Ballina Rregullorja

Rregullorja

Rregullorja e shkollës sonë:

*Për çdo 5 mungesa të pa-arsyetueshme, largoheni nga kursi. 
*Për çdo harresë detyrash në më shumë se 3 herë largoheni nga kursi. 
*Për çdo ofendim apo përdorim i fjalëve banale për brenda institucionit largoheni nga kursi. 
*Rrespekte ndaj kolegëve si dhe ndaj profesorit përkatës 
*Në çdo fund të nivelit testoheni me: shkrim, lexim, të folur si dhe në dëgjim
*Për çdo mungesë tuajën që bëni, orët nuk zëvendësohen; ndërkaq, në rast se profesori/profesoresha mungon atëherë ato orë zëvendësohen.
*Rrespekto privatësinë e kolegëve tuaj.
*Pagesa bëhet në fillim të muajit, që kur bëhet regjistrimi juaj.

——————>Kurset individuale rregullorja:<——————-

*Për çdo ofendim apo përdorim i fjalëve banale për brenda institucionit largoheni nga kursi.
*Pagesa bëhet në fillim të muajit, që kur bëhet regjistrimi juaj.
*Në rast se studenti/ja mungon atëherë ato orë NUK zëvendësohen.
*Në rast se profesori/profesoresha mungon atëherë ato orë zëvendësohen.
*Në rast të mos respektimit të planprogramit apo kryerjes me sukses të testeve dhe detyrave të shtëpisë vazhdojnë masat për largim nga shkolla jonë.
*Në rast se orët e humbura duhet të zëvendësohen atëherë ato orë zëvendësohen në fund të muajit (nga data kur keni filluar kursin, në fund të po atij muaji zëvendësohen orët).