Saturday, August 24, 2019

12 fraza që përdoren me “DO”

Mësoni gj. angleze në shkollën e gjuhëve të huaja englishforlife.mk/apliko Ju lutemi shtypeni SHARE dhe LIKE që të tjerët të mund të mësojnë më shumë. Investoni...

Linking Words and Phrases in English

Linking Words – Result Function: To provide the result of what has been stated or has occurred ...

Fun English Activity: Fjalët e fshehura

Koha që të ketë pak argëtim me anglisht! Everyone enjoys a puzzle and these are truly genius. Below is a picture with 6 hidden English...

Stop committing these “Word Crimes” today

This new music parody is a word nerd’s dream! Weird Al hits it out of the park with his “Words Crimes” parody of Thicke’s...

Disa shprehje ideomatike në gjuhën angleze!

Të nderuar nxënës dhe studentë këtu mëposhtë keni të bashkangjitura disa shprehje ideomatike të gjuhës së përditshme angleze. Në këto shprehje përdoren fjalë si...

Përdorimi i teknologjisë informative në procesin mësimor

Sot, teknologjia informative ka një ndikim të shumanshëm në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Sot, teknologjia informative ka një ndikim të shumanshëm në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Aq...

Apliko

Fill out my online form.