Shkolla private e gjuhëve të huaja ‘English For Life’ sot, më datë 27-11-2016 shpalosi projektin e sajë më të ri. Forum-i është një web-aplikacion që do t’ju ndihmonë studentëve dhe nxënësve po të kësaj shkolle për të avancuar njohuritë e tyre në lëmi të ndryshme. Forumi përmbanë tema të ndryshme për sa i përket kurseve dhe niveleve të tyre. Në këtë forum secili student do të mundet të regjistrohet, poston tema dhe artikuj të ndryshëm si dhe të shënjestron (t’i bën TAG) shokët apo shoqet e veta ku më pas atyre do t’ju shfaqen lajmërimet për çdo ndryshim në forum. Forum-i, ashtu, si edhe vetë fjala është një shesh apo qendër ku virtualisht do të mundësojmë grumbullimin e të rinjëve dhe talentëve gjithandej, me qëllim të shpërndarjes së njohurive të tyre.

Shpresojmë që ky projekt të jetë një fillim i mbarë. Urime dhe ta gëzoni për të mbarë!

Me respekt stafi i English For Life