Other ways to say sad

Relationship idioms

Si të mësoj anglisht?

Gjuhësia