Then vs. Than: Why one letter matters

It’s easy to say that typos and spelling errors like then and than are not a big deal. Sometimes they aren’t, at least not...

INFORMAL vs. FORMAL ENGLISH

INFORMAL vs. FORMAL ENGLISH  

Animals in English language

    [youtube https://www.youtube.com/watch?v=AFb4yE7mUXw]

Nxënësit e ‘English For Life’ pajisen me kartela elektronike!

Që nga muaji Shtator i vitit 2016, nxënësit si dhe studentët e qendrës trajnuese 'English For Life' pajisen me kartelat elektronike. Këto kartela do...

This Is Why Punctuation Matters

- Has blade, named Sting.             - Let’s eat Grandpa.               -I had eggs, toast and orange juice.                 -It’s raining, cats and dogs.
video

Donald Trump këndon “Despacito”! (Video)

Nuk ka nevojë për fjalë, shikim të këndshëm! https://youtu.be/qkxSAPxQ_Rc

Apliko

Fill out my online form.