10 Novels That Deserve a Prequel

The Road by Cormac McCarthy McCarthy’s bleak post-apocalyptic trek never answers the question that tugged at us the entire time — what happened to the...

VIDEO MËSIMET NË FACEBOOK

Të nderuar nxënës dhe studentë duke pasur parasyshë kërkesën tuaj të madhe për parqitjen e të gjitha mësimeve me një link të caktuar ne...

Numbers in English

There are two main types of numbers: Cardinal Numbers - 1 (one), 2 (two) etc. (Used mainly for counting) Ordinal Numbers - 1st (first), 2nd (second)...

Nxënësit e ‘English For Life’ pajisen me kartela elektronike!

Që nga muaji Shtator i vitit 2016, nxënësit si dhe studentët e qendrës trajnuese 'English For Life' pajisen me kartelat elektronike. Këto kartela do...

25 Ausdrücke mit dem Partikel “doch”

25 Ausdrücke mit dem Partikel "doch"

People idioms

Here you have some idioms related to people  

Apliko

Fill out my online form.