white notes beside a pencil on brown wooden surface

EMRI (GJUHË SHQIPE)

0
Kuptimi i emrit DETYRE: Në vargjet e poshtëshënuara vëreni fjalët e shkruara me shkronja të zeza. Veriu fryn pak ngadalë, Njerëz, kafshë, shpes'e fletë Pyje,...

Harta e koncpetit të fjalisë në gjuhën shqipe. (Paraqitje vizuale)

0
Të bashkangjitur keni një hartë të konceptit të fjalisë, sipas ndërtimit etj.
eyeglasses on opened book beside cup of coffee on table

EMRI KONKRET DHE EMRI ABSTRAKT

0
DETYRË: Lexoni me kujdes këtë vjershë dhe tregoni fjalët që emërtojnë gjëra të lëndëta dhe të palëndëta. Në vendin tim Ditë Zymbyl Dritë Lumë Diell...
white ceramic teacup with saucer near two books above gray floral textile

LIGJËRATA E ZHDREJTË

0
DETYRË: Vëreni ndryshimet në tekstin e mëposhtëm të, shkruar në dy forma. Mësuesi tha: ,,I madh është ai njeri që i shikon...
Albania flag illustration vector

RENDITJA E GJYMTYRËVE TE FJALISË (GJUHË SHQIPE)

0
DETYRË: Lexoni me kujdes këto strofa dhe vëreni renditjen e gjymtyrëve të fjallsë. ... Kruja dukej shumë madhështore Luftëtarët çlodheshin mbi mur Fytyra e Gjergjit...
book opened on white surface selective focus photography

PERIUDHA

0
Kuptimi i periudhës DETYRË Lexoni me kujdes tekstin e poshtëshënuer dhe gjeni fjalitë e thjeshta. Armiku fashist në vitin 1942 endej nëpër rrugët...

Mos t'ju ik!