Saturday, August 24, 2019

Use of the Present Simple- Përdorimi i ‘Present Simple Tense’ (përshtatur në gj shqipe)

1.1. repeated actions - veprime që përsëriten My friend often draws nice posters. 1.2. things in general- gjëra të përgjithshme The sun rises in the east. 1.3. fixed...

10 këshilla për të mësuar një gjuhë të huaj

1. Qëllimi Mund të tingëllon shumë banale por nëse qartësohet qëllimi se pse dëshirojmë të mësojmë gjuhën e huaj nuk humbët motivimi juaj. Nëse nuk...

Alfabeti i gjuhes shqipe

 Ketu keni alfabetin e gjuhes shqipe. Alfabeti i gjuhes shqipe.

Linking Words and Phrases in English

Linking Words – Result Function: To provide the result of what has been stated or has occurred ...
English

6 grammar rules you don’t know you know

It’s safe to say grammar wasn’t the highlight for many people during their school days. Playing with Bunsen burners and putting condoms on bananas will...

Short History of the English Language

The history of the English language really started with the arrival of three Germanic tribes who invaded Britain during the 5th century AD. These...

Apliko

Fill out my online form.