Alfabeti i gjuhes shqipe

 Ketu keni alfabetin e gjuhes shqipe. Alfabeti i gjuhes shqipe.

25 Ausdrücke mit dem Partikel “doch”

25 Ausdrücke mit dem Partikel "doch"

Rasat të gj. germane të shpjeguara në 150 sekonda! (Video)

Dëshironi të kontrolloni rasat në fjali? Ja metoda më e mire!  Rasat të gj. germane të shpjeguara në 150 sekonda https://youtu.be/lJWeJhRBZVM

Fraza gjermane të përkthyera në gj. angleze

Fraza janë shprehje të ndryshme kulturore të cilët në çdo gjuhë kanë kuptime të ndryshme. Për shembull fraza: "ah kush je ti kush je...

Fjalët pyetëse të gj. angleze

Fjalët pyetëse më kryesore të gj. angleze.

Apliko

Fill out my online form.