Use of the Present Simple- Përdorimi i ‘Present Simple Tense’ (përshtatur në gj shqipe)

1.1. repeated actions - veprime që përsëriten My friend often draws nice posters. 1.2. things in general- gjëra të përgjithshme The sun rises in the east. 1.3. fixed...

10 këshilla për të mësuar një gjuhë të huaj

1. Qëllimi Mund të tingëllon shumë banale por nëse qartësohet qëllimi se pse dëshirojmë të mësojmë gjuhën e huaj nuk humbët motivimi juaj. Nëse nuk...

Alfabeti i gjuhes shqipe

 Ketu keni alfabetin e gjuhes shqipe. Alfabeti i gjuhes shqipe.
English

6 grammar rules you don’t know you know

It’s safe to say grammar wasn’t the highlight for many people during their school days. Playing with Bunsen burners and putting condoms on bananas will...

Short History of the English Language

The history of the English language really started with the arrival of three Germanic tribes who invaded Britain during the 5th century AD. These...

Ja cilët janë gjuhët më të vështira! 

Gjuhët më të vështira dhe arsyetimet se pse hyjnë në këtë listë: 10. Gjuha Islandeze - ka fjalor arkaik dhe gramatikë shumë të ndërlikuar. Zgjedhimk...

Apliko

Fill out my online form.