rocky mountains and an albanian flag in foreground

LLOJET E FJALIVE, SIPAS KUPTIMIT (GJUHË SHQIPE)

0
DETYRË: Lexoni me kujdes tekstin e mëposhtëm dhe gjeni farët e fjalive sipas kuptimit, ashtu siç keni mësuar më parë. Artani nisi...
white notes beside a pencil on brown wooden surface

EMRI (GJUHË SHQIPE)

0
Kuptimi i emrit DETYRE: Në vargjet e poshtëshënuara vëreni fjalët e shkruara me shkronja të zeza. Veriu fryn pak ngadalë, Njerëz, kafshë, shpes'e fletë Pyje,...
pile of books

LIGJERATA E DREJTË PARA FJALISË LAJMËRUESE

0
DETYRË: Vëreni fjalitë lajmëruese dhe ligjëratat e drejta në këtë tekst. - Këtu do të ketë qenë ndonjë kazermë për ushtarë! -...
green grass field on mountain

GJYMTYRËT KRYESORE TË FJALISË (GJUHË SHQIPE)

0
Ju i dini gjymtyrët kryesorë të fjalisë. Mendoni, cilat janë ato! Nëse nuk ju kujtohen menjëherë, lexoni me kujdes këto...
photo of person flipping book page

LIGJERATA E DREJTË PAS FJALISË LAJMËRUESE

0
DETYRË: Në tekstin e mëposhtëm gjeni ligjëratat e drejta. Bredhi Iavdërohej e i thoshte manaferrës: - Prej teje s'ka kurrfarë dobie, kurse prej...
pile of assorted novel books

LIGJËRATA E DREJTE NE BISEDË (DIALOG)

0
Vëreni ligjëratat e drejta në këtë bisedë. Tana: Ç'bën, moj Kote? Kota: S'është puna jote. Tana: Moj, mos je e marrë? Kam ardhur më...

Mos t'ju ik!