Harta e koncpetit të fjalisë në gjuhën shqipe. (Paraqitje vizuale)

0
Të bashkangjitur keni një hartë të konceptit të fjalisë, sipas ndërtimit etj.
eyeglasses on opened book beside cup of coffee on table

EMRI KONKRET DHE EMRI ABSTRAKT

0
DETYRË: Lexoni me kujdes këtë vjershë dhe tregoni fjalët që emërtojnë gjëra të lëndëta dhe të palëndëta. Në vendin tim Ditë Zymbyl Dritë Lumë Diell...
white notes beside a pencil on brown wooden surface

EMRI (GJUHË SHQIPE)

0
Kuptimi i emrit DETYRE: Në vargjet e poshtëshënuara vëreni fjalët e shkruara me shkronja të zeza. Veriu fryn pak ngadalë, Njerëz, kafshë, shpes'e fletë Pyje,...
rocky mountains and an albanian flag in foreground

LLOJET E FJALIVE, SIPAS KUPTIMIT (GJUHË SHQIPE)

0
DETYRË: Lexoni me kujdes tekstin e mëposhtëm dhe gjeni farët e fjalive sipas kuptimit, ashtu siç keni mësuar më parë. Artani nisi...
white ceramic teacup with saucer near two books above gray floral textile

LIGJËRATA E ZHDREJTË

0
DETYRË: Vëreni ndryshimet në tekstin e mëposhtëm të, shkruar në dy forma. Mësuesi tha: ,,I madh është ai njeri që i shikon...
pile of assorted novel books

LIGJËRATA E DREJTE NE BISEDË (DIALOG)

0
Vëreni ligjëratat e drejta në këtë bisedë. Tana: Ç'bën, moj Kote? Kota: S'është puna jote. Tana: Moj, mos je e marrë? Kam ardhur më...

Mos t'ju ik!