nuk e kam ditur asnjë fjale gjermanisht
· Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an Sprachreisen ► Ju falënderohem për interesin tuaj ne ‚udhëtimet gjuhësore’ (udhëtime për ta mësuar gjuhen)
· Ich habe gerade Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen ►sapo e lexova njoftimin tuaj ne gazete.
· Ich freue mich, dass Sie mir so ein günstiges Angebot machen können ►Gezohem, qe keni mundësin te me ofroni një ofertë kaq te përshtatshme (te lirë)
· Ich interessiere mich für einen Deutschkurs für Erwachsene. Als Zusatzangebot wünsche ich mir ein abwechslungsreiches Sportprogramm ► Unë jam i interesuar për një kurse te gjermanishtes për te rritur. Dhe si ofertë shtese kisha dëshiruar një program te larmishëm sportiv
· Ich bin 21 Jahre alt und kann schon ziemlich gut Deutsch. ►Jam 21 vjeçar dhe flas goxha mirë gjermanishten.
· Können Sie mir, bitte, mitteilen, ob Sie auch Kurse für Erwachsene haben, wo man auch reiten oder segeln oder Ähnliches machen kann. ► A mundeni te më informoni, se a ofroni kurse për te rritur, ku është e mundur edhe me kalëruar ose me lundruar
· Ich würde mich freuen, wenn Sie Interesse an meinem Angebot hätten ►Do te me gëzonte, sikur ju te kishit interesim ne ofertën time
· Alles Liebe! ► Gjitha te mirat!
· In der letzten Ausgabe Ihrer Zeitung (Zeitschrift Ihres Magazins) diskutierten Sie die Frage….► Ne numrin e fundit te gazetës tuaj (revistës, magazinës) e diskutuat pyetjen….
· In Ihrer Zeitschrift las ich unlängst einen Artikel ….► (Para ca ditësh) Para pak kohesh lexova ne gazetën tuaj një artikull….
· In letzter Zeit liest man immer häufiger über das Thema ….► Ne kohet e fundit çdo here e me shumë mund te lexohet për kete teme…..
· Meiner Meinung nach….. ► Sipas mendimit tim…
· Ich bin der Meinung, dass…. ► Unë ja i / e mendimit, qe…
· Ich möchte dazu folgendes sagen …. ► Për ketë unë dua te them kështu…
· Wir müssen uns dagegen wehren, dass …. ►Ne duhet te mbrohemi, qe…
· Argumente dafür ►Argumente për këtë
· Einige Gründe sprechen dafür, dass….►Disa arsye/shkaqe flasin për ketë, qe..
· Ein weiterer Gesichtspunkt ist…. ►Njё Pikëvështrim tjetër është…
· Argumente dagegen ►Argumente kundër
· Zwar ist es richtig, dass…Aber ► Është e vërtetë, qe…por
· Anschließend Zusammenfassen ► (Për ta përmbledhur)
· Und ein Fazit ziehen ► Dhe për ta përmbledhur
· Man kann festhalten, dass … ► Mundet me u than, qe…..
· Man sollte schließlich zu einem Kompromiss kommen ► Me ne fund duhej te vihej deri te një Kompromis
Ich kann auch etwas dazu beitragen ►Edhe unë mundem me kontribuar diÇka ( participua)
Wir sind sehr gescheit ► Ne jemi shumë te mençur
Als ich nach Wien gekommen bin, konnte ich kein bisschen Deutsch ► Kur kam ardhur ne Vjene nuk kam ditur aspak gjermanisht
Früher habe ich nie Deutsch gelernt. Ich habe gehört, dass die deutsche Sprache schwer ist, aber ich glaube ich schaffe es schon ► Me herët kurrë nuk kam mësuar Gjermanisht. Kam dëgjuar, se gjuha gjermane është gjuhë e vështirë, por besoj se do te ja dale
Ich interessiere mich für ein Einbettzimmer ► Unë jam i interesuar për një dhome një krevateshe
Ok, dann sehen wir uns am 10. Januar ► Ne rregull pra shihemi me 10 Janar
P.S. Vergiss nicht deine Freundin mitzunëhmen! Sie ist auch eingeladen. ►Mos harro ta merresh shoqen tende! Edhe ajo ёshtё e ftuar.
Ich war so beschäftig. Ich habe viel zu tun gehabt. Weißt du was? Am Montag, dieser Woche habe ich die Prüfung gehabt und ich habe sie bestanden. Ich bin sehr froh, dass ich es schaffen konnte.
Am 10. Januar ist mein Geburtstag. Ich werde 25 Jahre alt und ich habe etwas geplant. Ich will meinen Geburtstag feiern. Ich bin bei Sokol gewesen und ich habe mit ihm ausgemacht, dass wir bei ihm feiern können. Er hat eine große Wohnung und es ist besser da zu feiern
Viele Leute wollen ein mal im Ausland gewesen sein, aber dieses Glück haben nicht alle ► Shumë njёrëz dëshirojne, te kene qene një here jashtë vendit, por këtë fat nuk e kanë te gjithë
Der Kosovo ist ein kleines Land mit 2,500 Millionen Einwohner und mit eine Fläche von 10,900 Km² (Quadrat Kilometer) ►Kosova ёshtё njё vend i vogel me 2,500 milion banore dhe me njё sipёrfaqe toksore prej 10,900 Km²
Viele Einwohner vom Kosovo Wünschen sich eine Arbeit, aber dass ist unmöglich, denn es gibt nicht genug Arbeitsplätze. ►Shumë banaore te Kosoves deshirojne te kene njё punë, por kjo ёshtё e pa mundur, sepse nuk ka vende te mjaftueshme punë.
Die Wirtschaftliche Entwicklung im Kosovo ist stehen geblieben. Wegen des Krieges im Jahr 1998 sind Zurzeit die Nato-Truppen Vorort und ich hoffe, dass wir Unabhängig werden und dann wird bestimmt besser werden. ► Zhvillimi ekonomik ne Kosove ka stagnuar. Për shkak te luftës, qe ka qene ne vitin 1989, tani për tani atje janë trupat e Natos, dhe shpresoj, qe se shpejti do ta marrim pavarësinë dhe do te behet me mirë.
Wie sieht das in deinem Heimatland aus? ► Si është kjo vendlindjen tuaj? (si duket kjo ne vedlindjen tuaj)
Wie ist das in deinem Heimatland? ► Si është kjo ne vendin tuaj?
Ungefähr sind 90 % (Prozent) der Bevölkerung Albaner, 7% Serbe, 3% Roma ► Diku rreth 90% e Popullsisë janë Shqiptar, 7% Serb 3% Rom.
Ungefähr 20% der Kosovaren leben im Ausland, in Europa, Amerika usw. ► Diku rreth 20% te Shqiptareve jetojnë jashtë vendit ne Evrope, Amerikë dhe kështu me tutje.
Im Jahr 1980 cirka 45% der Bevölkerung waren Frauen und 55% Männer ► Ne vitin 1980 rreth 45% e popullsisë ka qene Femra dhe 55% Meshkuj.
Im Jahr 1980 haben bis zu 20% der Bevölkerung Zigaretten konsumiert ► Ne vitin 1980 rreth 20% e popullsisë e kanë konsumuar duhanin
Im Jahr 1980 ist gestiegen ► Ne viti 1980 është rritur (ka pypur)
Im Jahr 1995 stieg wieder bis zu 7% ► Ne vitin 1995 ёshtё rritur deri ne 7 %
Der Hauptstadt von Kosovo ist Prishtina, oder? ► Kryeqyteti i Kosovës është Prishtina apo?
Was hättest du in deinem Land geändert? ► Çka kishe ndryshuar ne vendin tendë
Mehr Produktion als Handeln, denn die Produktion macht eine Land reich. ► Me shumë prodhim se sa Tregti, sepse prodhimi e bene një vend te pasur
Mehr Export als Import ► Me shumë eksport se sa import
Ohne Korruption und mehr Arbeit ► Pa korrupsion, dhe me shumë punë
Ich hoffe, dass Kosovo bald ein neuer Staat von Europa wird ► Shpresoj se Kosova se shpejti do te behet një shtet i ri i Evropës
Bei uns ist es etwas anderes als das, was hier steht. ►Te ne është me ndryshe ne krahasim me këtë, çka qëndron këtu
Ich betreibe gerne Basketball ► unë luaj me qejf basketball
Im Kosovo habe ich für eine Mannschaft in Peja gespielt, Peja ist eine Stadt in der Nähe von da, wo meine Familie wohnt. ► Ne Kosovë kam luajtur për një ekip ne Peje, Peja është një qytet ne afërsi, ku dhe familja ime banon.
Das habe ich nicht gewollt ► Këtë nuk e kam dëshiruar
Lass mich allein bitte! ► Me le vetëm te lutem!
Alle Männer sind Schweine ► Te gjithë meshkujt janë derra
Ich wollte dich zum Essen einladen ► Unë desha te ftoj pёr dreke/darke
Ich habe diese Woche ganz, ganz tolle Menschen kennen gelernt ► Unë ne këtë jave kam njohur shumë, shumë njёrëz te mirë.
Es ist besser, wenn wir ein bisschen üben ►Ёshtё me mirë, nëse ne ushtrojmë pak
Eine gute Reise und viel Spaß ► Një udhëtim te mirë dhe shumë kënaqësi
Ich wünsche dir (euch, Ihnen) vom ganzen Herzen alles Glück der Welt ►Te deshiroj nga zemra shumë shumë fat. (fatin e gjithe botes)
Und was passiert danach ►Dhe çka ndodh mandej
Ich habe keine Zeit Deutsch zu lernen, weil ich am Abend viel ausgehe (weil ich oft zu arbeiten habe ► Nuk kam kohe me mësuar Gjermanisht, sepse unë ne mbrëmje dal shpesh (Sepse unë shpesh kam pёr te punuar)
Ich habe mich heute Abend um sieben Uhr mit Sokol verabredet. Hast du Lust auch mitzukommen ► Unë e kam lenë Sonte ne Mbrëmje ne ora 7 me Sokolin me u takuar. A ke ti dëshirë me ardhe me ne.
Ich bin beim Shaban gewesen und er hat gesagt, dass wir bei ihm in seiner Wohnug, am Freitag feiern können und, dass wir um 14 Uhr da sein müssen. ►Kam qene te Shabani dhe ai ka thene, qe mund te festojm te premten te ai, ne banesen e tij dhe, qe duhet te jemi aty ne ora 14.
Ich habe frei bis Freitag und am Donnerstag können wir einen Spaziergang in Wien machen, wenn du es willst ► Unë e kam te lir deri te premten dhe te ejten mundemi ta bejm njё shetitje ne vjene, neqoftese se don ti.
Am Freitag fahre ich mit der Straßenbahn von der Albertgasse bis zum Volkstheater und dann holst du mich ab. ► Te premten do te udhetoj me tramvaj prej `Albertgasse` deri tek `Volkstheater` (Teatri popullor) dhe pastaj me merr ti.
Ich vermisse dich, aber man kann nichts machen, muss man Geduld haben. Ich hoffe, dass wir uns so schnell wie möglich sehen könnten. ►Ti po me mungon, por nuk mund te bejme asgje, duhet te kemi durim. Shpresoj qe do te shihemi sa me shpejt qe ёshtё e mundur.
Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich freue mich, dass Sie mir so ein günstiges Angebot machen können. Ich interessiere mich für einen Deutschkurs für Erwachsene. Können Sie mir bitte mitteilen, ob Sie auch Kurse für Erwachsene haben, wo man Reiten lernen kann.
Ich bin 21 Jahre alt und ich kann schon ziemlich gut Deutsch.
Meine Hobbys sind Basketball und Computer ► Hobit e mi jane basketbolli dhe compjuteri.
Bitte, schicken Sie mir Ihren Katalog an die oben angegebene Adresse! ►Ju lutem, ma dergoni katakolun tuaj ne adresen e dhene me lart.
Bitte, schick mir dein Foto pёr Post! ►Te lutem, ma dergo foton tende pёr poste!
Ich hoffe, dass Sie mir ein günstiges Angebot machen. ►Shpresoj, qe do te ma beni njё ofert te pёrshtatshme (te lire)
Ich bin der Meinung, dass….►Unë jam i mendimit, qe…
Meiner Meinung nach …►Sipas mendimit tim…
Ich habe dich gestern beobachtet ► Te kam përcjell dje (Ta kam nduar mëndjen)
Haben Sie eigentlich schon einmal darüber nachgedacht ► A keni menduar ndonjëherë për këtë
Ich bin der gleichen Meinung, was du gesagt hast ► Unë jam i mendimit te njëjtë, çka ti ke thënë
Als erstes will ich mich vorstellen. ► Se pari dëshiroj qe te prezantohem
Als erstes will ich mich vorstellen. Ich heiße Kujtim Morina. Ich komme aus dem Kosovo und ich wohne in Wien im achten Bezirk. In Wien bin ich seit acht Monaten. Als ich nach Wien gekommen bin, habe ich kein bisschen Deutsch gekonnt, aber jetzt kann ich schon eine Menge. Früher habe ich gehört, dass die deutsche Sprache schwer ist, aber ich hoffe, dass ich es schon schaffen kann. Im Kosovo habe ich an der Wirtschafsuniversität von Prishtina diplomiert, in Richtung Management und Informatik. Zurzeit lerne ich die deutsche Sprache und ich hoffe, dass ich in Wien ein paar Semester studieren kann.
Im Kosovo wollen alle Leute, die ich gekannt habe, einmal im Ausland gewesen sein ► Ne Kosove te gjithë njёrëzit te cilët i kam njohur, dëshirojn te kene qene një here jashtë vendit
Was hast du im Kosovo gemacht? ► Çka ke bere ti ne Kosove?
Was machst du in Wien? ► Çka bene ti ne Vjene?
Was hättest du dafür geplant ► Çka kishe planifikuar ti për këtë
Ich würde lieber in der Stadt wohnen, als auf dem Land ► Unë do te kisha jetuar me më qejfe ne qytet se sa ne fashat
Das Leben in einer Wohnung ….► Jeta ne një banese…
Das Leben in einem Haus, ist es besser als in einer Wohnung, weil man mehr Platz hat und einen Garten auch ► Jeta ne një shtëpi është me e mirë se sa ne një banese, sepse ka ma shumë vend dhe një kopsht po ashtu.
Die Lehrerinnen, die uns gelernt haben, waren sehr nett und wir haben viel von ihnen gelernt ►Mesuaeset, qe na kanë mësuar neve ishin shumë te zellshme dhe ne kemi mësuar shumë nga ato.
Ich bin Ihnen sehr dankbar ► Ju jam mirënjohës
Eine gute Reise und viel Spaß ► Një udhëtim te mirë dhe shumë kënaqësi
Ich wünsche dir viel Erfolg ► Te dëshiroj shumë sukses
Ich freue mich für euch (dich, Ihnen) ► Unë gëzohem për ju (pёr ty / pёr ju)
Vielen Dank für die Einladung, ich würde gerne kommen, aber leider ist es nicht möglich, weil ich keine Zeit habe / (weil ich einen Termin habe) ► Faleminderit shumë për ftesën, do te kisha ardhur me dëshirë, por nuk është e mundur, sepse nuk kam kohe/ (sepse e kam njё termin.
Vielen Dank für die Einladung, ich nehme gerne Ihre Einladung an und werde pünktlich da sein ► Faleminderit shumë për ftesën, e marr me qejfe ftesën tuaj dhe do te jem ne kohe aty.
Ich wollte dir danken für Alles, was du für mich getan hast. Du bist der beste Freund auf der ganzen Welt, Ich hoffe, dass auch ich was für dich tun kann. ► Desha qe te falënderona për te gjitha, çka ti për mua ke bere, shpresoj, qe edhe unë do te mund te beje diÇka pёr ty.
Du hast mir beigestanden ► Ti me ke qëndrua pran
Ich vermisse dich sehr ► Po me merr malli shumë për ty
Ich habe dich vermisst ► Me ka pas marr malli për ty
Ich hoffe, dass wir uns so schnell wie möglich sehen können ► Unë shpresoj, qe ne do te shihemi sa me shpejt qe është e mundur
Ich liebe dich vom ganzen Herzen, ich vermisse dein Lachen ► Te dua me gjithë zemër, me ka marr malli për qeshjen tende
Ich wünschte, du wärest auch hier, bei mir ► Kisha dashur, qe edhe ti te ishe ketu, pran meje.
Ich habe die Prüfung gehabt und es war nicht so schwer. Wir sollten einen Brief schreiben und ein Teil Grammatik ► Unë e kam pasur provim dhe nuk ka qene shumë i vështirë, ne ёshtё dashur me shkrua një letër dhe një pjese gramatikë
Die Prüfung war in vier Teilen geteilt: Leseverstehen, Hör verstehen, Grammatik und einen Brief schreiben. ► Provimi ishte ne katër pjesë i ndar: Me lexuar dhe kuptuar, me dëgjuar dhe kuptuar, gramatikë dhe me shkruar një letër.
Dieses Mal war etwas besonderes ► Kësaj radhe ishte diçka e veçant
Ich kann dir helfen, was du brauchst ► Unë mundem te ndihmoj ty, çka te kesh nevojë.
Wir hören von einander morgen ► Ne dëgjohemi me njёri tjetrin nesër
Ich brauche noch ein Semester und dann habe ich die Abschlussprüfung. Und dann muss ich mich an der Universität anmelden und mit dem Studium anfangen.
Ich freue mich darauf ► Unë gëzohem për këtë
Ich denke daran ► Unë mendoj për këtë
Was meinst du damit ► Çka mendon ti me këtë
Ich will nach Mallorca reisen. Ich würde gerne Ende Juli fahren. Ich wollte zwei Tickets für Erwachsene Ende Juli hin und Mitte August zurück buchen. ►Dua te udhëtoj për ne Mallorca. Me qejf do te kisha udhëtuar ne fund te qershorit. Unë desha ti reservoj 2 tiketa për te rritur- nisja ne fund te qershorit dhe kthimi ne mes te gushtit.
Ich wollte mich (bei dir) entschuldigen. Ich weiß, dass ich nicht immer fair zu dir war und dafür tut es mir sehr leid. Aber ich habe lange nachgedacht und jetzt weiß ich, dass ich ohne dich nicht leben kann. Bitte komm zu mir zurück. Ich lade dich ein. Ich will mit dir in ein Restaurant essengehen. Und da können wir über alles reden.
Ich glaube es nicht, dass das eine gute Idee ist, dorthin zu gehen ► Unë nuk besoj, se kjo është një ide e mirë, për te shkuar atje
Aber du musst es selbst entscheiden, was besser für dich ist. ► Por ti duhet vet te
vendosesh, se çka është ma mirë për ty
Vielleicht werde ich morgen früh fertig werden und dann ….► Ndoshta do te jem gati nesër herët dhe pastaj…
Ich habe leider keinen Kredit um dich anzurufen ►Pёr fat te keq nuk kam kredi pёr te thirrur ty
Das ist aber nett von euch ► ju falemnderitpёr mirësine
Wie läuft es ► Si shkon
Ich muss los ► Unë duhet te shkoj
Wie gefällt Ihnen das ► Si ju pëlqen kjo
Was willst du damit sagen ► Çka mendon ti me këtë
Im Internet ► Ne internet
Ich würde mich für die Stelle interessieren, falls Sie noch Interesse haben, bitte, informieren Sie mich, an der oben angegebenen Adresse. ►Unë jam i interesuar pёr vendin e punës, neqoftese ju ende keni interes, ju lutem me informoni ne adresen me lalt.
Ich wollte fragen, ob die Stelle noch frei ist ► Unë desha me pyet, se a është vendi i punës ende i lire.
Im Kosovo habe ich … ► Ne Kosove unë kam …
Sie ist überzeugt ► Ajo është bindur
Ich erkundige mich ► Do te informohem
Er kümmert sich ► Ai kujdeset
Ich interessiere mich sehr für Ihr Angebot, aber leider ich muss Ihnen sagen, dass ich diese Woche keine Zeit habe, mich mit Ihnen zu treffen. Es tut mir wirklich leid, aber vielleicht sehen wir uns nächste Woche. Können Sie mir bitte mitteilen, an der oben angegebenen Adresse, ob Sie nächste Woche Zeit haben. Oder ich gebe Ihnen meine Telefonnummer, damit Sie mich anrufen können, wenn es möglich wäre. Das ist meine Telefonnummer 0043/ 000 000. Ich hoffe, dass wir eine Möglichkeit finden werden.
Ich hoffe, dass ich eine Möglichkeit finden werde, zu dir zu kommen ► Unë shpresoj se do ta gjeje një mundësi, qe te vije te ti.
Kannst du mir sagen, wie groß die Stadt ist ► A mundesh te me tregosh, sa është i madhe qyteti
Weißt du, wie groß die Stadt ist, ist sie größer als Wien ► A e din ti sa i madhe është qyteti, a është me i madhe se Vjena.
Ich bin da noch nicht gewesen ► Nuk kam qene ende atje
Auf diesem Blatt steht… ► Ne këtë flete qëndron….(shkruan)
Viele Leute wollen einmal im Ausland gewesen sein, aber dieses Glück haben nicht alle ► Shumë njërëz dëshirojne te kene qene njё here jasht vendit, por ketë fat nuk e kanë te gjithë
Mein großer Bruder wohnt und arbeitet in Prishtina. Er ist Ingenieur ► Vëllai i im i madhi banon dhe punon ne Prishtinë. Ai është Inxhinier.
Meine Eltern wohnen auf dem Land mit meiner kleinen Schwester. Sie geht in die Schule ► Prindërit e mij banojnë ne fshat me motrën time te vogël. Ajo shkon ne shkollë.
Warst du im Ausland? Und wenn ja, wo warst du? ► A ke qene ti jashtë vendit? Dhe nëse po, ku ke qene?
Was für eine Sprache sprichst du noch ► Çfarë gjuhe tjeter flitni ju
Du sprichst aber sehr gut Deutsch ► Ti flet shumë mirë gjermanisht
Ich habe heute einen Termin, um mein Visum abzuholen, deshalb habe ich keine Zeit mich mit dir zu treffen. ►Unë kam sot një termin për me e marr vizën, për këtë arsye nuk kam kohe me u takua me ty
Was machen wir morgen, was meinst du? ► Çka bëjmë ne nesër, çka mendon ti?
Was haben wir heute vor? Können wir zu Sokol gehen? Er hat gesagt, dass wir bei ihm lernen können. ►Çka kemi ne plan pёr sot? A mund te shkojme te Sokoli? Ai ka thene, qe mund te mesojme te ai.
Ich freue mich Sie pёrsönlich kennen zu lernen ► Gëzohem qe t’ju njoh pёrsonalisht.
Wir werden ins Kino gehen und wenn wir zurückkommen, dann machen wir einen kleinen Spaziergang. ►Ne do te shkojmë ne kinema dhe kur te kthehem tani e bëjmë një shëtitje
Ich werde dir immer treu sein ► Unë do te jem ty gjithmonë besnik
Alle Leute, die ins Ausland reisen, wollen etwas Neues kennen lernen, z.B die Kultur, die Sprache, die Menschen. Das ist sehr wichtig für jeden. ►Te gjithe njёrzit, qe udhetojne jasht vendit, deshirojne te njohin diÇka te re si psh. kulturen, gjuhen, njёrzit.
Ich war heute Vormittag, mein Visum abzuholen, aber mir wurde gesagt, dass ich morgen kommen soll. ► Unë isha sot paradite me e marr vizën mua me thane, se nesër duhet te shkoj.
Pass auf! Unser Lift ist kaputt und du musst zu Fuß die Treppe hinaufsteigen, aber du bist noch ein junger Mann, du wirst es schaffen. ► Shiko! Ashensori i yne ёshtё prishur dhe ti duhesh te ngjitesh shkallave, por ti je ende djal i ri, ti do tja dalesh.
Diesen Samstag bekomme ich Besuch. Bashkim wird zu mir kommen, aber du bist auch eingeladen, wenn du Zeit hast. ► Ne kete te shtunde kam mysafire. Bashkimi do te vij tek unë, por edhe ti je i ftuar, nese ke kohe.
Du hast Recht. Dein Buch ist bei mir. Es tut mir so leid, aber ich habe vorgehabt es dir am Freitag zu bringen. ► Ti ke te drejt. Libri i yt ёshtё tek unë. Me vjen shumë keq, por e kam pasur ne plan ta sjell ty librin.
Es war sehr gut. Es war zum lachen ► Ishte shumë mirë. Ishte pёr te qeshur.
In Wien fühle ich mich fantastisch. ► Ne Vjene ndjehem shumë mirë.
Ich würde gerne sehr gut Deutsch sprechen können! ► Do te kisha dashur te flas gjermanishten shumë mirë!
Ich würde gerne im Grünen wohnen. Gibt es bei Ihnen irgendwo einen Park in der Nähe? ►Unë me deshir kisha banuar ne një vend ku ka gjelberim. A ka diku aty ne afersi tek ju ndonjё park?
Ich warte auf Ihre Antwort ►E pres pёrgjigjjen tende.
Ich hoffe, bald etwas von dir zu hören ►Shpresoj, qe se shpejti te ndegjoj diÇka nga ti!
Ok. Dann sehen wir uns am 10. Januar. Viele Grüße! Dein Kujtim ►Ok. Atehere shihemi me 10. janar. Shumë pёrshendetje! Kujtimi i yt.
Ich kann mich nicht entscheiden, vielleicht kannst du mir helfen, was soll ich jetzt machen? ►Nuk mundem te vendos, ndoshta mundesh ti te me ndihmosh, Çka duhet te beje tani?
Ich würde gerne ein Zimmer reservieren ► Desha ta reservoj njё dhome
Erinnerst du dich ► A te kujtohet
Du hast mir das Leben gerettet ► Ti ma ke shpetuar jeten
Nennen Sie mich Kujtim! ► Me thirrni Kujtim!
Meine Hobbys sind Basketball und Computer, gibt es bei Ihnen irgendwo in der Nähe ein Platz, wo man Basketball spielen kann. ► Hobetë e mija janë Basketbolli dhe Kompjuteri. A ka te ju diku ne afërsi një vend ku mund te luhet basketboll
Ich will nächsten Monat nach Wien fliegen, dort werde ich drei Monate bleiben ►Muajin e ardhshem dua te udhetoj pёr ne Vjene, atje do te qendroj tre muaj.
Ich bitte Sie so schnell wie möglich um eine Antwort und verbleibe mit freundlichen Grüßen K. Morina ►Ju lutem, sa me shpejt, qe ёshtё e mundur, te ma ktheni njё pёrgjegjje dhe ju pёrshendes pёrzemersisht.
Ich wünsche dir alles Gute! Dein Kujtim ► Unë te dëshiroj ty te gjitha te mirat. I yti Kujtmi.
Ich wünsche dir alles Gute und Liebe! Dein Kujtim ► Unë te dëshiroj ty te gjitha te mirat dhe te dashurat! I yti Kujtimi.
Sehr geehrte Damen und Herren! ► Te nderuar Zonja dhe zotërinj
Ist es bei Ihnen möglich Gitarre zu spielen, denn das ist mein Hobby. ► Është te ju e mundshme me i ra gitares, sepse ky është Hobi i im.
Wie auf der ganzen Welt so gibt es … ► Si ne krejt Boten ashtu ka edhe…
Mich interessieren alle Länder der Welt und alle Kulturen ► Mua me interesojnë te gjitha vendet dhe kulturat e botes.
Meinen letzten Urlaub habe ich in Durrës verbracht. Durrës ist eine Stadt in Albanien mit einem sehr schönen Meer. Das war im Sommer 2005. Da bin ich zwei Wochen geblieben. Dort habe ich in einem Hotel direkt am Meer gewohnt. Das war eine sehr schöne Zeit und ich will noch einmal dorthin reisen.
Sie haben sich gleich in einander verliebt. ► Ata menjëherë janë dashuruar ne njёri tjetrin
Eigentlich wollte ich das nicht sagen ► Ne te vërtet nuk desha ta them këtë
Peter bleib hier! ► Peter rri këtu!
Das war Liebe auf den ersten Blick ► Kjo ishte dashuri ne shikim te pare
In dieser Zeit habe ich viel gesehen und gemacht ► Ne këtë kohe unë kam par dhe kam ber shumë
Jeder will mal im Ausland gewesen sein. Jeder weiß, wie wichtig das für die Karriere ist. Auch ich, wie jeder andere, habe geträumt mal ins Ausland zu reisen, um neue Erfahrungen zu sammeln. Ich befinde mich jetzt im Ausland, zur Zeit lerne ich die deutsche Sprache und ich hoffe, dass ich hier in Wien ein paar Semester studieren kann. Das ist mein größter Wunsch. In Wien bin ich seit acht Monaten. Ich habe viel von Wien gelernt nicht nur die deutsche Sprache, sondern ich habe auch die Kultur kennen gelernt und ich finde, dass das sehr wichtig ist, um die anderen Menschen zu verstehen. Das ist auch ein großer Vorteil, den der Auslandsaufenthalt mit sich bringt.. Wenn man aber lange Zeit im Ausland lebt, dann wird es schwer sein sich im Heimatland wohl zu fühlen und das könnte ein Nachteil sein.
Ich muss sagen was ich gesehen und gehört habe ► Unë duhet te them, çka kam pare dhe çka kam dëgjuar
Erfolgreich lernen am Computer ► Te mesojme me sukses me compjuter
Ich verspreche dir► Unë te premtoj
Ab Heute ►Prej sot
Ab morgen ► Prej nesër
Am Computer ►Ne kompjuter
Durch Computer verbunden ►lidhur pёr mes kompjuterit
Wissen sie, was meine Theori ist ► A e din ti se cila është teoria ime
Im Hotel ► Ne hotel
Tut mir leid, das weiß ich nicht ► Me vjen keq, këtë nuk e di
Wissen Sie, wo die Albertgasse ist? ► E dini se ku gjendet rruga Albertgasse
Ich habe keine Ahnung ► Nuk e kam idenë
Sind Sie von hier? ► A jeni qe këtej
Entschuldigung, kennen Sie…? ► Me falni, e njihni ju…?
Ist das weit? ► A është larg?
Ja ziemlich? ► Po mjafte?
Sind Sie frei? ► A jeni i lire?
Wohin, bitte? ► Për ku ju lutem
Fahren Sie in die Albertgasse. ► Me dergoni ne rrugen „Albertgase“ (psh. taxistit)
Das ist ein Hochhaus, nicht? ► Kjo është një shtëpi e larte apo jo
Ich weiß nicht ► Unë nuk e di
Die Bahn fährt immer ► Treni qarkullon gjithmonë
Kujtim telefoniert mit der Lufthansa ► Kujtimi i telefonon lufthanses
Nach Bonn ► Për ne Bonn
Wann wollen Sie fliegen? ► Kur doni te fluturoni?
Einfahrt ► Ne një drejtim
Hin und zurück ► Vajtje e ardhje
Das weiß ich noch nicht ► Kete ende s’e di
Im Flughafen ► Ne aeroport
Er geht zum Schalter ► Ai shkon te sporteli
Die Stewardess telefoniert gerade ►Stjuardeska telefonon
„Tut mir leid“, sagt sie… ►“Me vjen keqe“ thotë ajo…
Kujtim trinkt einen Kaffee ► Kujtimi pi njё kafe
Er fährt nach Hause ► Ai shkon për ne shtëpi
In München ► Ne Minhen
Gut, Ich komme zum Flughafen ► Mirë. Do te vij ne aeroport
Am Hauptbahnhof ► Ne stacionin kryesor hekurudhor
Wohin wollen Sie fliegen ► Për ku dëshironi te fluturoni
Ich will in den Kosovo fliegen ► Unë dëshiroj te fluturoj për ne Kosove
Wann geht der Zug nach Graz? ► Kur niset treni për ne Grac?
Wie spät ist es jetzt? ► Sa është ora tani?
Gut, ich werde um Viertel nach zwei da sein. ► Mirë, do te jem aty ne dy e pesëmbëdhjete
Bis morgen, Kujtim ► Deri nesër, Kujtim
Wo ist denn meine Uhr? ► Ku është ora ime?
Vielleicht zu Hause ► Ndoshta ne shtëpi
Na hoffentlich ► Shpresojm /le te shpresojme
Gibt es hier ein gutes Restaurant? ► A ka këtu një restorant te mirë?
Hier in der Nähe ist keins ► Këtu ne afërsi nuk ka
Wir müssen einen Tisch reservieren ► Na duhet një tavolinë ta rezervojmë
Ich rufe an ► Do te thërras / do te telefonoj
Leider nicht ► Me vjen keq jo
Möchten Sie ein Omelett mit Champignons? ►Deshironi një omlet me kepurdha?
Und was trinken Sie? ►Dhe çfarë pini ju?
Nein danke, kein Bier (ich möchte kein Bier) ► Jo faleminderit nuk dua Birre
Können Sie mir helfen? ► A mund te me ndihmoni
Ich weiß nicht, wie man das hier macht ► Unë s’e di, se si behet kjo këtu
Das kostet zwei Euro ► Kjo kushto 2 Euro
Ich habe leider auch keins ► Me vjen keq, edhe unë nuk kam
Da können Sie wechseln ► Mund ti theni atje (psh. Parat)
Sie können selbst wählen ► Ju mund te zgjidhni vet
Augenblick, bitte (Moment, bitte) ►Njё çast, ju lutem
Das sind fünf Euro zwanzig zehnt ► Këtu janë 5 € e 20 cent
In Österreich ► Ne Austri
In der Schweiz ► Ne Zvicër
Was brauchen Sie denn? ► Çfarë ju nevojitet?
Ein Film für zwölf Aufnahmen ► Një film për 12 poza
Was für eine Kamera haben Sie denn? ► Çfarë aparati fotografik keni?
So wie diese Kamera? ► Një aparat te tille
Dann geben Sie mir gleich zwei ► Me jepni atëherë dy
Brauchen Sie sonst noch etwas? ► Ju duhet edhe diçka?
Welchen Kugelschreiber möchten Sie? ► Cilin laps kimik dëshironi
Wir haben leider keine (Briefmarken) mehr ► Fatkeqësisht nuk kemi me
Gleich nebenan ► Menjëherë pranë
Welche Linie… ► Cila linjё…
In 10 Minuten ► Pas 10 minutave
Ein sehr gutes Restaurant ► Një restorant shumë i mirë
Zum Goetheplatz ► Te sheshi Gete
Zum Museum ► Te muzeu
Bis bald ► Se shpejti
Wie viel Geld braucht er? ► Sa para i nevojiten atij
Herr und Frau Morina machen Urlaub ►Zoti dhe Zonja Morina janë ne pushim
Mozarts Geburtshaus ► Shtëpia e lindjes se Mozartit
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)= kompozitor Austriak
Soll ich meinen Schirm mitnehmen? ► A ta marr ombrellën (çadrën) time?
Warum denn? ► Pse pra?
Es regnet doch nicht ► Pra nuk bije shi
Höchstens fünf Minuten ► Me se shumëti pese minuta
Ich sehe keins ► Unë nuk po shohë asnjë
Und besetzt ist es auch ►edhe i zene ёshtё gjithashtu
Das ist egal ► Kjo është një lloje
Sie holt einen schwarzen, einen roten, einen gelben und einen grünen Schirm ► Ajo bije një ombrelle te zeze, një te kuqe, një te verdhe dhe një te gjelbër
Schwarz, rot, gelb, grün ► Zi, kuq, verdhe, gjelbër
Die Sonne scheint ► Dielli ndriçon (shelqen)
Es regnet doch gleich wieder ► Edhe ashtu përsëri se shpejti do te bjere shi
Willkommen in.. ► Mirëserdhët ne …
Bitte langsam fahren ► Ju lutem vozitni ngadalë
Der hängt im Flur ► Ai është i varur ne korridor
Oh, das mag ich nicht ► Oh, këtë nuk e dua
Sie können auch Wiener Schnitzel haben ► Ju mund te merrni `Shnicel` vjenase
Mögen Sie das? ► E doni ju këtë/ A ju pelqen kjo?
Ja, gern ► Po, me kënaqësi
Bringen Sie mir bitte ein Schnitzel ► Me sjellni ju lutem një `Shnicel`
Magst du denn das? ► E doni këtë?/a te pelqe kjo?
Woher soll ich das wissen? ► Nga mund ta di unë kete?
Im Fernseher ► Ne televizor
Nach dem Abendessen ► Pas darke
Er stellt den Fernseher an ► Ai hap televizorin
Musst du denn sogar im Ausland den Sport sehen? ►A edhe jashtë shtetit patjetër duhet te shohësh Sport?
Ein wichtiges Fußballspiel ► Një loje futbolli e rëndësishme
Ein Reportage über Salzburg ► Njё reportazhe për Salzburgun
Das kennen wir ja ►Kete e njohim
Er sieht im Programm nach ► Ai shikon ne program
Was machen wir morgen ► Çfarë do te bëjmë nesër
Eigentlich brauche ich ein Sommerkleid ► Ne te vërtet me duhet një kostum vere
Viel zu warm ► Shumë nxeht
Wir gehen einkaufen ► Ne shkojmë te blejmë
Hast du zu viel Geld? ► Ke shumë para
Ganz im Gegenteil! ► Krejtësisht e kundërt
Essen und Trinken ► Ushqim dhe pije
Den Kalbsbraten mag ich gern ► Viçin e pjekur e kam ne qejf
Zum Beispiel ► Për shembull
Ich sehe mir alles an, was es gibt ► Unë shikoj krejt qfar ka
Haben Sie denn soviel Zeit? ► A keni kaq shumë kohe?
Mein Mann geht Fußballspielen ► Burri im shkon te luaj futboll
Dann muss ich nämlich Fußballspiele ansehen ► Mbasandej duhet te shikoj futboll
Ich lese eben gern ► Unë lexoj me dëshirë
Gehen wir morgen Abend ins Kino? ► Do te shkojmë nesër mbrëma ne kinema?
Gehen wir hin? ► Do te shkojmë atje?
Für wen koche ich eigentlich? ► Për ke ne te vërtet po e beje gjellën?
In der Küche ► Ne kuzhine
Am Apparat ► Ne aparat
Am Telefon ► Ne telefon
Im Büro ► Ne Zyre
Ich komme nicht zum essen ► Unë nuk vij te ha buke
Er kommt in die Küche ► Ai vjen ne kuzhinë
Ist das Essen fertig? ► Është ushqimi gati?
In einer halben Stunde ► Pas gjysme ore
Zu spät ► Shumë vone
Ein Stück Brot ► Një cope buke
Er kommt aus dem Büro ► Ai vjen nga zyra
Ich habe einen Bärenhunger ►Kam uri ariu
Niemand antwortet ► Askush nuk përgjigjet
Er geht ins Wohnzimmer ► Ai shkon ne dhomën e ndejës
Es ist niemand da ► Këtu s ka njёri
Er geht in die Küche ► Ai shkon ne kuzhine
Im Kino ► Ne kinema
Wir gehen ins Cafe ► Ne shkojmë ne kafene
Im Kühlschrank ► Ne frigorifer
Im Regal ► Ne raft
Guten Appetit! ► Ju befte mirë!
Wir gehen ins Restaurant ► Ne shkojmë ne restorant
Er nimmt die Steaks aus dem Kühlschrank ► Ai merr stekun nga frigoriferi
Er legt sie in die Pfanne ► Ai i ve ate ne tigan
Komm mal her! ► Eja këtu!
Er wirft die Steaks in den Mülleimer ►Ai e hedhe stekun ne kove te mbeturinave
Was nun? ► Çfarë tani?
An der Ecke ► Ne qosh, (skaj, kënd)
Auf der Straße ► Ne rruge
Darf ich Sie etwas fragen? ► A mund t’ju pyes diçka?
Aus der Schweiz ► Nga Zvicra
In der Stadt ► Ne qytet
Auf dem land ► Ne fshat
Weil es da zu laut ist ► Se aty (atje) ka shumë zhurme
Möchten Sie lieber in einem Dorf wohnen? ► Dëshironi me me qejf te banoni ne fshat?
Ich ziehe später aufs Land ► Unë me vone do te shpërngulem ne fshat
In einem Dorf ► Ne një fshat
Wie viele Einwohner? ► Sa banore?
?Ich bin vom Beruf Fernfahrer ► Unë jam me profesion shofer kamioni
Das sehen Sie doch! ► Ju këtë e shihni edhe vet
In einem Wolkenkratzer ► Ne një ndertës shumë kateshe (ne njё rrokaqell)
In einem Haus ► Ne një shtëpi
In einer Wohnung ► Ne një banese
Wir möchten in einer kleinen Wohnung ziehen ► Ne dëshirojmë te vendosemi ne një banese te vogël
150 € im Monat ► 150 € ne Muaj
Wo liegt sie denn? ► Ku gjendet ajo?
Viel zu weit ► Shumë larg (shumë gjërë)
Und zwar am Stadtpark ► Bile ne park te qytetit
Wir gehen in den Park ► Ne shkojmë ne park
Wir waren in dem Park ► Ne ishim ne park
Ungefähr 20 Kilometer ► Përafërsisht 20 kilometra
Das Dorf ohne Autos ► Fshati pa vetura (trafik)
In diesem Jahr ► Ne këtë vite
Dann fahren Sie erst im Winter ► Atëherë, shkoni (udhetoni) tek ne Dimër
In den Ferien ► Ne pushim
Zum Baden ► Me u larë
Außerdem können Sie natürlich wandern ► Përveç kësaj mund te shëtitni
Wenn Sie die Wege nicht kennen… ► Nëse nuk i njihni rrugët…
Mit der Bahn oder mit dem Auto ► Me tren ose me veturë makinë
Ein paar Kilometer ► Disa kilometra
Vor dem Ort ► Para vendit
Auf einem Parkplatz ► Ne njё vend parkimi
Von da aus ► Prej aty
Mit der Kutsche ► Me karroce
Nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer ► Jo vetëm ne dimër por edhe ne vere
Etwa 80 Hotels ► Afër 80 hotele
Mit rund 4000 Betten ► Me rreth 4000 shtretër
Von Westen ► Nga pёrëndimi
Fahren Sie über Lausanne nach Visp? ► Udhëtoni ju nepёr lozane për ne Visp?
Fahren Sie mit der Bahn weiter! ► Vazhdojeni udhëtimin me tren!
Der erste Januar ► Një janari
Der Frühlinsanfang ► Fillimi i pranverës
Mit dem Blick auf Peja ► Me pamje nga Peja
Gib mal her! ► Bjere këtu
Seit zwanzig Jahren ► Qe 20 vite
Er gibt seiner Frau den Brief ► Ai ia jap letrën gruas se tij
Herzliche Grüße ► Përshëndetje te përzemërta
Kümmert euch selbst um Hotelzimmer ► Kujdesuni vet për dhomën e hotelit
Ich bin immer gern in die Schule gegangen ► Unë gjithmonë kam shkuar me kënaqësi ne shkolle
Er begrüßt seine Klassenkameraden ► Ai i përshëndet shokët e klasës
Das ist gar nicht schlecht ► Kjo nuk është fare keq
Irgendwo im Ausland ► Diku jashtë shtetit
Er ist nicht erreichbar ► Atë nuk e kapim dot (psh. ne telefon)
Sie erwartet ein Baby ► Ajo e pret një fëmijë
Er hat einen Unfall gehabt ► Ai ka pas një aksident
Es geht ihm aber gut ► Mirëpo ai është mirë
Wir senden ihm Grüße von unserem Klassentreffen ► Ne i dërgojmë përshëndetje nga takimi i gjenerates sone
So, und jetzt schlage ich vor, dass jeder erzählt…► Kështu, dhe tani propozoj qe secili te tregoj…
Ich wollte wissen, was er in den letzten achten Jahren gemacht hat ► Desha ta di, çfarë ka bere ai ne tetë vitet e fundit
Ganz kurz ► Krejtësisht shkurt
Und so weiter ► E kështu me radhe
Er sieht ziemlich müde aus ► Ai duket shumë i lodhur
Wir waren bis morgen zusammen ► Ne kemi qene deri dje se bashku
O ja. Weißt du, jeder hat von seinem Beruf erzählt ► Po. E din ti, secili ka treguar për profesionin e vete
In den letzten Jahren ► Ne vitet e fundit
Vor zwei Jahren ► Para dy vjetësh
In zwei Jahren ► Pas dy vjetësh
Eine eigene Firma ► Një firmë te veten
Kommen Sie mit? ► Do te vini me mua?
Ich habe mir den linken Arm gebrochen ► Unë e kam thyer krahun e majtë
Der Chef ist außer Haus ► Shefi është jashtë shtëpisë
Können Sie mich mit Herr Morina verbinden? ►A mund te me lidhni me zotëri Kujtimin?
Sagen Sie ihm bitte…► I thoni ati ju lutem…
Ich sehe ihn heute nicht mehr ► Sot nuk do ta shohë me ate
Geht das wenigstens? ► A është e mundur te paktën kjo?
Wie war Ihr Name? ► Si ishte emri i juaj
Vorige Woche ► Java e shkuar
Nächste Woche ► Java e ardhshme
Dann sagen Sie ihr… ► Atëherë i thoni asaj…
Ich sehe sie nicht mehr ► Unë s’do ta shohë me ate
…sie möchte ihm sagen, er soll mich anrufen ► …ajo do t’i thotë atij, qe ai duhet te me thërrasë
Wen möchten Sie sprechen? ► Me ke dëshironi te bisedoni
Ich habe Ihrer Sekretärin gesagt… ► Unë i kam thëne sekretares tuaj…
Mit wem haben Sie denn gesprochen ► Me ke keni biseduar
Mit der großen Blonden? ► Me atë biondinën e gjate?
Ja, ja verstehe ►Po, po e kuptoj
Die ist nicht mehr bei uns ► Ajo s’është me tek ne
Ich habe gesagt, sie soll Ihnen einen Zettel hinlegen ► Kam thene, qe juve t’ju lere një letër (porosie)
Ich habe Morgen keine Zeit ► Nesër nuk kam kohe
Im dritten Stock ► Ne katin e trete
Du kannst mir doch nicht erzählen! ► Ti nuk mund te ma thuash këtë mua!
Mit deiner neuen Freundin ► Me shoqen tende te re
Das war doch meine Schwester ►Ajo ishte motra ime
Er sollte den Beruf seines Vaters ergreifen ► Ka qenë dashur te marre profesionin e babës se vet
Er musste deshalb ein Lehrerseminar besuchen ► Prandaj i është dashur ta vizitoj një seminar pёr mësues
Das Studium interessierte ihn nicht ► Atij nuk i interesonin studimet
Die Schule langweilte ihn ► Shkolla e mërziste atë
In seinem kurzen Leben ► Ne jetën e tij te shkurtër
Er verließ das Gymnasium ohne Abschlussprüfung ►Ai e braktisi gjimnazin pa provim te matures
Er durfte studieren ► Ai u lejua te studionte
Er wurde Profressor ► Ai u be profesor
Er fand die Grundschule langweilig ► Shkolla fillore ishte pёr te monotone
Ich bin ihm dankbar ► Unë e falënderoj atë
Er studiert Theologie ► Ai studion teologjinë
Er kam auf ein theologisches Seminar ► Ai erdhi ne një seminar teologjik
Nach einem halben Jahr ► Pas një gjysme viti
Er versuchte verschiedene Schulen ►Ai provoj shkolla te ndryshme
Von seinem achtzehnten Lebensjahr an ►Prej moshës se ti tetëmbëdhjete vjeçare
Er musste Geld verdienen ►Ai duhej te fitonte para
Er lernte sechs Sprachen fließend ► Ai mësonte gjashte gjuhe rrjedhshëm
Die erste Bank ► Banka e pare
Als Achtundvierzigjähriger ► Si 48 vjeçar
Er fand tatsächlich Troja ► Ai gjeti me te vërtetë Trojën
Nach seinem Tode ►Pas vdekjes se tij
Wenn man sich um eine Stelle bewirbt, schreibt man ein Bewerbungsschreiben ► Kur konkurojme për një punë, atëherë paraqesim një kërkesë për punë
Ich interessiere mich besonderes für den Bereich „Wasserturbinen“ ► Unë veqanarisht jam i interesuar pёr lemin „Turbinat e ujit“
Geben Sie mir Gelegenheit zu einer pёrsönlichen Vorstellung ► Me jepni mundesi për një prezantim pёrsonal
Mit besten Empfehlungen ► Me këshillat me te mirë
Er wurde…. geboren ► Ai ka lindur…
Von 1963 bis 1965 ► Prej 1963 deri 1965
Im Oktober dieses Jahres ► Ne tetor te këtij viti
Während der Schulferien ► Gjate pushimeve shkollore
Innerhalb meiner Fachrichtung ► Brenda profesionit tim
Tabellarische Fassung ► Përpilim tabelarik
Der Auslandsaufenthalt ► Qëndrimi jashtë vendit (atedheut)
Welche Sport treiben Sie? ► Me çfarë sporti merreni?
Testen Sie sich selbst! ► Testoni veten!
Zwei bis dreimal ► Dy deri me tri here
Jede Woche ► Çdo jave
Ich habe an der Schülerzeitung mitgearbeitet ► Unë kam bashkëpunuar ne gazetat e nxënësve
Ein paar Artikel wurden veröffentlicht ► Disa artikuj janë publikuar
Wofür interessieren Sie sich besonders? ► Për çka interesoheni ju veçanërisht?
Fragen, die die Jugendlichen betreffen ► Pyetjet qe ju përkasin te rinjve
Die älteren Leute ► Njёrëzit e Vjetër (te moshuarit)
Die Probleme zwischen Jugendlichen und alten Leute ► Problemet ne mes te të rinjve dhe te moshuareve
Haben Sie schon mal daran gedacht? ► A keni menduar ndonjëherë për këtë?
Das stört mich nicht ► Kjo s’me pengon
Ich habe keine Angst ► Unë nuk kam frike
Lassen Sie, bitte, Ihre Artikel hier ► Leni ju lutem artikujt tuaj këtu
Ich glaube schon ► Unë mendoj qe po
Sprachkenntnisse erforderlich ► Njohorit e gjuheve te huaja jane te domosdoshme
Gute Umgangsformen ► Mirësjelljes (sjellje te mira)
Was möchten Sie werden? ► Ç’dëshironi te bëheni?
Schulabgänger wurden nach ihren Berufswünschen gefragt ► Nxënësit qe e kryen shkollën u pyeten se ç’profesione dëshironin
?Der Schulabgänger ► Nxënës qe ka kryer shkollën
Über 43000 Mädchen ► Mbi 43000 vajza
Welchen Beruf hätten Sie gern? ► Çfarë profesioni dëshironi te keni
Es wurden Männer gefragt, die schon im Berufsleben standen ► U morën ne pyetje burrat, te cilet ishin ne mardhenjё punë
Welche von diesen Berufen hätten Ihnen Freude gemacht? ► Cili prej këtyre profesioneve do t’ju gëzonte me shumë?
Sie können mehrere Berufe angeben ►Ju mund ti zgjidhni disa profesione
Die befragten Männer ► Burrat qe u morën ne pyetje
Einige Begründungen ► Disa argumente
Welche passt zu welchem Beruf? ► Cili profesoin i pёrshtatet cilit
Er sieht viel von der Welt ► Ai sheh shumë nga bota
Er macht anderen Menschen Freude ► Ai i gëzon njёrëzit tjerë
Wie hätten Sie geantwortet? ► Si do te përgjigjeshit ju?
Eine ähnliche Umfrage ► Një ankete e ngjashme
Lange nicht gesehen ► S’të kam pare moti
Das klingt kompliziert ►Kjo duket (tingëllon) e komplikuar
Ich arbeite genauso wie die vier Jungen in der Gruppe ► Unë punoj njëlloj si ata katër djemet ne grup
Den muss ich dir vorstellen ► Ate duhet ta prezantoj ty
Sie eignen sich dafür genauso wie ihre männlichen Kollegen ► Ato janë njëlloj te afta si koleget e tyre meshkuj
Bisher ist noch kein Mädchen durchgefallen ► Deri tani asnjë vajze s’ka ren nga provimi
Sie sind im Außendienst tätig ► Ato janë te punësuara ne shërbimin e jashtëm
Es wird immer schwieriger Bekanntschaften zu machen ► Po behet gjithnjё e me vështirë te zesh miqesi
In kleineren Orten ► Ne vende me te vogla
Man besucht sich gegenseitig ► Vizitojmë njёri tjetrin
In den riesigen Wohnblocks ► Ne ndërtesat shumë kateshe
Vielen Menschen wissen nicht einmal, wer neben ihnen wohnt ► Shumë njёrëz nuk dine se kush banon pran tyre
Jugendliche haben es verhältnismäßig leicht,… ► Te rinjtë e kanë disi (ne baze te rrethanave) me lehte…
Jedenfalls leichter als Erwachsene ► Me qdo kusht me lehtë se te rriturit
Sie treffen sich in Clubs ► Ata takohen ne klube
Sie haben fast überhaupt keine Gelegenheit, Bekanntschaften zu machen ► Ata nuk kanë fare mundësi, qe te lidhin miqesi
Manche besuchen Clubs ► Disa vizitojne klubet
Für die meisten ist der Urlaub die einzige Gelegenheit, Menschen kennen zu lernen ► Për shumëicën pushimet janë e vetmja mundësi, qe te njohin njёri tjetrin
Haben Sie genug Freunde? ► A keni mjaft miq?
Sollten Ihre Freunde genauso alt sein wie Sie? ► A duhej te jene shoqet dhe shoket tuaj moshatar me ju?
Sollten sie mehr Geld (weniger Geld) verdienen als Sie? ►A duhej te fitonin ata me shumë para se ju?
Es kommt doch nicht darauf an,… ► Nuk varet nga ajo
Geben Sie Auskunft über sich selbst! ► Jepni disa te dhëna për veten
Die Geschichte des Automobils ► Historiku i makinës
Im selben Jahr ► Ne te njëjtin Vit
Das erste vierrädrige Auto ► Makina e pare katërrotëshe
Er bricht den Geschwindigkeitsrekord ► Ai e theu rekordin e shpejtësisë
Er hält den Rekord mit 966 km/h ► Ai e mban rekordin me 966 km ne ore
Haben Sie schon gehört? ► A keni dëgjuar?
Wie viel braucht denn Ihr Wagen? ► Sa i nevoiten vetures juaj?
Ich muss früher aufstehen ► Unë duhet te zgjohem me herët
Mit der Bahn geht’s am schnellsten ► Me tren shkohet me se shpejti
Wer verbraucht am meisten? ► Kush harxhon me së shumëti?
Eine einfache Rechnung ► Një llogari e thjёshtё
Irgendein Fehler ► Ndonjë gabim
Solche Verkehrsmittel ► Mjete te tilla qarkullimi
Und vieles mehr ► Dhe shumë gjera te tjera
Schade ► Dem
Ich bin eingeladen ► Unë jam i ftuar
Wünscht er sich irgendwas? ► Dëshiron ai diçka?
Er wünscht sich, dass ich ein fleißiger Mensch werde ► Ai deshiron, qe unë te bëhem një njёri i zellshëm
Ich weiß nicht, was ihm gefällt ► Nuk e di çfarë i pëlqen atij
Davon kriegt er genug von den Verwandten ► Ai merr mjaft nga ato, prej te afermeve te vet
Irgendein richtiges Geschenk ► Ndonjё dhurate te rendesishme
Jedesmal ► Çdo here
Das finde ich eine prima Idee ► Kjo me diket ide e mirë
Na, wie war’s denn? ► Pra si ishte?
Ach, was bist du groß geworden ►Ah ti qenke rritur
Zum letzten Mal ► Për here te fundit
Sie haben sich über das Wetter unterhalten ► Ata biseduan për kohen (motin)
Hat er sich über das Bild gefreut? ► A u gëzua ai për fotografin?
Muss ich das alles behalten? ► Duhet ta mbaj gjithë këtë?
Das brauchst du nicht zu behalten ► Këtë nuk duhesh ta mbash (psh. ta mbash ne mend)
Ich war beim Angeln ► Isha ne peshkim
Das hätte ich mir denken können ► Kete duhej ta merrja me mend
Haben Sie Glück gehabt? ► A keni pasur fat?
Diesmal nicht ► Kësaj radhe jo
Was gibt’s denn Neues? ► Ç’ka te re?
In der Nacht von Freitag auf Samstag ► Natën e shtunë
Was ist gestohlen worden? ► Çfarë është vjedhur?
Das müssen Spezialisten gewesen sein ►Sigurisht ata kanë qene specialistë
So was Ähnliches ► Kështu, diçka te ngjashme
Ist der Bestohlene versichert? ► A është i siguruar i plaçkituri?
Sehr hoch sogar ► Madje shumë (shumë lart)
Hier ist ein Kopie davon ► Këtu është një kopje e asoj (e atij)
Das wird gerade geprüft ► Ajo momentalisht po verifikohet
Mindestens ► Se paku
Das Gebäude gegenüber heißt “Rathaus” ► Kjo ndërtesa për balle quhet “shtëpi komunale”
Vorsichtig damit! ► Kujdes me atë!
Übrigens, niemand weiß, dass ich diese Marke besessen habe ► Fundja, askush nuk e di, qe unë e kam pasur atë pulle postare
O ja. Er sieht ziemlich reich aus ► Oh, po. Ai duket mjaft i pasur
Er trägt teure Anzüge ► Ai vesh kostume te shtrenjta
Das sagt gar nichts ► Kjo s’do te thotë gjë
Wovon lebt er? ► Prej nga jeton ai?
Die Erbschaft ► Trashëgimija
Er stellt Fragen ► Ai bene pyetje
Danke, gleichfalls ► Ju faleminderit, gjithashtu
Ich gehe Fußball spielen ► Po shkoj te luaj futboll
Ich gehe baden ► Po shkoj te lahem
Das hängt vom Wetter ab ► Kjo varet prej kohës
Meine Frau ist krank geworden ► Gruaja ime është sëmurë
Da musste ich erstmal den Arzt holen ► Se pari m’u deshtë ta sjelli mjekun
Aber nichts Schlimmes. Sie hat eine normale Grippe ► Por s’është e rrezikshme. Ajo e ka njё grip te zakonshem
Ich wünsche weiterhin gute Besserung ► Ju uroj shërim te shpejte
Lassen Sie den Wagen hier stehen ► Lere veturën këtu
Ich passe schon auf ► Do te kujdesem unë
Lassen Sie mir den Schlüssel da! ► Ma leni çelësin këtu
Betrüger verhaftet ► Mashtruesi u arrestua
Er hatte die Polizei gerufen ► Ai e kishte thirrur policin
Ein Einbrecher hatte angeblich ein Buch gestohlen ► Një hajdut e kishte vjedhur gjoja një libër
Wie M. behauptete… ► Siç dëshmi…
Wie sich herausstellte,… ► Siç u konstatua,…
M. hatte den Einbruch vorgetäuscht, …► M. E kishte simuluar vjedhjen
…, um eine hohe Versicherungssumme zu kassieren ► …, qe prej sigurimit te marre një shumë te madhe parash
Weder das Buch noch die Briefmarke waren jemals in seinem Besitz ► As libri, as pullat postare s’kanë qene kurrë pronë e tij
Die Schäden waren zunächst nicht bemerkt worden,… ► Ne fillim nuk vërehej demi,…
In einigen Fällen ► Ne disa raste
Mit laufendem Motor ► Me motorin e ndezur
Gehen Sie oft dahin? ► Shkoni ju shpesh atje?
Jahrelang ► Me vite te tera
Der Übersetzungscomputer ► Kompjuter përkthyes
Ein Taschenrechner, dessen Zahlen durch Buchstaben ersetzt sind ► Një llogaritës xhepi (kalkulator), numrat e te cilit jane te zevendesuara me shkronja
An weiteren Sprachen wird gearbeitet ► Ne gjuhet e tjera po punohet
Das gesuchte Wort ► Fjala e kërkuar
Sofort erscheint die Übersetzung in Leuchtschrift ► Menjëherë paraqitet përkthimi ne shkronja te ndriçuara
Allerdings,… ► Natyrisht, megjithatë,…
Nicht so ganz richtig ► Nuk është krejtësisht ne rregull
Das ist zwar verständlich, aber falsch ist es trotzdem ► Kjo eshtë vërtet e kuptueshme, mirëpo megjithatë është gabim
In absehbarer Zeit ► Ne kohen e parashikuar
Ein schwieriger Fall ► Një rast i rende
Seit kurzer Zeit ► Për një kohe te shkurtër
Ich dachte, die Amerikaner können Englisch ► Kam menduar, qe Amerikanet din anglisht
Sie stehlen mir die Zeit ► Ju ma vidhni kohen
Raus hier, sonst hole ich die Polizei! ►Jashte, se për ndryshe do te sjell policin
Er wird sicher von der Luft getragen ► Ai me siguri do te bartet nga ajri
Was denken Sie im Zusammenhang mit den Messen? ► Çfarë mendoni ne lidhje me panairin?
Zu den Exportschlagern gehört aber auch ein anderes Produkt,… ► Te prodhimet me te eksportueshme hynë dhe një prodhim tjetër,…
…, über das viele nicht gern reden ► …, për kete shumëica nuk do qe te flas
Der gemütliche kleine Bursch ► Një djalosh i përzemërt
Eine gebräunte Haut ► Një lëkur ngjyre kafeje (te rrezitur)
Sein Alter ist unbestimmt ► Mosha e tij është e papërcaktuar
Er steht entweder mitten im Garten oder er liegt versteckt im Gras ► Ose është ne mes te kopshtit, ose është i fshehur ne bari
Er raucht Pfeife ► Ai pi duhan me llulle
Die wirtschaftliche Bedeutung ► Rendësia ekonomike
Die Nachfrage nach Gartenzwergen steigt ständig ► Kërkesa për shkurtabiq kopshti rritet vazhdimisht
Das Angebot ist entsprechend ► Oferta është e përgjigjur
800.000 Exemplare, von denen ein Drittel in den Export geht ► 800.000 copë, prej te cilave një e treta shkon për eksport
Er ärgert sich über diesen internationalen Erfolg des lustigen Männchens ► Ai inatoset për këtë sukses ndërkombëtar te burrecëve qesharak
Ein Schriftsteller hält ihn für das Symbol des Protestes… ► Një shkrimtar e quan atë simbol te protestës…
…gegen den Fortschritt ► … kundër përparimit
Auf den Markt bringen ► Sjell ne treg
Worüber denken Sie nach? ► Për çfarë mendoni?
Worüber freuen Sie sich? ► Për çfarë gëzoheni?
Vielen Dank für das Interview ► Ju faleminderit shumë për intervistën
Bitte, teilen Sie mir mit,… ► Ju lutem, me njoftoni,…
Bitte um Rücknahme ► Ju lutem merre mallin prape
Laut dem Prospekt handelt es sich dabei um ein Gerät,… ► Ne baze te prospektit ishte fjala për një aparat,…
Im Gegensatz zu dieser Behauptung… ► Ne te kundërt me kete pohim
Von schlechter Qualität ► Nga cilësia e dobët
Hätten wir das gewusst, hätten wir uns bestimmt für ein anderes Gerät entschieden ► Po ta kishim ditur kete, me siguri qe do te vendosim për një aparat tjetër
Wir fordern Sie hiermit auf,… ► Me këtë kërkojmë nga ju…
Wir ersuchen Sie hiermit auf,… ► Me këtë kërkojmë nga ju…
Eine telefonische Bestellung ► Një porosi telefonike
Drei Monate Garantie ► Garanci tremuajshe
Wir lassen das Gerät überprüfen ► Do ta leme këtë aparat te kontrollohet
Das verpasste Oktoberfest ► Festa e Tetorit qe na shpëtoi
Vor vierzehn Tagen ► Para 14 ditësh
Nicht gerade niedrig ► S’është i ulet
Was ist passiert? ► Çfarë ka ndodhur?
Das Fest war zu Ende, als ich ankam ► Festa kishte pёrfunduar, kur arrita unë
Das ist doch nicht unsere Schuld ► Ky s’është faji ynë
Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich früher gefahren ► Sikur ta kisha ditur këtë, do te isha nisur me herët
Ich würde den Namen ändern lassen ► Unë do ta kisha nderruar emrin
Sie wollen ihr Geld zurück ► Ata i duan t`ju kthehen parat e tyre
Ich bitte Sie um ein Gespräch! ► Ju lutem për një bisedë!
Lassen Sie sich Ihren Arbeitsplatz zeigen! ►Lejoni qe t’u tregoj vendin e juaj te punës!
Das Preisangebot ►Ofert çmimi
Ich habe mir die Haare schneiden lassen ► I kam prer floket
Wenn ich ein Vöglein wäre, flöge ich zu dir ► Te isha një zog, do te fluturoja te ti
Wenn auch die Leute fragen… ► Edhe nëse njёrëzit pyesin
Man musste Klavier spielen können ►Njёriu duhej te dinte t’i bjer pianos
Er kann ein Luftschloss der Liebe erbauen ► Ai mund te ndërtojë një kala dashurie ne ajer
So ein Tag,… ► Një dite e tille
Wunderschön ► E mrekullueshme
Ach, ich bliebe so gerne… ► Ah, me sa dëshirë do te rrija…
…ein Tag, auf den man sich so freute ► …një dite, se cilës aq shumë i ishte gëzuar
Als ob mir ein Mann gefällt, bloß weil er Klavier spielen kann ► Sikur me pëlqeka një njёri, vetëm se di t’i bjer pianos
Da wird nicht so viel vom Herz und Schmerz geredet ► Këtu nuk flitet shumë për zëmrën dhe për dhembjet
Damit bin ich nicht einverstanden ► Me ketë nuk jam dakord
Trotzdem darf er ruhig intelligent sein ► Megjithatë ai mund te jete inteligjent
Der schadet niemanden ► Nuk dëmton njёri
Wenn dir die Texte nicht passen,… ► Nese nuk te përshtatën tekstet,…
Meinetwegen ► Për sa me përket mua (ok.)
Daran hat sich bis heute nichts geändert ► Këtu (ne lidhje me kete) deri sot s’është ndryshuar asgjë
Eine Schreibmaschine, die so weit entwickeit war, dass selbst Privatpёrsonen solch eine Maschine kauften ► Një makine shkrimi, e cila ishte aq e përsosur, sa qe e blinin vete pёrsonat privat
Zehn Jahre vorher ► Dhjet vjet përpara
Er erhält die Erlaubnis,… ► Ai e merr lejen,…
Eben nicht! ► Pikërisht jo!
Entschuldigen Sie mal,… ► Me falni një moment,…
Die Zeichnungen stammen von… ► Vizatimet rrjedhin nga …
Im Auftrag des Bonner Forschungsministeriums…. ► Sipas porosis se ministrisë se Bonit për hulumtime…
Kürzlich ► Kohet e fundit, s’ka shumë kohe
Eine unbezahlte Rechnung ► Një llogari e papaguar
Damit Sie mich nicht noch einmal vergeblich mahnen,… ► Qe dhe një here te mos me paralajmëroheni kot,…
mahnen ► paralajmëroj
der Silvesterabend ►Nata e vitit te ri
Falls Sie es für richtig halten,… ► Ne rast se ju mendoni qe është e drejte
Die Teilnahme an meiner Lotterie ► Pjesëmarrja ne lotarinë time
Ich habe nichts dagegen ► Unë s’kam asgjë kundra
Früh nieder, früh auf… ► Bie herët çohem herët
….,jedoch ist das der Wunsch von vielen,… ► ….,megjithatë ajo është dëshirë e shumëicës,…
Unter seinen ersten Erfolgsbüchern… ► Nder librat e tij te para me te suksesshme
Sie waren so korrekt, dass er allgemein für einen Weltreisenden gehalten wurde ► Ato ishin aq korrekte, saqë ate ne përgjithësi e mbanin si një udhëtar botëror
Mit den Figuren identifizieren ► Me u identifikuar me figurat (pёrsonazhet)
Er wurde um seinen Erfolg beneidet ► E kishin zili për suksesin e tija
beneiden ► me ia pas zili dikuj
Sie warfen ihm vor, er verderbe die Jugend ► Ata e akuzonin ate, se ai e prishte rinin
Der Jugendliteratur würde etwas fehlen… ► Literatures për te rinjёh do ti mungonte diçka …
Er schrieb Reisebücher, ohne zu reisen ► Ai shkroi Libra udhëtimi pa udhëtuar
Der Verhaftete wurde als der Einbrecher identifiziert ► I arrestuari u identifikua si vjedhës
Können Sie sich mit der Hauptfigur identifizieren? ► A mundeni, qe veten ta identifikoni me figurën (pёrsonazhin) kryesore?
Jedem seinen Wunsch erfüllen ► T’i plotësosh dëshirën secilit
Er lobt das Ding fast so, als ob er es gerne hätte ► Ai e lëvdon kaq shumë atë sikur ta kishte ne qejf
An der Gabe Freude haben ► Gëzohet për dhurata
Man könnte dir dergleichen schenken ► Njёri mund diçka te ngjashme te të dhuroj
Wo in aller Welt… ► Ku ne gjithë boten …
Wo auf der ganzen Welt… ► Ku ne gjithë boten …
Sich über drei volle Tage erstrecken ► Me zgjate plote tri dite
Ohne Widerspruch ► Pa kundërshtim
Etwas auf eine Zeit festlegen, die… ► Me përcaktuar diçka për një kohe, e cila…
Einmalig ► i papërsëritur
Jahr für Jahr ► Vit pёr vit
Ende Februar ► Ne fund te shkurtit
Anfang März ►Ne fillim te marsit
Großarig ► Madhështor
Am meist kalten Fastnachtsmontagmorgen ►Ne me te ftohtin e mëngjesit te se hënës se karnavaleve
Ganze Familien inklusive Großvater ► Ter familja, duke përfshire dhe gjyshin
Aus den äußeren Quartieren zum Stadtzentrum ► Nga lagjet e jashtme për ne qendër te qytetit
Ein helles Pfeifen ► Një fishkëllim e mprehtë
Sie ziehen durch die engen Straßen ► Ato parakalojnë ne rrugët e ngushta
Wahre Meisterwerke ► Me mjeshtri te vërtet
Die betreffende Clique ► Grupi përkatës
Seltsam genug ►Shumë i çuditshëm
Hier ist was los! ► Këtu ka argëtim
Das gilt für das kleinste Dorf ebenso wie für die größte Stadt ► Kjo vlen si për fshatin me te vogel , po ashtu dhe pёr qytetin me te madhe
Haben Sie schon einmal an einer Karnevalsveranstaltung teilgenommen? ► A keni marre pjese ndonjë here ne ndonjë feste karnavalesh?
Was halten Sie von ihm? ► Ç`mendoni ju për ate?
Viele behaupten, es sei ihnen völlig gleichgültig, was andere über sie denken ► Shumë pohojne, se për ata është krejtësisht njësoj, se çka mendojnë te tjerët pёr ta
Erhebliche Summen ► Shumëa te larta (para)
Von Zeit zu Zeit ► Nga koha ne kohe
Das Image eines Landes ► Imigji i një shteti
Wenn sich das Bild verschlechtert, … ► Nëse përfytyrimi prishet,…
Etwas dagegen tun ► Me bere diçka kundër kësaj (me ndërmarr diÇka kunder)
Eigentlich sollte sich das ändern ►Ne te vërtet kjo duhej te ndryshohej
Ihnen würde nicht sehr viel einfallen ► S’do t’u binte shumë ne mend
Das trifft für Sie nicht zu ► Kjo nuk vlen për ju
Der erstbeste Passant ► Kalimtari i pare me i miri
Sie arbeiten am allerwenigsten ► Ata punojnë me se paku
Immerhin 57 Stunden mehr ► Sidoqoftë 57 ore me tepër
Sie waren wesentlich fleißiger ► Ata kanë qene shumë me te zellshëm
Er bemüht sich um einen Lösung ► Ai përpiqet për një zgjedhje
Das war doch diese Sache… ► Kjo ishte ajo gjeja …
In eine schwierigen Lage kommen ► Me ardhe ne një situatë te vështir (me u gjendur ne njё situate te veshtir)
Haben Sie etwas zu verzollen? ► Keni gjë për te ç’doganuar (keni diçka pёr dogane?)
Machen Sie mal Ihren Koffer auf ► Hapeni valixhen tuaj
Es hat gar keinen Zweck … ► S’ka kurrfarë qëllimi…
Was tut Ihnen weh? ► Çfarë ju dhembe?
Direkt bei der Hand haben ► Te kesh diÇka afer vetes ( psh. njё send)
Wohin man auch schaut ► Kudo qe te shikosh
Eine ganze Menge ► Një sasi e madhe
Sie warten darauf ►Ata presin për ketë (ate)
Wir lachen darüber ► Ne qeshim për atë (kete)
Er denkt daran ► Ai mendon pёr kete (ate)
Wir sind zufrieden damit ►Ne jemi te kënaqur me ketë
Du entschuldigst dich dafür ►Ti kërkon falje për ketë
Sie ist überzeugt davon ►Ajo është e bindur për atë
Ihr habt Angst davor ► Ju keni frik pёr atë
Er kümmert sich darum ► Ai kujdeset për atë
Du protestierst dagegen ►Ti proteston përkundër
Sie hat Mut dazu ► Ajo ka guxim për këtë
Ich erkundige mich danach… ►Do te informohem pёr kete…(ne lidhje me kete)
Sooft ich Lust habe ► Kur kam dëshirë
Haben Sie Ihren Führerschein bei sich? ► A e keni patentën me vete?
Und jetzt sagen Sie mir endlich… ► Dhe tani me ne fund me thoni…
Was habe ich damit zu tun? ► Çfarë kam unë me te?
Guten Appetit! ► Ju befte mir!
…ist hier regelmäßig erhältlich? ► … a mund te merret këtu rregullisht?
Hast du gestern mit ihr sprechen können? ► A ke mundur dje me fole me te?
Gott sei Dank! ► Fale Zotit! (Faleminderit prej Zotit!)
Ich bin kein Kind ► Unë nuk jam fëmijë
Ich danke Gott dafür ► I falënderohem Zotit për ketë
Wovon redest du ► Për Çka po flet ti? (pёr Çka e ke fjalen?)
Jeder Mensch hat seine eigene Methode ► Secili njёri e ka metodën e vete
Es wäre besser,… ► Do te ishte ma mirë,…
Ich glaube daran ► Unë besoj ne ketë
Wir werden nicht streiten ► Ne nuk do te përlahemi
Eigentlich, gibt es verschiedene Meinungen darüber ► Ne te vërtet, ka mendime te ndryshme për ketë.
Halten Sie den Mund! ► Mbylleni gojën!
Das habe ich von Vjosa gelernt ► Ketë e kam mësuar nga Vjosa
Wir dürfen keine Zeit verlieren ► Ne nuk guxojmë te humbim kohe
Er ist ein gescheiter Mann ► Ai është (njё) burrë i mençur (mendje mbrehtë)
Glaub ans Glück! ► Beso ne fat!