Ballina Education Nxënësit e ‘English For Life’ pajisen me kartela elektronike!

Nxënësit e ‘English For Life’ pajisen me kartela elektronike!

1682

Që nga muaji Shtator i vitit 2016, nxënësit si dhe studentët e qendrës trajnuese ‘English For Life’ pajisen me kartelat elektronike. Këto kartela do të shërbejnë për identifikimin e tyre në sistemin elektronik siç janë testimet, mungesat, lavdratat. Prindërit e nxënësve nën moshën 16 vjeçare do të informohen nga vetë sistemi elektronik për çdo mungesë, minuse për detyrat e shtëpisë etj duke iu dërguar atyre mesazhe telefonike.